Egyszerű képlet létrehozása

 Fontos:   A képletek és néhány Excel-munkafüzeti függvény számított eredményében lehet némi eltérés az x86-os vagy x86–64-es architektúrájú Windows rendszerű és az ARM architektúrájú Windows RT rendszerű számítógépek között. További tudnivalókat itt találhat az eltérésekről.

A munkalapon egyszerű képletek létrehozásával értékeket adhat össze, vonhat ki, szorozhat meg és oszthat el egymással. Az egyszerű képletek mindig egy egyenlőségjellel (=) kezdődnek, ezt konstansok (állandó: Olyan érték, amely nem számítás eredménye. A 210 számérték és a „Negyedéves kereset” kifejezés például állandók. A kifejezések, illetve a kifejezésekből származó értékek nem állandók.) követik, amelyek számértékekből és matematikai operátorokból (műveleti jel (operátor): Egy kifejezésben végrehajtandó számítást maghatározó jel vagy szimbólum. Léteznek matematikai, összehasonlítási, logikai és hivatkozási műveleti jelek.) állnak, mint például a pluszjel (+), a mínuszjel (-), a csillag (*) és a törtjel(/).

Ha például beírja az =5+2*3 képletet, az Excel összeszorozza az utolsó két számot, majd hozzáadja a szorzatot az első számhoz. A program a matematikai műveletek szokásos sorrendjét alkalmazza, így a szorzás megelőzi az összeadást.

  1. Kattintson a munkalapnak arra a cellájára, amelybe a képletet szeretné írni.
  2. Írja be az = (egyenlőségjel) karaktert, majd a számításban használni kívánt konstansokat és operátorokat.

Egy képletben tetszőleges számú konstanst és operátort adhat meg, a képlet azonban legfeljebb 8192 karakter hosszú lehet.

 Tipp    A képletben nemcsak konstansokat adhat meg, hanem a megfelelő cellákra kattintva is beillesztheti azokat az értékeket, amelyeket használni kíván, a cellák kijelölése között pedig beírhatja az operátorokat.

  1. Nyomja le az Enter billentyűt.


 Megjegyzések 

Példák

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok
2
5
Képlet Leírás Eredmény
'=A2+A3 Az A1 és A2 cellákban lévő értékek összeadása =A2+A3
'=A2-A3 Az A2 cella értékének kivonása az A1 cella értékéből =A2-A3
'=A2/A3 Az A1 cellában lévő érték elosztása az A2 cella értékével =A2/A3
'=A2*A3 Az A1 cellában lévő érték megszorzása az A2 cella értékével =A2*A3
'=A2^A3 Az A1 cellában lévő érték hatványra emelése az A2 cellában megadott kitevővel =A2^A3
Képlet Leírás Eredmény
'=5+2 5 és 2 összeadása =5+2
'=5-2 2 kivonása 5-ből =5-2
'=5/2 5 elosztása 2-vel =5/2
'=5*2 5 megszorzása 2-vel =5*2
'=5^2 Az 5 2. hatványának kiszámítása =5^2

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Excel 2013