Diagram tengelyeinek módosítása

A diagramtípus esetében megjelenítheti és elrejtheti a diagram tengelyeit (tengely: A diagram rajzterületét határoló egyenes, amely a diagramelemek mérésére és összehasonlítására szolgál. Rendszerint az y tengely az adatokat tartalmazó függőleges tengely, az x tengely pedig a vízszintes, kategóriákat tartalmazó tengely.). A diagramon szereplő adatok könnyebb áttekinthetősége érdekében kinézetüket is megváltoztathatja.

Fontos:    Ez a témakör a diagramok tengelybeosztásának módosítását nem ismerteti. Erről az alábbi témakörökben tájékozódhat:

Kapcsolódó műveletek


További tudnivalók a tengelyekről

A diagramoknak jellemzően két tengelyük van, amelyekkel az adatok mérhetők és kategóriákba rendezhetők: a függőleges tengely (más néven értéktengely vagy y tengely) és a vízszintes (más néven kategóriatengely vagy x tengely). A háromdimenziós oszlop- kúp- és piramisdiagramoknak egy harmadik, magassági tengelyük is (más néven adatsortengely vagy z tengely). A sugárdiagramon nincs vízszintes, vagyis kategóriatengely, a kör-, torta- és perecdiagramon pedig egyáltalán nincsenek tengelyek.


Vízszintes, függőleges és magassági tengellyel rendelkező diagram

1. lépés Függőleges tengely (értéktengely)

2. lépés Vízszintes tengely (kategóriatengely)

3. lépés Magassági tengely (adatsortengely)


Az egyes diagramtípusok tengelyei nem feltétlenül azonos módon jelennek meg. Az xy (pont-) és a buborékdiagramokon például számértékek láthatók mind a vízszintes, mind a függőleges tengelyen. Ilyen eset például, ha az esőzés mennyiségét ábrázolja a légnyomás függvényében. Mindkét tételhez számértékek tartoznak, és az adatpontokat az x és az y tengelyen ábrázolja a számértéküknek megfelelően. Az értéktengelyen számos lehetőség közül választhat, például logaritmikusra állíthatja a beosztást.

Más típusú diagramok, például az oszlop-, a vonal- és a területdiagram esetében csak a függőleges (érték-) tengelyen találhatók számértékek, a vízszintes tengelyen szöveges csoportok (kategóriák) láthatók. Erre az esetre példa az esőzés mennyiségének a földrajzi régiók szerinti ábrázolása. Ebben a példában a földrajzi területek az adatok csoportosítására szolgáló szöveges kategóriák, amelyeket a vízszintes (kategória-) tengelyen kell ábrázolni. A földrajzi területek egymástól való távolsága egyenletes, mivel ezek szöveges elemek, nem pedig mérhető értékek. Ezt ne feledje, amikor diagramtípust választ, hiszen különböző típusokhoz különböző beállításokat adhat meg az érték és a kategória tengelyeknek. A kategória tengely másik formája a magassági (adatsor-) tengely.

Diagram létrehozása alkalmával alapértelmezés szerint osztásjelek és feliratok (osztásjelek és osztásfeliratok: Az osztásjelek a tengelyt a vonalzó beosztásához hasonlóan metsző rövid vonalak. Az osztásfeliratok a diagram értékeinek, kategóriáinak vagy adatsorainak azonosítására szolgálnak.) jelennek meg a tengelyeken. Módosíthatja megjelenésüket – használhat kis és fő osztásjeleket, illetve feliratokat. A diagram túlzsúfoltságának elkerülése érdekében megadhatja, hogy kevesebb tengelyfelirat, illetve osztásjel legyen a vízszintes (kategória-) tengelyen úgy, hogy meghatározza a kategóriák feliratozásának a beosztását, illetve az osztásjelek között megjeleníteni kívánt kategóriák számát.

Módosíthatja a feliratok igazítását és irányát is, valamint módosíthatja és formázhatja a rajtuk megjelenő szöveget és számokat, például megadhatja, hogy egy szám százalékértékként jelenjen meg.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Tengelyek megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson annak a diagramnak egy tetszőleges pontjára, amelynek tengelyeit meg szeretné jeleníteni, vagy el szeretné rejteni.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 1. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra.

Szalag képe

 1. Kattintson a megjeleníteni vagy elrejteni kívánt tengelytípusra, majd adja meg a kívánt beállításokat

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Osztásjelek és osztásfeliratok módosítása

 1. Kattintson a diagramnak a módosítani kívánt osztásjeleket és osztásfeliratokat tartalmazó tengelyére, vagy tegye az alábbiakat a tengelynek a diagramelemek listájából történő kiválasztásához:
  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 1. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagramelemek mezőben található nyílra, majd kattintson a kijelölni kívánt tengelyre.

Szalag képe

 1. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Kijelölés formázása parancsra.
 2. A Tengely beállításai csoportban hajtsa végre a kívánt műveletet:
 • A fő osztásjelek megjelenítésének módosításához kattintson a Fő lépték mezőben az osztásjelek kívánt helyzetére.
 • A kis osztásjelek megjelenítésének módosításához kattintson a Kis lépték legördülő listában az osztásjelek kívánt helyzetére.
 • A feliratok elhelyezkedésének módosításához kattintson a Tengelyfeliratok lista kívánt elemére.

Tipp    Az osztásjelek vagy osztásfeliratok elrejtéséhez a Tengelyfeliratok mezőben válassza a Nincs lehetőséget.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Feliratok, illetve osztásjelek közötti kategóriák számának módosítása

 1. Kattintson a módosítani kívánt diagram vízszintes (kategória-) tengelyére, vagy tegye az alábbiakat a tengelynek a diagramelemek listájából történő kijelöléséhez:
  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 1. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagramelemek mezőben található nyílra, majd kattintson a kijelölni kívánt tengelyre.

Szalag képe

 1. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Kijelölés formázása parancsra.
 2. A Tengely beállításai csoportban hajtsa végre a kívánt műveletet:
 • A tengelyfeliratok közötti intervallum módosításához jelölje be a Feliratok intervalluma részben az Ennyi intervallum választógombot, majd írja be a kívánt számot a szövegmezőbe.

Tipp    Az 1 érték beírása esetén minden kategóriához megjelenik felirat, a 2 érték esetén minden másodikhoz, a 3 érték esetén minden harmadikhoz és így tovább.

 • A tengelyfeliratok elhelyezkedésének módosításához írja be a kívánt számot a Felirat távolsága a tengelytől mezőbe.

Tipp    Minél kisebb számot ír be, a feliratok annál közelebb kerülnek a tengelyhez, illetve minél nagyobb számot ad meg, a feliratok és a tengely távolsága annál nagyobb lesz.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Feliratok igazításának és irányának módosítása

Módosíthatja mind a vízszintes (kategória-), mind pedig a függőleges (érték-) tengelyen található feliratok igazítását. Ha a diagramon többszintű kategóriafeliratok (többszintű kategóriafeliratok: Olyan kategóriafeliratok egy diagramon belül, amelyek (a táblák adatai alapján) automatikusan megjelennek az adott hierarchia egynél több sorában. A Termék fejléc például megjelenhet a Sajt, Alma és Körte fejléccel rendelkező sor fölött is.) vannak, az összes feliratszint igazítását megváltoztathatja. A vízszintes (kategória-) tengely egyes feliratszintjei közötti távolságot szintén megváltoztathatja.

 1. Kattintson a diagramnak a módosítani kívánt feliratokat tartalmazó tengelyére, vagy tegye az alábbiakat a tengelynek a diagramelemek listájából történő kiválasztásához:
  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 1. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagramelemek mezőben található nyílra, majd kattintson a kijelölni kívánt tengelyre

Szalag képe

 1. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Kijelölés formázása parancsra.
 2. A Tengely formázása párbeszédpanelen kattintson az Igazítás kategóriára.
 3. A Szövegelrendezés csoportban hajtsa végre a kívánt műveletet:
 • A Függőleges igazítás listából válassza ki a kívánt függőleges igazítást.
 • A Szövegirány listából válassza ki a kívánt szövegirányt.
 • Az Egyéni szög listából válassza ki az alkalmazni kívánt elforgatási szöget.

Tipp    A tengelyfeliratok igazításához kattintson a jobb gombbal a tengelyre, majd a kis eszköztáron bal gombbal a Balra zárás Gombkép, a Középre zárás Gombkép vagy a Jobbra zárás Gombkép gombra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Kategóriafeliratok szövegének módosítása

A kategóriafeliratok szövegét a munkalapon és közvetlenül a diagramon is módosíthatja.

Kategóriafeliratok szövegének módosítása a munkalapon

 1. Kattintson arra a cellára a munkalapon, amely a módosítani kívánt felirat nevét tartalmazza.
 2. Írja be az új nevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjegyzés:    A munkalapon elvégzett módosítások eredménye automatikusan megjelenik a diagramon.

Kategóriafeliratok szövegének módosítása a diagramon

 1. Kattintson a diagram vízszintes tengelyére, vagy tegye az alábbiakat a tengelynek a diagramelemek listájából történő kijelöléséhez:
  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 1. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagramelemek mezőben található nyílra, majd kattintson a vízszintes (kategória-) tengelyre.

Szalag képe

 1. Kattintson a Tervezés lap Adatok csoportjában az Adatok kijelölése gombra.

Az Excel menüszalagjának képe

 1. Az Adatforrás kijelölés párbeszédpanel Vízszintes tengelyfeliratok (kategóriák) csoportjában kattintson a Szerkesztés gombra.
 2. A Tengely felirattartománya mezőben hajtsa végre a kívánt műveletet:
 • Adja meg a kategóriatengely-feliratként használni kívánt munkalaptartományt.

Tipp    Másik lehetőségként rákattinthat a Párbeszédpanel bezárása gombra Gombkép  , majd kijelölheti a munkalapon a használni kívánt tartományt. Amikor befejezte a kijelölést, kattintson a Párbeszédpanel megjelenítése gombra.

 • Írja be a használni kívánt feliratokat vesszővel elválasztva, például A divízió, B divízió, C divízió.

Megjegyzés:    Ha a feliratot beírja a Tengely felirattartománya mezőbe, a kategóriatengely-felirat szövege és a munkalapcella közötti kapcsolat megszakad.

 1. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Feliratszövegek és feliratokban szereplő számok formátumának módosítása

A kategóriatengely-feliratokban szereplő szövegek és számok formátumát meg is változtathatja.

Szöveg formázása

 1. Kattintson a jobb gombbal arra a tengelyre, melyhez a formázni kívánt tengelyfelirat tartozik.
 2. Kattintson a minipulton a kívánt formázás gombjára.

Tipp    A tengelyfeliratot tartalmazó tengely kiválasztása után használhatja a Kezdőlap lap Betűtípus csoportjának formázási gombjait is.

Számok formázása

 1. Kattintson a diagramnak a módosítani kívánt számokat tartalmazó tengelyére, vagy tegye az alábbiakat a tengelynek a diagramelemek listájából történő kijelöléséhez:
  • Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

Ennek hatására megjelennek a Diagrameszközök, vagyis a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 • A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagramelemek mezőben található nyílra, majd kattintson a kijelölni kívánt tengelyre

Szalag képe

 1. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Kijelölés formázása parancsra.
 2. Kattintson a Szám elemre, majd jelölje ki a Kategória mezőben a kívánt számformátumot.

Tipp    Ha a kijelölt számformátum tartalmaz tizedesjegyeket, ezek megadhatók a Tizedesjegyek mezőben.

 1. Ha azt szeretné, hogy a számok csatolva legyenek a munkalapcellákhoz, jelölje be a Forráshoz csatolva jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:    Mielőtt a számokat százalékos formátumúra alakítaná, győződjön meg arról, hogy a diagramon látható számok a forrásadatok szerint is százalékként keletkeztek, és tizedes tört formátumban jelennek meg. A munkalap százalékértékeit a mennyiség / teljes összeg = százalék egyenlet alapján számítja ki a szoftver. Ha például a 10 / 100 = 0,1 értéket számítja ki, és a 0,1 értéket százalékként formázza, a szám megfelelően, 10% formában jelenik meg.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010