Diagram készítése

  1. Győződjünk meg arról, hogy a munkalapon a használni kívánt diagramtípusnak megfelelően vannak-e rendezve az adatok.

MegjelenítésOszlop-, sáv-, vonal-, terület-, felület- és sugárdiagram

Oszlop-, sáv-, vonal-, terület-, felület- és sugárdiagram

Az adatokat rendezzük oszlopokba:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

vagy sorokba:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4

MegjelenítésKör- vagy perecdiagram

Kör- vagy perecdiagram

A példában szereplő jobb oldali diagramhoz hasonló, alaptípusú kördiagramokban csak egy adatsor található, így csak egy adatoszlopot használhatunk. Az adatokhoz csak egy adatfelirat-oszlopot használhatunk:

A 1
B 2
C 3

vagy egy adatsort és tetszés szerint egy adatfeliratsort:

A B C
1 2 3

A halmozott kör- és perecdiagramokban egynél több adatsor is szerepelhet, így több adatoszlopot is készíthetünk:

A 1 2
B 3 4
C 5 6

vagy több adatsort:

A B C
1 2 3
4 5 6

MegjelenítésXy (pont-) és buborékdiagram

Xy (pont-) és buborékdiagram

Rendezzük az adatokat oszlopokba úgy, hogy az első oszlopba az x értékek, míg a szomszédos oszlopokba az y, illetve a buborékméretek kerüljenek:

X Y Buborék
1 2 3
4 5 6

MegjelenítésÁrfolyamdiagram

Árfolyamdiagram

Az adatokat rendszerezzük a következők szerint: maximális értékek, minimális értékek és záró értékek. Feliratként használjunk neveket vagy dátumokat:

Dátum Maximális Minimális Záró
2002/1/1 46,125 42 44,063
  1. Hajtsuk végre a megfelelő műveletet:

MegjelenítésA diagram testreszabása a létrehozással egy időben

  1. Jelöljük ki azokat a cellákat, amelyek a diagramon használni kívánt adatokat tartalmazzák.
  2. Kattintsunk a Diagram varázsló Gombkép gombra.
  3. Kövessük a Diagram varázsló utasításait.

MegjelenítésAlapdiagram létrehozása, melyet később alakítunk tovább

  1. Jelenítsük meg a Diagram eszköztárat. A Diagram eszköztár megjelenítéséhez válasszuk a Nézet menü Eszköztárak, majd Diagram parancsát.
  2. Jelöljük ki azokat a cellákat, amelyek a diagramon használni kívánt adatokat tartalmazzák.
  3. Kattintsunk a Minták Gombkép gombra.

MegjelenítésTipp

Ha a kijelölendő cellák nem összefüggő tartományban vannak, hajtsuk végre az alábbiakat:

Jelöljük ki az első cellacsoportot, amely a szükséges kategóriákat vagy adatsorokat tartalmazza. Tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt, és jelöljük ki a többi cellacsoportot. A nem szomszédos kijelöléseknek téglalapot kell alkotniuk.

Téglalapként kezelt nem szomszédos kijelölések

 
 
Hatókör:
Excel 2003