Cellák, sorok és oszlopok törlése

  1. Jelöljük ki a cellát, sort vagy oszlopot.
  2. Válasszuk a Szerkesztés menü Törlés parancsát.
  3. Ha egy cellatartományt (tartomány: Két vagy több cella egy lapon. Az adott tartományban lehetnek szomszédos és nem szomszédos cellák is.) törlünk, a Törlés párbeszédpanelen jelöljük be a Cellák eltolása balra, Cellák eltolása felfelé, Egész sor vagy Egész oszlop választógombot.

 Megjegyzés:   A Microsoft Excel a képleteket úgy aktualizálja, hogy az eltolt cellákra vonatkozó hivatkozásokat az új helyzetnek megfelelően módosítja. Ha azonban a képlet törölt cellára hivatkozik, a #HIV! hibaérték üzenetet jelenik meg.

 
 
Hatókör:
Excel 2003