BMR függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel BMR függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A megadott pénzáramlás-számsor (cash flow) belső megtérülési rátáját számítja ki. A pénzáramlás értékeinek nem kell egyenlőeknek lenniük, mint az évjáradékok esetében, azonban szabályos időközönként, például havonta vagy évente kell megjelenniük. A belső megtérülési ráta egy (negatív értékkel adott) befektetés eredményeképp előálló, periodikusan jelentkező (pozitív számokkal adott) bevételeken keresztül elért kamatláb.

Szintaxis

BMR(értékek, [becslés])

A BMR függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Értékek:    Megadása kötelező. Tömb, vagy a pénzáramlás azon értékeit tartalmazó cellákra való hivatkozás, amelyekre a belső megtérülési rátát ki kell számítani.
  • Az értékek argumentumnak legalább egy pozitív és egy negatív számot kell tartalmaznia a belső megtérülési ráta kiszámításához.
  • A BMR a belső megtérülési ráta kiszámításakor a figyelembe veszi az értékekben szereplő számok sorrendjét. A kiadások és bevételek sorrendjének megváltoztatása megváltoztathatja a ráta értékét is, ezért ügyeljen arra, hogy ezek a tényleges sorrendben szerepeljenek.
  • Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget, logikai értéket vagy üres cellákat tartalmaz, ezeket az értékeket a BMR nem veszi figyelembe.
 • Becslés:    Megadása nem kötelező. Olyan szám, amely várhatóan közel esik az eredményhez.
  • A Microsoft Excel közelítéses eljárást használ az BMR kiszámolására. A becslés értékétől indulva az BMR mindaddig ismétli a számításokat, míg az eredmény 0,00001 százalékosnál pontosabb nem lesz. Ha az BMR 20 lépés után sem találja meg a megfelelő eredményt, akkor a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
  • A legtöbb esetben nem szükséges megadni a becslés argumentum értékét. Ha nem adja meg, akkor feltételezett értéke 0,1 (10 százalék) lesz.
  • Ha a BMR a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül, vagy ha az eredmény a várt értéket nem közelíti meg kellő mértékben, akkor próbálja meg újra elvégezni a számításokat más becslés értékkel.

Megjegyzések

A BMR függvény szoros kapcsolatban van a nettó jelenérték (NMÉ) függvénnyel. A BMR által kiszámított megtérülési ráta megegyezik a 0 nettó jelenértékhez tartozó kamatlábbal. A következő képlet az NMÉ és a BMR kapcsolatát mutatja be:

NMÉ(BMR(B1:B6);B1:B6) eredménye 3,60E-08 (a BMR számítási pontosságát figyelembe véve 3,60E- 08 értéke 0.)

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
A B
Adatok Leírás
-70 000 A kezdeti befektetés
12 000 Nettó bevétel az első évben
15 000 Nettó bevétel a második évben
18 000 Nettó bevétel a harmadik évben
21 000 Nettó bevétel a negyedik évben
26 000 Nettó bevétel az ötödik évben
Képlet Leírás (eredmény)
=BMR(A2:A6) A befektetés belső megtérülési rátája négy év után (-2%)
=BMR(A2:A7) A belső megtérülési ráta öt év után (9%)
=BMR(A2:A4;-10%) A két év után esedékes belső megtérülési ráta kiszámításához becslést is használni kell (-44%)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App