BÉTA.ELOSZL függvény

A béta-eloszlás értékét számítja ki.

A bétaeloszlást általában arra használják, hogy mintákon keresztül tanulmányozzák valaminek a százalékértékében mutatkozó változását, például a nap azon részét, amit az emberek televíziózással töltenek.

Szintaxis

BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

A BÉTA.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Kötelező megadni. Az az A és B közé eső érték, amelyre a függvény értékét ki kell számítani.
 • Alfa:     Kötelező megadni. Az eloszlás paramétere.
 • Béta:     Kötelező megadni. Az eloszlás paramétere.
 • Eloszlásfv:      Kötelező megadni. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a BÉTA.ELOSZL az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.
 • A:     Nem kötelező megadni. Az x-ek intervallumának alsó határa.
 • B:     Megadása nem kötelező. Az x-ek intervallumának felső határa.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, akkor a BÉTA.ELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Amennyiben alfa ≤ 0 vagy béta ≤ 0, akkor a BÉTA.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha x < A, x > B, vagy A = B, akkor a BÉTA.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha nem ad értéket A és B számára, akkor a BÉTA.ELOSZL A = 0, B = 1 esetére számítja a normál bétaeloszlást.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7

8

9
A B
Adatok Leírás
2 Az az érték, amelynél a függvényt ki szeretné számítani
8 Az eloszlás paramétere
10 Az eloszlás paramétere
1 Alsó határ
3 Felső határ
Képlet Leírás (eredmény)
=BÉTA.ELOSZL(A2;A3;A4;IGAZ;A5;A6) A bétaeloszlás eloszlásfüggvényének értéke a fenti paraméterekkel (0,68547058)
=BÉTA.ELOSZL(A2,A3,A4,HAMIS,A5,A6) A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értéke a fenti paraméterekkel (1,48376465)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App