ASCII-karaktertáblázat

A számítógépek a számok nyelvén értenek. A számítógép úgy kommunikál a programokkal (és más számítógépekkel), hogy számokká alakítja a karaktereket és szimbólumokat.

Az 1960-as években a szabványosításra mutatkozó igény az American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (kiejtve: eszki) információcsere-szabvány megszületéséhez vezetett. Az ASCII-tábla 128 számból és a hozzájuk rendelt karakterekből áll. Az ASCII egy módszert kínál a számítógépek számára az adatok tárolására és más számítógépekkel és programokkal való cseréjére.

Az ASCII formátumú szövegek nem tartalmaznak formázási – például félkövér vagy dőlt szedésre, illetve betűtípusra vonatkozó – információkat. A Microsoft Jegyzettömb az ASCII formátumot használja, és ilyen formátumú fájl jön létre akkor is, ha egyszerű szövegként ment egy dokumentumot a Microsoft Office Word alkalmazásban. Talán találkozott már olyan álláshirdetéssel, melyben ASCII formátumú életrajzot kértek. Ez azt jelenti, hogy akár e-mail üzenetben, akár faxon vagy postai úton küldje el az életrajzot, a munkaadó nem szeretne formázott szöveget kapni. Az ASCII formátumú szövegek ideálisnak nevezhetők az optikai karakterfelismerő (OCR) funkciót nyújtó képolvasó szoftverek számára, amelyet egyes nagyobb vállalatoknál önéletrajzok képolvasóval történő rögzítésére használnak.

Tartalom


ASCII-karakter beszúrása egy dokumentumba

A karaktereket a billentyűzet megfelelő gombjának lenyomása mellett billentyűkombinációként működő karakterkódjakal is beírhatja, ha a szimbólum nem szerepel a használt billentyűzeten.

  • Az alábbi táblázatokban szereplő ASCII-karakterek beszúrásához nyomja le az ALT billentyűt, és tartsa lenyomva, miközben beírja a karakternek megfelelő decimális (tízes számrendszerbeli) számkódot.

Például a fok (º) szimbólum beszúrásához nyomja le az ALT billentyűt, és miközben lenyomva tartja, írja be a 0176 kódot a számbillentyűzeten.

 Megjegyzés:   A számokat a numerikus billentyűzettel, és nem a betűbillentyűk felett elhelyezkedő számsorral kell beírni. Ellenőrizze, hogy a NUM LOCK billentyű be van-e kapcsolva, ha a billentyűzetnek szükség van erre ahhoz, hogy a számbillentyűzeten számokat írhasson be.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Nyomtatható ASCII-karakterek

A 32–126 tartományba eső kódok a billentyűzeten is megtalálható karakterekhez tartoznak – ezek megjelennek a dokumentumok megtekintésekor, illetve a kinyomtatott dokumentumokban is. A 127-es kód a DELETE billentyűt reprezentálja.

Nyomtatható ASCII-karakterek táblázata

Tízes (decimális) Karakter Tízes (decimális) Karakter
32 szóköz 80 P
33 ! 81 L
34 " 82 O
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 F
38 & 86 N
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 n
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 p
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 m
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 ?
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Tipp   Hivatkozhat egy adott betűtípushoz tartozó kiterjesztett karakterkészletre a Microsoft Windows Karaktertábla programja segítségével. Kattintson a Start gombra, mutasson a Programok, a Kellékek, majd a Rendszereszközök pontra, végül pedig kattintson a Karaktertábla parancsra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Nyomtatható kiterjesztett ASCII-karakterek

Az Extended ASCII (kiterjesztett ASCII) család a több karakter iránti igény kielégítésére született. Az Extended ASCII az ASCII 128 karaktere mellett (melyekből a 0–31 kódú karaktereket egy lentebbi táblázatban találhatók) további 128 karaktert tartalmaz, azaz összesen 256 karakterből áll. Sok nyelv szimbólumai azonban ennyi karakterbe sem sűríthetők. Emiatt az ASCII-nek több változata van, melyek különböző nyelvi karaktereket és szimbólumokat tartalmaznak.

Például az Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában és Afrikában honos nyelvekre írt szoftverek közül sok az ISO 8859-1 néven is ismert ASCII-táblát használja.

Nyomtatható kiterjesztett ASCII-karakterek táblázata

Tízes (decimális) Karakter Tízes (decimális) Karakter
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 a 197
134 a 198
135 ç 199
136 e 200
137 ë 201
138 e 202
139 i 203
140 î 204
141 i 205
142 Ä 206
143 A 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 o 213
150 u 214
151 u 215
152 y 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 P 222
159 ƒ 223
160 á 224 a
161 í 225 ß
162 ó 226 G
163 ú 227 p
164 n 228 S
165 N 229 m
166 ª 230 µ
167 º 231 t
168 ¿ 232 F
169 233 T
170 ¬ 234 O
171 ½ 235 n
172 ¼ 236 8
173 ¡ 237 f
174 « 238 e
175 » 239 n
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251 ?
188 252 n
189 253 ²
190 254
191 255  

 Tipp   Hivatkozhat egy adott betűtípushoz tartozó kiterjesztett karakterkészletre a Microsoft Windows Karaktertábla programja segítségével. Kattintson a Start gombra, mutasson a Programok, a Kellékek, majd a Rendszereszközök pontra, végül pedig kattintson a Karaktertábla parancsra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Nem nyomtatható ASCII-vezérlőkarakterek

Az ASCII-táblázatban a 0–31 kódok különböző perifériák, például nyomtatók vezérlésére használatos vezérlőkarakterekhez tartoznak. A 12-es kód például a form feed/new page (lapdobás új lapig) funkciót reprezentálja. Ez a parancs arra utasítja a nyomtatókat, hogy a nyomtatást a következő lap tetején folytassák.

Nem nyomtatható ASCII-vezérlőkarakterek táblázata

Tízes (decimális) Karakter Tízes (decimális) Karakter
0 null 16 data link escape
1 start of heading 17 device control 1
2 start of text 18 device control 2
3 end of text 19 device control 3
4 end of transmission 20 device control 4
5 inquiry 21 negative acknowledge
6 acknowledge 22 synchronous idle
7 bell 23 end of transmission block
8 backspace 24 cancel
9 horizontal tab 25 end of medium
10 line feed/new line 26 substitute
11 vertical tab 27 escape
12 form feed/new page 28 file separator
13 carriage return 29 group separator
14 shift out 30 record separator
15 shift in 31 unit separator

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Élet az ASCII-n túl

Egy másik, újabb karaktertáblázat neve Unicode. Mivel a Unicode jóval nagyobb tábla, az ASCII 128 és a kiterjesztett ASCII 256 karakterével szemben 65 536 karakter ábrázolható benne. Ez a nagyobb kapacitás lehetővé teszi, hogy a különböző nyelvek legtöbb karaktere beleférjen egyetlen karakterkészletbe.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007