Adatok kézi bevitele a munkalapra

Ha kézzel szeretné bevinni adatait az Excelben, számos lehetőség közül választhat. Az adatokat megadhatja egy cellában vagy egyszerre többen, sőt akár egyszerre több munkalapon (munkalap: Az Excel legfontosabb dokumentuma, amelyet adatok tárolására és kezelésére használnak. Más néven számolótábla. A munkalap sorokba és oszlopokba rendezett cellákból áll, és mindig egy munkafüzet része.) is. A beírható adatok számok, szövegek, dátumok és időpontok lehetnek. Az adatok többféleképpen formázhatók. Végül van néhány olyan beállítás is, amelynek módosításával megkönnyítheti az adatbevitelt.

Ez a témakör nem foglalkozik a munkalapokon adatűrlapokkal végzett adatbevitellel. Az adatűrlapokkal végezhető műveletekről a Sorok hozzáadása, szerkesztése, keresése és törlése adatűrlap használatával című témakörben talál további információt.

 Fontos:   Ha egy munkalapra nem lehet adatokat bevinni, vagy az ott lévőket szerkeszteni, akkor valószínűleg Ön vagy valaki más védelemmel látta el a munkalapot, hogy megakadályozza az adatok véletlen módosítását. A védett munkalapokon a cellák kijelölésével megtekinthetők az adatok, de a zárolt cellákba nem írhatók be új információk. A munkalapok védettségét általában csak akkor szabad megszüntetni, ha erre engedélyt kap attól, aki létrehozta. A munkalap védettségének megszüntetéséhez kattintson a Véleményezések lap Változások csoportjának Lapvédelem feloldása gombjára. Ha a munkalap védelmének beállításakor jelszót adtak meg, akkor a védelem feloldásához előbb meg kell adnia a jelszót.

Mit szeretne tenni?


Szöveg vagy szám megadása a cellákban

 1. Kattintson a munkalap valamelyik cellájára.
 2. Írja be a rögzíteni kívánt számokat vagy szöveget, majd nyomja le az Enter vagy a Tab billentyűt.

 Tipp   Ha a cellán belül új sorba szeretné írni az adatokat, az Alt+Enter billentyűkombináció lenyomásával szúrjon be egy sortörést.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Fix tizedesjelű szám megadása

 1. Kattintson a Fájl lap a Beállítások pontjára.
 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen jelölje be a Tizedesjel automatikus beszúrása jelölőnégyzetet.
 3. A Tizedeshelyek mezőben adja meg egy pozitív számmal, hogy hány szám álljon a tizedesjeltől jobbra, vagy negatív számmal, hogy hány szám álljon a tizedesjeltől balra.

Ha például 3-at ír a Tizedeshelyek mezőbe, és utána beírja a 2834 értéket egy cellába, akkor az érték 2,834-ként jelenik meg. Ha -3-at ad meg a Tizedeshelyek mezőben, és utána a 283 értéket írja be egy cellába, akkor az érték 283000 lesz.

 1. Kattintson a munkalap valamelyik cellájára, majd írja be a kívánt számot.

A Tizedeshelyek beállítása nem érinti a cellákba korábban beírt adatokat.

 Tipp   Ha ideiglenesen felül szeretné bírálni a Tizedeshelyek beállítását, akkor a szám beírásakor írja be a tizedesjelet is.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Dátum vagy időpont megadása a cellákban

 1. Kattintson a munkalap valamelyik cellájára.
 2. Írjon be egy dátumot vagy időpontot a következőképpen:
  • Ha dátumot szeretne megadni, akkor perjellel vagy kötőjellel válassza el egymástól a részeit, például írja a következőket: 2002/9/5 vagy 2002-09-05.
  • Ha időt szeretne megadni 12 órás időformátumban, akkor adja meg az időt, hagyjon ki egy szóközt, majd írja be az a (délelőtt) vagy p (délután) jelzést az időpont után, például: 9:00 p. Ha nem ír jelzést, akkor az Excel AM (délelőtti) jelzést ír.

 Tipp   Az aktuális dátum és időpont beviteléhez nyomja le a Ctrl+Shift+; (pontosvessző) billentyűkombinációt.


 Megjegyzések 

 • Ha olyan dátumot vagy időpontot szeretne megadni, amely a munkalap minden megnyitásakor az aktuális dátumot és időpontot jelzi, akkor használja a MA és a MOST függvényt.
 • Ha egy cellába dátumot vagy időpontot ír, akkor az vagy a számítógép alapértelmezett dátum- és időformátumában, vagy a cellára a dátum vagy időpont beírása előtt alkalmazott formátumban jelenik meg. Az alapértelmezett dátum- és időformátumot a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel (Vezérlőpult, Óra, nyelv és terület) dátum- és időbeállításai határozzák meg. Ha az Ön számítógépén módosították ezeket a beállításokat, akkor a munkafüzetekben azok a dátumok és időpontok, amelyeket nem formázott a Cellák formázása paranccsal, az előbbi beállításoknak megfelelően jelennek meg.
 • Az alapértelmezett dátum- és időformátum alkalmazásához kattintson a dátumot vagy időpontot tartalmazó cellára, majd nyomja le a Ctrl+Shift+# vagy a Ctrl+Shift+@ billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Egyező adatok bevitele egyszerre több cellába

 1. Jelölje ki a cellákat, amelyekbe ugyanazokat az adatokat szeretné bevinni. A celláknak nem kell egymással szomszédosnak lenniük.

MegjelenítésÚtmutató a cellák kijelöléséhez

Kijelölendő Művelet
Egyetlen cella Kattintson a cellára, vagy lépjen a cellára a nyílbillentyűk segítségével
Cellatartomány

Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza az utolsó cellához, vagy a Shift billentyűt lenyomva tartva bővítse a kijelölést a nyílbillentyűk lenyomásával.

Elég az is, ha kijelöli a tartomány első celláját, majd egyszer lenyomja az F8 billentyűt; ezután ugyanúgy bővítheti a kijelölést a nyílbillentyűkkel. A kijelölés bővítésének leállításához nyomja le újra az F8 billentyűt.

Nagy cellatartomány Kattintson a tartomány első cellájára, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a tartomány utolsó cellájára. Az utolsó cella görgetéssel tehető láthatóvá.
Munkalap valamennyi cellája

Kattintson Az összes kijelölése gombra.

Az összes kijelölése gomb

Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció lenyomásával is kijelölheti.

Ha a munkalap adatokat tartalmaz, a Ctrl+A billentyűkombináció első lenyomásával az aktuális adatterületet jelöli ki. Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció második lenyomásával jelölheti ki.
Nem szomszédos cellák vagy cellatartományok

Jelölje ki az első cellát vagy cellatartományt, majd a Ctrl billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a többi cellát vagy cellatartományt.

Az első cellát vagy cellatartományt kijelölve, majd a Shift+F8 billentyűkombinációt lenyomva további nem szomszédos cellákkal és cellatartományokkal bővíthető a kijelölés. Ha már nem szeretne további cellákat vagy cellatartományokat kijelölni, nyomja le újra a Shift+F8 billentyűkombinációt.

 Megjegyzés:   Nem szomszédos cellák és cellatartományok kijelölését csak az egész kijelölés megszüntetésével lehet megszüntetni.

Egész sor vagy oszlop

Kattintson a sor- vagy oszlopazonosítóra.

A sorazonosítót és az oszlopazonosítót megjelenítő munkalap

1. Sorazonosító
2. Oszlopazonosító

Egy sor vagy oszlop celláit úgy is kijelölheti, ha az első cella kijelölését követően lenyomja a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű (Jobbra vagy Balra nyílbillentyű a sorok, Fel vagy Le nyílbillentyű az oszlopok esetében) billentyűkombinációt.

Ha a sorban vagy oszlopban található adat, a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció az utolsóként használt celláig jelöli ki a sort vagy oszlopot. Az egész sor vagy oszlop a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció ismételt lenyomásával jelölhető ki.
Szomszédos sorok vagy oszlopok Húzza a mutatót a sorok vagy oszlopok fejléce fölött. Esetleg jelölje ki az első sort vagy oszlopot, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva jelölje ki az utolsó sort vagy oszlopot.
Nem szomszédos sorok vagy oszlopok Kattintson a kijelölés első sorának vagy oszlopának sor- vagy oszlopazonosítójára, ezután a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson további oszlopok vagy sorok azonosítójára a kijelölés bővítéséhez.
Egy sor vagy oszlop első vagy utolsó cellája Jelöljön ki egy cellát a sorban vagy oszlopban, majd nyomja le a megfelelő Ctrl+Nyílbillentyű kombinációt (sorok esetén a Jobbra vagy Balra nyílbillentyűt, oszlopok esetén a Fel vagy Le nyílbillentyűt).
Egy munkalap vagy Microsoft Office Excel-táblázat első vagy utolsó cellája

A munkalap vagy az Excel-lista első cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+Home billentyűkombinációt.

A munkalap vagy az Excel-lista utolsó cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+End billentyűkombinációt.

A munkalap utolsó használt cellájáig (jobb-alsó sarok) Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+End billentyűkombinációt, ha a kijelölést ki szeretné terjeszteni a munkalap utolsó még használt (a jobb alsó sarokban lévő) cellájáig.
A munkalap első cellájáig Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+Home billentyűkombinációt, ha a kijelölés ki szeretné terjeszteni a munkalap elejéig.
A jelenleg kijelöltnél több vagy kevesebb cella A Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az új kijelölésben szerepeltetni kívánt utolsó cellára. Az aktív cella és a kijelölt cella által meghatározott négyszögletű tartomány lesz az új kijelölés.

 Tipp   A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap bármely cellájára.

 1. Írja be az adatot az aktív cellába, majd nyomja le a Ctrl+Enter billentyűkombinációt.

 Tipp   Ha több cellába szeretné ugyanazokat az adatokat bevinni, akkor használja a kitöltőjelet (kitöltőjel: A kijelölés jobb alsó sarkában lévő fekete négyzet. Ha az egérrel a kitöltőjelre mutat, az egérmutató fekete szálkeresztre változik.) Kijelölt cella a kitöltőjellel, amellyel automatikusan kitöltheti a munkalap celláit.

A további tudnivalók A munkafüzet celláinak automatikus kitöltése adatokkal című témakörben olvashatók.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Egyező adatok bevitele egyszerre több munkalapra

Ha egyszerre több munkalapot (munkalap: Az Excel legfontosabb dokumentuma, amelyet adatok tárolására és kezelésére használnak. Más néven számolótábla. A munkalap sorokba és oszlopokba rendezett cellákból áll, és mindig egy munkafüzet része.) is aktívvá teszi, akkor elég a munkalapok egyikén bevinni az új adatokat, vagy módosítania meglévőket, és ezzel a kijelölt munkalapok mindegyikén alkalmazza a módosításokat ugyanazokban a cellákban.

 1. Kattintson a munkalapok közül az elsőnek a fülére, amely tartalmazza a szerkeszteni kívánt adatokat. Ezután tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, és kattintson a többi munkalap fülére, amelyen szinkronizálni szeretné az adatokat.

Lapgörgető gombok

 Megjegyzés:   Ha nem látható a keresett lap füle, akkor kattintson a lapfülgörgető nyilak valamelyikére, majd a fülre. Ha így sem találja meg a keresett munkalapot, akkor valószínűleg teljes méretre kell állítania a dokumentumablakot.

 1. Jelölje ki az aktív munkalapon (aktív lap: A munkafüzet azon lapja, amelyen dolgozik. Az aktív lap neve félkövéren jelenik meg a hozzá tartozó fülön.) azt a cellát vagy tartományt (tartomány: Két vagy több cella egy lapon. Az adott tartományban lehetnek szomszédos és nem szomszédos cellák is.), amelyben szerkeszteni szeretné a meglévő adatokat, vagy amelybe újakat szeretne bevinni.

MegjelenítésÚtmutató a cellák kijelöléséhez

Kijelölés Művelet
Egyetlen cella Kattintson a cellára, vagy lépjen a cellára a nyílbillentyűk segítségével
Cellatartomány

Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza az utolsó cellához, vagy a Shift billentyűt lenyomva tartva bővítse a kijelölést a nyílbillentyűk lenyomásával.

Elég az is, ha kijelöli a tartomány első celláját, majd egyszer lenyomja az F8 billentyűt; ezután ugyanúgy bővítheti a kijelölést a nyílbillentyűkkel. A kijelölés bővítésének leállításához nyomja le újra az F8 billentyűt.

Nagy cellatartomány Kattintson a tartomány első cellájára, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a tartomány utolsó cellájára. Az utolsó cella görgetéssel tehető láthatóvá.
Munkalap valamennyi cellája

Kattintson Az összes kijelölése gombra.

Az összes kijelölése gomb

Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció lenyomásával is kijelölheti.

Ha a munkalap adatokat tartalmaz, a Ctrl+A billentyűkombináció első lenyomásával az aktuális adatterületet jelöli ki. Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció második lenyomásával jelölheti ki.
Nem szomszédos cellák vagy cellatartományok

Jelölje ki az első cellát vagy cellatartományt, majd a Ctrl billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a többi cellát vagy cellatartományt.

Az első cellát vagy cellatartományt kijelölve, majd a Shift+F8 billentyűkombinációt lenyomva további nem szomszédos cellákkal és cellatartományokkal bővíthető a kijelölés. Ha már nem szeretne további cellákat vagy cellatartományokat kijelölni, nyomja le újra a Shift+F8 billentyűkombinációt.

 Megjegyzés:   Nem szomszédos cellák és cellatartományok kijelölését csak az egész kijelölés megszüntetésével lehet megszüntetni.

Egész sor vagy oszlop

Kattintson a sor- vagy oszlopazonosítóra.

A sorazonosítót és az oszlopazonosítót megjelenítő munkalap

1. Sorazonosító
2. Oszlopazonosító

Egy sor vagy oszlop celláit úgy is kijelölheti, ha az első cella kijelölését követően lenyomja a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű (Jobbra vagy Balra nyílbillentyű a sorok, Fel vagy Le nyílbillentyű az oszlopok esetében) billentyűkombinációt.

Ha a sorban vagy oszlopban található adat, a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció az utolsóként használt celláig jelöli ki a sort vagy oszlopot. Az egész sor vagy oszlop a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció ismételt lenyomásával jelölhető ki.
Szomszédos sorok vagy oszlopok Húzza a mutatót a sorok vagy oszlopok fejléce fölött. Esetleg jelölje ki az első sort vagy oszlopot, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva jelölje ki az utolsó sort vagy oszlopot.
Nem szomszédos sorok vagy oszlopok Kattintson a kijelölés első sorának vagy oszlopának sor- vagy oszlopazonosítójára, ezután a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson további oszlopok vagy sorok azonosítójára a kijelölés bővítéséhez.
Egy sor vagy oszlop első vagy utolsó cellája Jelöljön ki egy cellát a sorban vagy oszlopban, majd nyomja le a megfelelő Ctrl+Nyílbillentyű kombinációt (sorok esetén a Jobbra vagy Balra nyílbillentyűt, oszlopok esetén a Fel vagy Le nyílbillentyűt).
Egy munkalap vagy Microsoft Office Excel-táblázat első vagy utolsó cellája

A munkalap vagy az Excel-lista első cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+Home billentyűkombinációt.

A munkalap vagy az Excel-lista utolsó cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+End billentyűkombinációt.

A munkalap utolsó használt cellájáig (jobb-alsó sarok) Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+End billentyűkombinációt, ha a kijelölést ki szeretné terjeszteni a munkalap utolsó még használt (a jobb alsó sarokban lévő) cellájáig.
A munkalap első cellájáig Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+Home billentyűkombinációt, ha a kijelölés ki szeretné terjeszteni a munkalap elejéig.
A jelenleg kijelöltnél több vagy kevesebb cella A Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az új kijelölésben szerepeltetni kívánt utolsó cellára. Az aktív cella és a kijelölt cella által meghatározott négyszögletű tartomány lesz az új kijelölés.

 Tipp   A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap bármely cellájára.

 1. Írja be az új adatot vagy szerkessze a meglévőt az aktív cellában, majd az Enter vagy a Tab billentyű lenyomásával lépjen a következő cellára.

A program mindegyik kijelölt munkalapon elvégzi a módosításokat.

 1. Ismételje az előző lépést, amíg be nem fejezi az adatok bevitelét vagy szerkesztését.


 Megjegyzések 

 • Ha meg szeretné szüntetni a munkalapok kijelölését, akkor kattintson valamelyik ki nem jelölt lapra. Ha nem látható ki nem jelölt munkalap, akkor kattintson a jobb gombbal az egyik kijelölt munkalap fülére, majd kattintson a Csoport szétbontása pontra.
 • Az adatok bevitelekor és szerkesztésekor a módosítások mindegyik kijelölt munkalapot érintik, így előfordulhat, hogy nem szándékosan felülír olyan adatokat, amelyeket nem szeretett volna módosítani. Ha ezt el szeretné kerülni, akkor egyszerre az összes munkalapot megjelenítheti, hogy azonosítsa az esetleges adatütközéseket.
  1. Kattintson a Nézet lap Ablak csoportjában az Új ablak gombra.
  2. Váltson az új ablakra, majd kattintson valamelyik munkalapra, amelyet látni szeretne.
  3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést mindegyik munkalappal, amelyet látni szeretne.
  4. Kattintson a Nézet lap Ablak csoportjának Mozaik gombjára, majd kattintson a kívánt lehetőségre.
  5. Ha csak az aktív munkafüzet munkalapjait szeretné megjeleníteni, akkor az Ablakok elrendezése párbeszédpanelen jelölje be Az aktív munkafüzet ablakai jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A munkalap beállításainak és a cellák formátumának módosítása

Az Excelben számos olyan lehetőség van, amelynek beállításával megkönnyítheti a kézi adatbevitelt. Egyes módosítások minden munkafüzetet érintenek, mások az egész munkalapot, és megint mások csak a megadott cellákat.

Az Enter billentyű irányának módosítása

Ha egyszerre több cellába visz be adatot, és a cellák között a Tab billentyű lenyomásával mozog, majd a sor végén lenyomja az Enter billentyűt, akkor a kijelölés az új sor elejére ugrik.

Az Enter billentyű lenyomásával egy cellával lejjebb helyezheti a kijelölést, a Tab billentyű lenyomásával pedig egy cellával jobbra. A Tab billentyűvel végrehajtott mozgatás irányát nem lehet módosítani, az Enter billentyűhöz azonban megadható másik irány. Ennek a beállításnak a módosítása az egész munkalapot, minden egyéb megnyitott munkalapot, munkafüzetet és minden később létrehozandó munkafüzetet érint.

 1. Kattintson a Fájl lap Beállítások pontjára.
 2. A Speciális kategória Szerkesztés területén jelölje be Az Enter lenyomása után a kijelölt cellák áthelyezhetők jelölőnégyzetet, majd az Irány mezőben kattintson a kívánt irányra.

Oszlop szélességének módosítása

Időnként előfordul, hogy egy cellában ##### jelek láthatók. Ez akkor fordulhat elő, ha a cella számot vagy dátumot tartalmaz, és az oszlop szélessége nem elegendő az összes karakter megjelenítésére, amelyet a formátum meghatároz. Tegyük fel például, hogy egy „éééé/hh/nn" dátumformátumú cellában a 2007/12/31 dátum szerepel. Az oszlop szélessége azonban csak hat karakter megjelenítését teszi lehetővé. A cellában a #####. jelzés jelenik meg. Ha szeretné a cella teljes tartalmát az aktuális formátumban megjeleníteni, akkor meg kell növelnie az oszlop szélességét.

 1. Kattintson arra a cellára, amelynél módosítani szeretné az oszlop szélességét.
 2. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Formátum menügombra.

A Kezdőlap lap Cellák csoportja

 1. A Cellaméret csoportban hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Ha a cellák tartalmához szeretné igazítani a szélességet, akkor kattintson az Automatikus oszlopszélesség lehetőségre.
  • Ha nagyobb oszlopszélességet szeretne megadni, akkor kattintson az Oszlopszélesség pontra, majd írja be a kívánt szélességet az Oszlopszélesség mezőbe.

 Megjegyzés:   Az oszlop szélességének megnövelése helyett megteheti azt is, hogy módosítja az adott oszlop, vagy éppen az adott cella formátumát. Beállíthat például olyan dátumformátumot, amelynél csak a hónap és a nap látszik („hh/nn” formátum, például: 12/31), vagy szám esetén tudományos (exponenciális) formátumot, amilyen például a 4E+08.

Szöveg tördelése a cellában

Egy cellán belül a szöveg tördelésével jeleníthet meg több sorból álló szöveget. Ha valamelyik cellában tördeli a szöveget, az nem érinti a többi cellát.

 1. Kattintson arra a cellára, amelyben tördelni szeretné a szöveget.
 2. Kattintson a Kezdőlap lap Igazítás csoportjának Sortöréssel több sorba gombjára.

A Kezdőlap lap Igazítás csoportja

 Megjegyzés:   Ha a szöveg egyetlen hosszú szó, akkor a program nem tördeli (nem választja el), ilyenkor az oszlop szélességének növelésével vagy a betűméret csökkentésével jelenítheti meg a teljes szöveget. Ha a tördelés után sem látszik a teljes szöveg, akkor valószínűleg a sor magasságát is módosítania kell. A Kezdőlap lap Cellák csoportjában kattintson a Formátum gombra, majd a Cellaméret szakaszban válassza az Automatikus sormagasság parancsot.

 Tipp    A szövegek tördelésével kapcsolatos további tudnivalók a Szöveg tördelése a cellában című témakörben olvashatók.

Szám formátumának módosítása

Az Excel elkülönítve kezeli a cella formátumát és a cellában tárolt adatokat. Numerikus adatok esetén a különféle megjelenítési módoknak jelentős hatása lehet. Ha például a program kerekíti a beírt számot, akkor általában csak a megjelenített számot kerekíti. A számítások a cellában tárolt tényleges értéket használják, nem pedig a formázottan megjelenített számot. Emiatt előfordulhat, hogy a számítások egy vagy több cella kerekítése miatt pontatlannak tűnnek.

Miután egy cellába számokat írt, módosíthatja a megjelenített formátumot.

 1. Kattintson arra a számot tartalmazó cellára, amelyet formázni szeretne.
 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum mező melletti nyílra, majd kattintson a kívánt formátumra.

Számformátum lista a Kezdőlap lapon

 Tipp   Ha a rendelkezésre álló formátumok listájából szeretne számformátumot választani, kattintson a További számformátumok parancsra, és a Kategória listában kattintson a használni kívánt formátumra.

Számok formázása szövegként

Azokat a számokat, amelyeken az Excelnek nem szabad számításokat végeznie – például a telefonszámokat – szövegként formázhatja, ha a számok beírása előtt az üres cellákra beállítja a Szöveg formátumot.

 1. Jelöljön ki egy üres cellát.
 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum lista melletti nyílra, és válassza a Szöveg menüpontot.

Számformátum lista a Kezdőlap lapon

 1. Írja be a kívánt számokat a formázott cellába.

 Megjegyzés:   Azokat a számokat, amelyeket a Szöveg formátum alkalmazása előtt írt be a cellákba, újra be kell írnia a formázott cellákba. A számok szövegként történő gyors újbóli beviteléhez jelölje ki az egyes cellákat, és nyomja meg az F2, majd az Enter billentyűt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Excel 2013