AB.MEZŐ

A megadott feltételeknek eleget tevő lista vagy adatbázis oszlopából egyetlen érték beolvasása.

Szintaxis

AB.MEZŐ(adatbázis;mező;kritérium)

Adatbázis:     Az adatbázist alkotó cellatartomány. A Microsoft Excel programban az adatbázis kapcsolódó adatok sorokba (rekordok) és oszlopokba (mezők) rendezett listája. A lista első sora az egyes oszlopok feliratát tartalmazza.

Mező:     Azt jelzi, hogy mely mezőket használjuk a függvényben. Az adatbázismezők adatoszlopok, amelyeket az első sorban levő névvel lehet azonosítani. A mező argumentum megadható az idézőjelek közé tett névvel szövegként (például "Kor", "Hozam" stb.) vagy mezőszámként: 1 az első mezőre, 2 a másodikra és így tovább.

Kritérium:     A cellák azon tartománya, amely a megadott feltételeket tartalmazza. Bármilyen tartományt használhatunk kritérium argumentumként, ha az legalább egy oszlopfeliratot és alatta legalább egy üres cellát tartalmaz az oszlop feltételének megadásához.

MegjelenítésPéldák feltételre

MegjelenítésTöbb feltétel egyetlen oszlopban

Kettő vagy több feltétel megadásakor írjuk ezeket külön sorokba, közvetlenül egymás alá. A következő példában a feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek a Davolio, a Buchanan vagy a Suyama nevet tartalmazzák az Üzletkötő oszlopban.

Üzletkötő
Davolio
Buchanan
Suyama

MegjelenítésEgy-egy feltétel kettő vagy több oszlopban

Ha több oszlophoz adunk meg egy-egy feltételt, akkor az összes feltételt a feltételtartomány azonos sorába írjuk be. Például ezekkel a feltételekkel azokat a sorokat jeleníthetjük meg, amelyekben a Típus oszlopban Termény, az Üzletkötő oszlopban Davolio szerepel, és a forgalom nagyobb 1000 dollárnál.

Típus Üzletkötő Eladások
Termény Davolio >1000

MegjelenítésEgy feltétel vagy az egyik, vagy a másik oszlopban

Ha különböző oszlopokhoz adunk meg különböző feltételeket, a feltételeket külön sorokba kell beírnunk. Például ez a feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyekben a Típus oszlopban Termény vagy az Üzletkötő oszlopban Davolio szerepel, illetve amelyekben a forgalom nagyobb 1000 dollárnál.

Típus Üzletkötő Eladások
Termény
Davolio
>1000

MegjelenítésKét oszlopra vonatkozó feltételcsoportok egyike

Ha ugyanazon a feltételtartományon belül egyszerre szeretnénk "és" és "vagy" feltételcsoportot használni (ahol mindkét csoport több oszlopra vonatkozik), a feltételeket külön sorokba kell beírnunk. Például az alábbi feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyekben az Üzletkötő oszlopban a Davolio tétel szerepel és a forgalom 3000 dollárnál nagyobb, vagy amelyekben Buchanan szerepel üzletkötőként 1500 dollárnál nagyobb forgalommal.

Üzletkötő Eladások
Davolio >3000
Buchanan >1500

MegjelenítésLegalább két feltételcsoport egyetlen oszlophoz

Kettőnél több feltételcsoportnak megfelelő sorok kereséséhez foglaljunk több oszlopot egyetlen oszlopazonosító alá. A következő feltételtartomány például az 500 dollár alatti, valamint az 5000 és 8000 dollár közötti forgalmat jeleníti meg.

Eladások Eladások
>5000 <8000
<500

MegjelenítésKéplet eredményeként létrejött feltétel

Olyan feltételt is megadhatunk, amely egy képlet (képlet: Egy adott cellában lévő értékek, cellahivatkozások, nevek, függvények vagy operátorok (műveleti jelek) sorozata, amelyek együttesen új értéket hoznak létre. A képletek mindig egyenlőségjellel (=) kezdődnek.) eredménye. Ilyen esetben ne használjuk az oszlopfeliratot feltételfeliratként, hanem vagy hagyjuk üresen a feltételfeliratot, vagy olyan feliratot használjunk, amely nem a lista egy oszlopának felirata. A következő feltételtartomány például azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek C oszlopában a C7:C10 cellák átlagánál nagyobb érték szerepel.

=C7>ÁTLAG($C$7:$C$10)

Megjegyzés

Megjegyzés

 • Ha egy rekord sem tesz eleget a kritériumnak, az AB.MEZŐ függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja.
 • Ha egynél több rekord felel meg a kritériumnak, az AB.MEZŐ függvény visszatérési értéke a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A kritérium argumentumban tetszőleges tartományt megadhatunk, ha az legalább egy oszlopcímet és alatta legalább egy cellát tartalmaz a feltétel megadásához.

Tegyük fel, hogy a G1:G2 tartományban a G1 cella a Bevétel oszlopcímet, a G2 cella pedig a 10000 értéket tartalmazza. A tartománynak adhatjuk az Összehasonlítás nevet, és ezt az adatbázis-függvényekben kritérium argumentumként használhatjuk.

 • Bár a kritériumtartomány bárhol szerepelhet a munkalapon, lehetőleg ne helyezzük azt közvetlenül a lista alá. Ha ugyanis az Adatok menü Űrlap parancsával új adatot viszünk be a listába, az új információ a lista első sorába kerül és a többi sor lefelé tolódik. Ha nincs legalább egy üres sor a lista alatt, akkor nem tudunk új adatot bevinni.
 • Győződjünk meg arról, hogy a kritériumtartomány és a lista nem áll átfedésben.
 • Az adatbázis egy teljes oszlopával úgy végezhetünk műveletet, hogy a kritériumtartományban a mezőnevek alá egy üres sort szúrunk be.

MegjelenítésPélda

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

 1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
 2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
 3. Az eredmények és az azokat visszaadó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy mutassunk az Eszközök menüben a Képletvizsgálat pontra és válasszuk a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C D E F
Fa Magasság Kor Hozam Nyereség Magasság
Alma >10 <16
Körte
Fa Magasság Kor Hozam Nyereség
Alma 18 20 14 105,00
Körte 12 12 10 96,00
Cseresznye 13 14 9 105,00
Alma 14 15 10 75,00
Körte 9 8 8 76,80
Alma 8 9 6 45,00
Képlet Leírás (eredmény)
=AB.DARAB(A4:E10;"Kor";A1:F2) Ez a függvény a 10 és 16 m közötti magasságú almafák rekordjait vizsgálja és megszámolja, hogy a rekordok Kor mezőiben mennyi tartalmaz számot (1)
=AB.DARAB2(A4:E10;"Nyereség";A1:F2) Ez a függvény a 10 és 16 m közötti magasságú almafák rekordjait vizsgálja és megszámolja, hogy a rekordok Nyereség mezőiből hány nem üres (1)
=AB.MAX(A4:E10;"Nyereség";A1:A3) Az alma- és körtefák maximális nyeresége (105)
=AB.MIN(A4:E10;"Nyereség";A1:B2) A 10 méternél magasabb almafák minimális nyeresége (75)
=AB.SZUM(A4:E10;"Nyereség";A1:A2) Az almafák által termelt összes nyereség (225)
=AB.SZUM(A4:E10;"Nyereség";A1:F2) A 10 és 16 méter közötti almafák által termelt összes nyereség (75)
=AB.SZORZAT(A4:E10;"Hozam";A1:B2) A 10 méternél magasabb almafák hozamának szorzata (140)
=AB.ÁTLAG(A4:E10;"Hozam";A1:B2) A 10 méternél magasabb almafák átlagos hozama (12)
=AB.ÁTLAG(A4:E10;3;A4:E10) Az adatbázisban szereplő fák átlagos kora (13)
=AB.SZÓRÁS(A4:E10;"Hozam";A1:A3) Az alma- és körtefák hozamának becsült szórása, ha az adatbázis adatai csak mintái a teljes gyümölcsöskertek adatainak (2,97)
=AB.SZÓRÁS2(A4:E10;"Hozam";A1:A3) Az alma- és körtefák hozamának valós szórása, ha az adatbázis adatai a teljes gyümölcsfaállományt tartalmaznák (2,65)
=AB.VAR(A4:E10;"Hozam";A1:A3) Az alma- és körtefák hozamának becsült varianciája, ha az adatbázis adatai csak mintái a teljes gyümölcsöskertek adatainak (8,8)
=AB.VAR2(A4:E10;"Hozam";A1:A3) Az alma- és körtefák hozamának tényleges varianciája, ha az adatbázis adatai a teljes gyümölcsöskert adatainak felelnek meg (7,04)
=AB.MEZŐ(A4:E10;"Hozam";A1:A3) A #SZÁM! hibaértéket adja vissza, lévén a feltételnek egynél több rekord felel meg.
 
 
Hatókör:
Excel 2003