A SZUMHA függvény

Ez a témakör a Microsoft Office Excel SZUMHA függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát mutatja be.

Leírás

A SZUMHA függvénnyel összeadhatja azokat az értékeket egy tartományban (tartomány: Két vagy több cella egy lapon. Az adott tartományban lehetnek szomszédos és nem szomszédos cellák is.), amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek. Ha például egy számokat tartalmazó oszlopban csak az 5-nél nagyobb értékeket szeretné összeadni, a következő képletet használhatja:

=SZUMHA(B2:B25;">5")

A következő példa a feltételt közvetlenül az összeadandó értékekre alkalmazza. Azonban lehetséges a feltételeket egy tartományra alkalmazni, és egy másik tartomány megfelelő értékeit összeadni is. Például a =SZUMH(B2:B5, "Jani", C2:C5) képlet csak azokat az értékeket adja össze a C2:C5 tartományban, ahol a B2:B5 tartomány megfelelő cellái a „Jani" értéket tartalmazzák.

 Megjegyzés:   Ha több feltétel alapján szeretne összeadni cellákat, a A SZUMHATÖBB függvény című témakörben talál további tudnivalókat.

Szintaxis

SZUMHA(tartomány; feltételek; [összegtartomány])

A SZUMHA függvény szintaxisa a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) használja:

 • tartomány:    Megadása kötelező. A feltételek alapján kiértékelendő cellatartomány. Az egyes tartományok cellái számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. Az üres és a szöveges értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja.
 • feltételek:    Megadása kötelező. Az összeadandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként, cellahivatkozásként, szövegként vagy függvényként megadott feltétel, például: 32, ">32", B5, 32, "32", "alma" vagy MA().

 Fontos:   Bármely szöveges feltételt vagy bármely olyan feltételt, amely logikai vagy matematikai szimbólumokat tartalmaz, dupla idézőjelbe (") kell tenni. Ha a feltétel numerikus, nem szükséges a dupla idézőjel.

 • összegtartomány:    Megadása nem kötelező. A ténylegesen összeadandó cellák, ha a tartományargumentumban megadottaktól eltérő cellákat szeretne összeadni. Ha az összegtartomány argumentumot elhagyja, az Excel a tartomány argumentumban megadott cellákat adja össze (ugyanazokat, amelyekre a feltételeket alkalmazza).

 Megjegyzések 

 • Az összegtartomány argumentumnak nem feltétlenül kell a tartomány argumentummal azonos méretűnek és formájúnak lennie. Az összeadásban ténylegesen szereplő cellák meghatározása az összegtartomány bal felső cellájából indul ki, majd belekerülnek az összeadásba a összegtartomány argumentumnak méret és forma szempontjából megfelelő cellák. Példa:
Ha a tartomány argumentum: ...és az összeg_tartomány argumentum: ...akkor a ténylegesen összeadandó cellák:
A1:A5 B1:B5 B1:B5
A1:A5 B1:B3 B1:B5
A1:B4 C1:D4 C1:D4
A1:B4 C1:C2 C1:D4
 • Használhat helyettesítő karaktereket is – kérdőjelet (?) és csillagot (*) – a feltétel argumentumban. A kérdőjel egyetlen karaktert, míg a csillag tetszőleges számú karaktert helyettesíthet. Ha magát a helyettesítő karaktert keresi, írjon tilde karaktert (~) a keresett karakter elé.

1. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.


 
1
2
3
4
5
6

7

8


9


10
A B C
Az ingatlan értéke Jutalék Adatok
100000 7000 250000
200000 14000
300000 21000
400000 28000
Képlet Leírás Eredmény
=SZUMHA(A2:A5;">160000";B2:B5) A 160000 fölötti értékű ingatlanok után járó jutalékok összege 63000
=SZUMHA(A2:A5;">160000") A 160000 fölötti értékű ingatlanok értékének összege 900000
=SZUMHA(A2:A5;300000;B2:B3) A 300000 fölötti értékű ingatlanok után járó jutalékok összege 21000
=SZUMHA(A2:A5;">" & C2;B2:B3) A C2 cellában megadott érték fölötti értékű ingatlanok után járó jutalékok összege. 49000

2. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.


 
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10


11


12
A B C
Kategória Étel Értékesítés
Zöldségek Paradicsom 2300
Zöldségek Zeller 5500
Gyümölcs Cseresznye 800
Vaj 400
Zöldségek Répa 4200
Gyümölcs Alma 1200
Képlet Leírás Eredmény
=SZUMHA(A2:A7;"Gyümölcs";C2:C7) A „Gyümölcs” kategória összes ételének értékesítési összege. 2000
=SZUMHA(A2:A7;"Zöldségek";C2:C7) A „Zöldségek” kategória összes ételének értékesítési összege. 12000
=SZUMHA(B2:B7;"*a";C2:C7) Az „a” végű összes étel értékesítési összege (alma, répa). 5400
=SZUMHA(A2:A7;"";C2:C7) A kategória nélkül megadott összes étel értékesítési összege. 400
 
 
Hatókör:
Excel 2007