Szavak javasolt helyesírásának módosítása kivételszótárak segítségével

Az alábbi néhány helyzetben hasznos lehet az a lehetőség, amellyel a helyesírás-ellenőrzőt kényszerítheti, hogy helytelenként jelöljön meg egy olyan szót, amely helyesként szerepel a főszótárban.

  • Obszcén vagy más módon kínos szavak:     Egy Microsoft PowerPoint-bemutató készítése során a némi segítség kifejezés helyett véletlenül azt írja, hogy nemi segítség.
  • Ön által vagy a részlege által követni kívánt stiláris irányelvek:     A kompjúter szó például alakilag helyes, a részlege által követelt irányelvek szerint azonban a számítógép szót kell használni.

A kivételszótárak hatása a helyesírás-ellenőrzőre

Miután hozzáadott egy szót a kivételszótárhoz, valahányszor ellenőrzi a helyesírást egy fájlon, a helyesírás-ellenőrző

  • megjelöli a szót a helyesírás-ellenőrzés alkalmával;
  • nem ajánlja fel a szót javításként a hibásként megjelölt szavakhoz.

 Megjegyzés:    További információ: Szavak hozzáadása a helyesírás-ellenőrzőhöz saját szótárak segítségével.

A kívánt nyelv kivételszótárának megkeresése és módosítása

A kivételszótár módosításáról további információt itt talál: Bizonyos szavak hibásan írtként való megjelölésének előírása a helyesírás-ellenőrző számára kivételszótárak használatával.

 
 
Hatókör:
Office 2010