Umetanje prijeloma stranice

Prijelom stranice možete umetnuti na bilo koje mjesto u dokumentu ili možete odrediti mjesto na koje će Microsoft Word postaviti automatske prijelome stranice.

Umetnete li ručno prijelom stranice u dokument duži od nekoliko stranica, možda ćete morati često iznova prelamati stranice dok uređujete dokument. Kako biste izbjegli teškoće vezane za ručni prijelom stranica, možete odrediti mogućnosti koje upravljaju postavljanjem automatskog prijeloma stranica.

Sadržaj članka


Ručno umetanje prijeloma stranice

 1. Pritisnite tamo gdje želite pokrenuti novu stranicu.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Stranice kliknite Prijelom stranice.Slika trake programa Word

Vrh stranice Vrh stranice

Onemogućavanje prijeloma stranice u sredini odlomka

 1. Označite odlomak u kojem želite onemogućiti prijelom stranice.
 2. Na kartici Izgled stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Odlomak, a zatim kliknite karticu Prijelomi redaka i stranica.
 1. Uključite potvrdni okvir Zadrži retke zajedno.

Vrh stranice Vrh stranice

Onemogućavanje prijeloma stranice između odlomaka

 1. Označite odlomke koje želite držati zajedno na jednoj stranici.
 2. Na kartici Izgled stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Odlomak, a zatim kliknite karticu Prijelomi redaka i stranica.
 1. Uključite potvrdni okvir Zadrži sa sljedećim.

Vrh stranice Vrh stranice

Određivanje prijeloma stranice prije odlomka

 1. Pritisnite odlomak kojeg želite postaviti neposredno iza prijeloma stranice.
 2. Na kartici Izgled stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Odlomak, a zatim kliknite karticu Prijelomi redaka i stranica.
 1. Uključite potvrdni okvir Prijelom stranice ispred.

Vrh stranice Vrh stranice

Smještanje najmanje dva retka odlomka na vrh ili dno stranice

Stranica dobro uređenog dokumenta ne smije završavati jednim jedinim retkom novog odlomka niti smije započinjati posljednjim retkom odlomka s prethodne stranice. Posljednji redak odlomka smješten na samom vrhu stranice naziva se odvojeni posljednji redak. Prvi redak odlomka smješten na samom dnu stranice naziva se odvojeni prvi redak.

 1. Označite odlomke u kojima želite onemogućiti odvojeni prvi redak odnosno odvojeni posljednji redak.
 2. Na kartici Izgled stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Odlomak, a zatim kliknite karticu Prijelomi redaka i stranica.
 1. Uključite potvrdni okvir Ne odvajaj prvi/zadnji redak.

 Napomena   Ova je mogućnost uključena po zadanom.

Vrh stranice Vrh stranice

Onemogućavanje prijeloma stranice u retku tablice

 1. Pritisnite redak tablice u kojem želite onemogućiti prijelom stranice. Ne želite li uopće omogućiti prijelom stranice u tablici, označite cijelu tablicu.

 Napomena   Tablica koja je duža od stranice mora se prelomiti.

 1. Na kartici Alati tablice pritisnite Izgled.

Slika trake

.

 1. U grupi Tablica pritisnite Svojstva.

Slika trake

.

 1. Pritisnite karticu Redak i isključite potvrdni okvir Dopusti prijelom retka na kraju stranice.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007