Umetanje prijeloma sekcije

Za promjenu izgleda ili oblikovanja stranice ili stranica dokumenta koristite prijelome sekcije. Na primjer, dio stranice s jednim stupcem možete prikazati kao dva stupca. Dva poglavlja dokumenta možete odvojiti tako da broj stranice sa svakim novim poglavljem počinje sa 1. Možete i stvoriti drugačije zaglavlje ili podnožje u sekciji dokumenta.

 Napomena   U programu Microsoft Office Word 2007, možete birati razne izglede stranica iz galerije dizajna novih stranica. Na primjer, možete dodati stranicu s jednim stupcem koja ima sekciju s dva stupca pritiskom na tu mogućnost izgleda stranice u galeriji dizajna Nova stranica.


Primjer dokumenta s prijelomima sekcija

Oblačić 1 Sekcija oblikovana kao jedan stupac
Oblačić 2 Sekcija oblikovana kao dva stupca

Sadržaj članka


Vrste prijeloma sekcija koje se mogu uložiti

Prijelomi sekcije se koriste za stvaranje izgleda ili oblikovanja u dijelu dokumenta. Sljedeće oblike za pojedinačne sekcije možete promijeniti:

 Napomene 

  • Prijelom sekcije kontrolira oblikovanje sekcije teksta koji mu prethodi. Kada izbrišete prijelom sekcije, brišete i oblikovanje sekcije za tekst prije prijeloma. Taj tekst postaje dio sljedeće sekcije i preuzima oblikovanje te sekcije. Na primjer, ako razdvojite poglavlja dokumenta uz pomoć prijeloma sekcije, a zatim izbrišete prijelom sekcije na početku drugog poglavlja, prvo i drugo poglavlje su u istoj sekciji i preuzimaju oblikovanje koje je korišteno samo u drugom poglavlju.
  • Prijelom sekcije koji kontrolira oblikovanje zadnjeg dijela dokumenta nije prikazan kao dio dokumenta. Za promjenu oblikovanja pritisnite zadnji odlomak dokumenta.

Sljedeći primjeri prikazuju vrste prijeloma sekcija koje možete umetnuti. (U svakoj ilustraciji prijelom sekcije predstavlja dvostruka točkasta crta.)

Naredba Sljedeća strana umeće prijelom sekcije i započinje novu sekciju na sljedećoj strani. Ova vrsta prijeloma stranice posebno je korisna kod započinjanja novih poglavlja u dokumentu.

Prijelom sekcije Sljedeća stranica

Naredba Neprekinuto umeće prijelom stranice i započinje novu sekciju na istoj strani. Neprekinuti prijelom sekcije je koristan pri stvaranju promjena u oblikovanju unutar stranice, poput drugačijeg broja stupaca.

Prijelom sekcije Neprekinuto

Naredba Parna stranica ili Neparna stranica umeće prijelom sekcije i započinje novu sekciju na sljedećoj parnoj ili neparnoj stranici. Želite li poglavlja dokumenta uvijek započinjati na neparnoj stranici, odnosno na parnoj, koristite mogućnost prijeloma sekcije Neparna stranica ili Parna stranica.

Prijelom sekcije Neparna stranica

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena izgleda ili oblikovanja dokumenta

  1. Pritisnite na mjesto na kojem želite promijeniti oblikovanje.

Možda želite promijeniti dio dokumenta oko kojeg ćete umetnuti par prijeloma sekcije.

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite Prijelomi.

Slika trake programa Word

  1. U grupi Prijelomi sekcije pritisnite vrstu prijeloma sekcije koja odgovara vrsti promjene oblikovanja koju želite izvršiti.

Na primjer, ako dijelite dokument u poglavlja, možda želite započeti svako poglavlje na neparnoj stranici. Pritisnite Neparna stranica u grupi Prijelomi sekcije.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje promjena u izgledu dokumenta

Prijelom stranice određuje mjesto u dokumentu na kojem se javlja promjena oblikovanja. Kada izbrišete prijelom sekcije, brišete i oblikovanje sekcije za tekst prije prijeloma. Taj tekst postaje dio sljedeće sekcije i preuzima oblikovanje te sekcije.

Provjerite radite li u prikazu skice, te vidite li dvostruku točkastu liniju koja označava prijelom sekcije.

  1. Odaberite prijelom sekcije koji želite izbrisati.
  2. Pritisnite tipku DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007