Umetanje i oblikovanje kodova polja u programu Word

Polja se u programu Microsoft Office Word koriste kao rezervirana mjesta za podatke koji se u dokumentu mogu mijenjati te za stvaranje obrazaca pisama i naljepnica u dokumentima cirkularnog pisma. Ova se vrsta polja naziva i kodom polja, ali se razlikuje od polja za unos podataka, primjerice u obrascima. Dodatne informacije o dodavanju polja obrasca u dokument potražite pod naslovom Stvaranje ispisanog obrasca, Stvaranje obrazaca koje korisnici ispunjavaju u programu Word ili Stvaranje popisa provjere u programu Word

Word automatski umeće polja koristite li određene naredbe, primjerice umetnete li broj stranice ili sastavni blok dokumenta, poput naslovnice, ili stvorite li tablicu sadržaja. Polja možete umetati i ručno kako biste automatizirali neke radnje u dokumentu, na primjer spajanje podataka iz izvora podataka ili računanje.

Ručno umetanje polja gotovo je nepotrebno u programu Microsoft Office Word 2007 jer ugrađene naredbe i kontrole sadržaja obavljaju većinu funkcija polja iz prethodnih verzija programa Word. Polja ćete vjerojatno naći u dokumentima stvorenim pomoću prethodnih verzija programa Word. Informacije iz ovog članka koristite kako biste razumjeli i koristili polja.

Sigurnost  Budući da kodovi polja mogu biti vidljivi onome tko čita vaš dokument, provjerite ne želite li podatke koje stavljate u kodove polja zadržati tajnima.

 Napomena   Informacije iz ovog članka se odnose na bilo koji kod polja u programu Word. Dodatne informacije o određenom kodu polja potražite pod nazivom tog koda polja, na primjer IF.

Što želite učiniti?


Opširnije o poljima

Možete umetnuti polje želite li:

U drugim je slučajevima za dodavanje željenih podataka jednostavnije koristiti naredbe i mogućnosti koje nudi Word. Na primjer, možete umetnuti hipervezu (hiperveza: Obojeni i podcrtani tekst ili slika koje trebate kliknuti za odlazak na datoteku, mjesto u datoteci, web-stranicu na World Wide Webu ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze mogu voditi i do interesnih grupa te Gopher, Telnet i FTP mjesta.) pomoću polja HYPERLINK, ali lakše je koristiti naredbu Hiperveza u grupi Veze na kartici Umetanje. Također možete umetnuti podatke o dokumentu, primjerice ime autora ili naziv dokumenta, pomoću polja AUTHOR ili TITLE. Ipak, u tu je svrhu lakše umetnuti neku od kontrola sadržaja Svojstva s izbornika Brzi dijelovi.

 Napomena   Zagrade koda polja ne možete upisati preko tipkovnice. Za umetanje zagrada koda polja pritisnite CTRL+F9.

Sintaksa koda polja

Kodovi polja zatvoreni su u vitičaste zagrade ({ }). Polja se ponašaju slično kao formule u programu Microsoft Office Excel  — kod polja nalik je formuli, a rezultat polja nalik je vrijednosti koju vraća formula. Za prelazak iz prikaza kodova polja u prikaz rezultata ili obratno, pritisnite tipke ALT+F9.

Pogledate li kod polja u dokumentu, vidjet ćete da sintaksa izgleda ovako:

{ NAZIV POLJA Svojstva Neobavezne skretnice }

 • NAZIV POLJA    Ovo je naziv s popisa naziva polja u dijaloškom okviru Polja.
 • Svojstva    Ovo su naredbe ili varijable koje se koriste u određenom polju. Nemaju sva polja parametre; kod nekih polja parametri su neobavezni, a kod drugih su obavezni.
 • Neobavezne skretnice    Ovo su neobavezne postavke dostupne za određeno polje. Skretnice nisu dostupne za sva polja, izuzev onih koja upravljaju oblikovanjem rezultata polja.

Primjer

Na primjer, možete smjestiti naziv dokumenta na bilo koje mjesto u dokumentu postavite li polje TITLE u sam dokument. (Naziv dokumenta nalazi se u okviru Naziv na Ploči s informacijama o dokumentu, koju možete vidjeti pritisnete li Svojstva u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz).

 Napomena   Polje TITLE ovdje je prikazano kao primjer sintakse koda polja. Naziv dokumenta lakše ćete umetnuti u dokument odete li na Brze dijelove na kartici Umetanje, pokažete na Svojstvo te pritisnete Naziv.

Sintaksa koda polja TITLE izgleda ovako:

{ TITLE ["NoviNaslov"] }

Svojstvo NoviNaziv je neobavezno i zatvoreno je u uglate zagrade ( [] ). Ostavite li svojstvo prazno, rezultat polja će pokazati tekući naziv dokumenta. Upišete li pak Tromjesečno izvješće pod svojstvo NoviNaslov, okvir Naziv u Ploči s informacijama o dokumentu promijenit će se u Tromjesečno izvješće, a pritisnete li tipke ALT + F9, rezultat polja TITLE će također biti Tromjesečno izvješće.

Polje TITLE nema neobavezne skretnice.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje polja

 1. Pritisnite na mjesto na koje želite umetnuti polje.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Brzi dijelovi, a zatim Polje.

Slika trake programa Word

 1. Odaberite kategoriju s popisa Kategorije.
 2. Odaberite naziv polja s popisa Naziv polja.
 3. Po želji odaberite svojstva ili mogućnosti.

 Napomene 

 • Ako u dijaloškom okviru Polje želite vidjeti kodove nekog određenog polja, pritisnite Kodovi polja.
 • Kako biste ugnijezdili jedno polje unutar drugog, prvo umetnite vanjsko polje ili spremnik pomoću dijaloškog okvira Polje. U dokumentu točku unosa postavite unutar koda polja gdje želite umetnuti unutarnje polje. Potom koristite dijaloški okvir Polje kako biste umetnuli unutrašnje polje.

 Savjet   Znate li kod polja koje želite umetnuti, možete ga i izravno upisati u dokument. Prvo pritisnite tipke CTRL+F9, a zatim upišite kod unutar vitičastih zagrada.

Vrh stranice Vrh stranice

Uređivanje polja

 1. Desnom tipkom pritisnite polje, a zatim pritisnite Uređivanje polja

 Napomena   Nekim poljima prvo morate prikazati kod kako biste ih mogli urediti. Kako biste to učinili, pritisnite polje, a zatim pritisnite SHIFT+F9. Također možete pritisnuti tipke ALT + F9 kako biste prikazali sve kodove polja u dokumentu.

 1. Promijenite svojstva i mogućnosti polja. Dodatne informacije o svojstvima i mogućnostima dostupnim za određeno polje potražite pod imenom polja u pomoći.

PokažiAko su prikazana svojstva polja i mogućnosti polja

Po želji odaberite nova svojstva i mogućnosti. Želite li raditi izravno u kodu polja ali ga ne vidite, pritisnite Kodovi polja kako biste prikazali kod, a zatim pritisnite Mogućnosti kako biste dodali skretnice polja ili druge mogućnosti.

PokažiAko su prikazana samo napredna svojstva polja (kodovi polja)

Za uređivanje polja, možete raditi izravno u kodu polja, ili možete pritisnuti Mogućnosti za dodavanje skretnica polja ili drugih mogućnosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazivanje rezultata polja

Po zadanome, Word prikazuje rezultate polja kao dio ostalog sadržaja dokumenta pa se niti ne vidi da je dio sadržaja zapravo u polju. Polja se ipak mogu prikazati na osjenčanoj podlozi kako bi se istakla u dokumentu.

Rezultate polja možete uklopiti u sadržaj dokumenta isključite li mogućnost prikaza polja sa osjenčanom pozadinom, te pomoću oblikovanja rezultata polja.

Želite li istaknuti polja, možete ih prikazati sa osjenčanom pozadinom, bilo stalno ili samo kada su označena.

Rezultate polja možete oblikovati primijenite li oblikovanje teksta na polje ili dodate li kodu polja skretnice (parametar: Prilikom rada s poljima to je posebna uputa koja uzrokuje određenu akciju. Općenito, parametar se dodaje polju da bi se izmijenio rezultat.) oblikovanja.

Promjena osjenčane pozadine polja

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim kliknite Mogućnosti Worda.
 1. Pritisnite Napredno.
 2. Pod Prikaži sadržaj dokumenta na popisu Sjenčanje polja odaberite jednu od mogućnosti:
  • Za isticanje polja od ostalog sadržaja dokumenta, odaberite Uvijek.
  • Za uklapanje polja u sadržaj dokumenta, odaberite Nikad.
  • Za obavijestiti korisnika kako je pritisnuo polje, odaberite Kada je odabrano.

 Napomena   Kada je mogućnost sjenčanja polja postavljena na Kada je odabrano, pozadina polja će postati siva pritisnete li na bilo koje mjesto unutar polja. Međutim, sivo sjenčana pozadina ne pokazuje da je polje odabrano. Odaberete li polje dvostrukim pritiskom ili povlačenjem miša, sivom će se sjenčanju dodati isticanje, što pokazuje da je polje odabrano.

Primjena oblikovanja teksta na polje

 • Označite polje koje želite oblikovati i primijenite oblikovanje pomoću naredbi grupe Font na kartici Početna.

Slika trake programa Word

Na primjer, kako biste podcrtali ime koje ste umetnuli uz pomoć polja AUTHOR, odaberite cijeli kod polja uključujući zagrade (ili odaberite cijeli rezultat polja), a zatim pritisnite gumb PodcrtanoSlika gumba u grupi Font na kartici Početna.

 Napomena   Ažurirate li polje, može se izgubiti cjelokupno oblikovanje koje ste primijenili na rezultate polja. Kako biste sačuvali oblikovanje, u kod polja uključite skretnicu \* MERGEFORMAT. Umetnete li polje pomoću dijaloškog okvira Polje, skretnica \* MERGEFORMAT uključena je po zadanim postavkama.

Dodavanje skretnice oblikovanja kodu polja

 1. Desnom tipkom pritisnite polje, a zatim Uredi polje
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Vidite li Svojstva polja i Mogućnosti polja, odaberite željene mogućnosti oblikovanja.
  • Vidite li samo kod polja, pritisnite Mogućnosti te odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Ako je gumb Mogućnosti prikazan blijedo, dodatne mogućnosti oblikovanja možda nisu dostupne.

Možete koristiti tri skretnice oblikovanja za oblikovanje rezultata polja:

Skretnica oblika

Skretnica oblika polja (\*) određuje kako će se prikazati rezultati polja. Naredbe oblika određuju sljedeće:

Skretnice oblika zadržavaju i oblikovanje rezultata polja pri ažuriranju polja.

PokažiOblik veličine slova

Slijedi popis skretnica i njihovo djelovanje:

 • \* Caps    Ova skretnica svaku riječ piše velikim početnim slovom. Na primjer, polje { FILLIN "Upiši ime:" \* Caps } će prikazati Luis Alverca čak i ako se ime upiše malim slovima.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Prvo slovo riječi veliko.

 • \* FirstCap    Ova skretnica prvo slovo prve riječi ispisuje velikim slovom. Na primjer, { COMMENTS \* FirstCap } će prikazati Tjedno izvješće o prodaji.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Veliko slovo na početku rečenice.

 • \* Upper    Ova skretnica sva slova pretvara u velika. Na primjer, { QUOTE "word" \* Upper } će prikazati WORD.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Velika slova.

 • \* Lower    Ova skretnica sva slova pretvara u mala slova. Na primjer, { FILENAME \* Lower } će prikazati tjedno izvješće o prodaji.doc.

 Napomena   Ova skretnica nema učinka ako je cijelo polje koje sadrži skretnicu oblikovano kao smanjena velika slova.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Mala slova.

PokažiOblici brojeva

Slijedi popis skretnica brojeva i njihovih rezultata:

 • \*alphabetic    Ova skretnica prikazuje rezultate kao znakove abecede. Rezultat će se prikazati ispisan velikim odnosno malim slovima ovisno o tome kako je riječ "alphabetic" napisana u kodu polja. Na primjer, { SEQ appendix \* ALPHABETIC } će prikazati B (umjesto 2), a { SEQ appendix \* alphabetic } će prikazati b.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite a, b, c,.

 • \*Arabic    Ova skretnica prikazuje rezultate arapskim brojevima. Na primjer, { PAGE \* Arabic } prikazat će 31.

 Napomene 

 • Nije li postavka Oblik broja u dijaloškom okviru Oblik broja stranice postavljena na arapski, ova skretnica poništava postavku Oblik broja.
 • Isključivo za brojeve stranica dostupan je još i oblik ArabicDash, koji rezultat prikazuje arapskim brojem između crtica. Na primjer, { PAGE \* ArabicDash } će prikazati - 31 -.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    Ova skretnica prikazuje numeričke rezultate slovima. Rezultat je oblikovan malim slovima, osim ako dodate skretnica oblikovanja koji određuje drugačiju upotrebu malih i velikih slova. Na primjer, { = SUM(A1:B2) \* CardText } će prikazati sedamsottinadevedeset, a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } će prikazati SedamStotinaDevedeset.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Jedan, dva, tri.

 • \*DollarText    Ova skretnica prikazuje numeričke rezultate slovima. Word će umetnuti riječ i na mjestu decimalnog razdjelnika te prikazati prve dvije decimale (zaokružene) arapskim brojevima kroz 100. Rezultat je oblikovan malim slovima, osim ako dodate skretnica oblikovanja koji određuje drugačiju upotrebu velikih odnosno malih slova. Na primjer, { = 9.20 + 5.35 \* DollarText \* Upper } će prikazati ČETRNAEST I 55/100.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Dolarski tekst.

 • \*Hex    Ova skretnica prikazuje rezultate kao heksadecimalne brojeve. Na primjer, { QUOTE "458" \* Hex } će prikazati 1CA.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite hex ....

 • \*OrdText    Ova skretnica prikazuje rezultate kao redni broj slovima. Rezultat je oblikovan malim slovima, osim ako dodate skretnica oblikovanja koji određuje drugačiju upotrebu velikih i malih slova. Na primjer, { DATE \@ "d" \* OrdText } će prikazati dvadesetprvi, a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } će prikazati dvadesetprvi.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite Prvi, drugi, treći, ....

 • \*Ordinal    Ova skretnica prikazuje rezultate kao redne arapske brojeve. Na primjer, { DATE \@ "d" \* Ordinal } će prikazati 30..

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite 1., 2., 3..

 • \*Roman    Ova skretnica prikazuje rezultate rimskim brojevima. Rezultat je prikazan velikim odnosno malim znakovljem, ovisno o tome kao je napisana riječ “roman” u kodu polja. Na primjer, { SEQ CHAPTER \* roman } će prikazati xi, a { SEQ CHAPTER \* ROMAN } će prikazati XI.

Za odabir ove mogućnosti u dijaloškom okviru Mogućnosti polja pritisnite I, II, III,.

PokažiOblikovanja znakova i zaštita prethodno primijenjenih oblikovanja

Slijede skretnice oblikovanja znakova i njihovi rezultati:

 • \*Charformat    Ova skretnica primjenjuje oblikovanje prvog slova naziva polja na cijeli rezultat. Rezultat je u sljedećem primjeru podebljan jer jer slovo R u REF podebljano.

{ REF chapter2_title \* Charformat } će prikazati Kitovi Tihog oceana podebljano.

 Napomena   Kako biste dodali ovu skretnicu, upišite ju u kod polja ili u okviru Kodovi polja u dijaloškom okviru Polje.

 • \*MERGEFORMAT    Ova skretnica primjenjuje oblikovanje prethodnog rezultata na novi rezultat. Na primjer, označite li ime koje prikaže polje { AUTHOR \* MERGEFORMAT } i primijenite podebljano oblikovanje, Word će zadržati podebljano oblikovanje kada se polje ažurira radi prikaza novog imena autora.

 Napomena    Umetnete li polja pomoću dijaloškog okvira Polje, skretnica \*MERGEFORMAT je uključena po zadanim postavkama. Ovu mogućnost možete isključiti isključite li potvrdni okvir Sačuvaj oblikovanje tijekom ažuriranja u dijaloškom okviru Polje.

Nazad na skretnice oblikovanja

Skretnica oblika broja

Skretnica oblika broja (\#) određuje prikaz brojčanog rezultata.

Na primjer, skretnica \# #.##0,00 kn u polju { = SUM(ABOVE) \# #.##0,00 kn } prikazuje rezultat kao “4.455,70 kn”. Ako rezultat polja nije broj, ova skretnica neće imati učinka.

 Napomena   Jednostavni oblici brojeva koji ne sadrže razmake, primjerice, { Prodajauožujku \# $#,##0.00 }ne moraju biti zatvoreni navodnicima. Za složenije oblike brojeva, kao i one koji sadrže tekst ili razmake, oblik broja stavite u navodnike kako je prikazano u sljedećim primjerima. Word će dodati navodnike skretnicama oblika brojeva umetnete li polje pomoću dijaloškog okvira Polje ili naredbe Formula u grupi Podaci kartice Prikaz (kontekstna kartica Alati tablice).

Kombinirajte sljedeće stavke oblika kako biste stvorili skretnicu oblika broja:

 • 0 (nula)    Ovaj oblik određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ne sadrži li rezultat znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 4 + 5 \# 00.00 } prikazat će 09.00.
 • #    Ova stavka oblika određuje obavezna brojčana mjesta koja će se prikazati u rezultatu. Ne sadrži li rezultat znamenku na tom mjestu, Word će prikazati razmak. Na primjer, { = 9 + 6 \# $### } prikazat će $ 15.
 • x    Ova stavka oblika ne uzima u obzir znamenke lijevo od rezerviranog mjesta "x". Nalazi li se rezervirano mjesto desno od decimalnog zareza, Word će zaokružiti rezultat do tog mjesta. Na primjer:
  { = 111053 + 111439 \# x## } prikazat će 492.
  { = 1/8 \# 0.00x } prikazat će 0.125.
  { = 3/4 \# .x } prikazat će .8.
 • , (decimalni zarez)    Ova stavka oblika određuje mjesto decimalnog zareza. Na primjer, { = SUM(ABOVE) \# ###,00 kn } prikazat će 495,47 kn.

 Napomena   Koristite decimalni razdjelnik koji je određen u regionalnim postavkama u kontrolnoj ploči.

 • . (razdjelnik tisućica)    Ova stavka oblika odjeljuje troznamenkaste nizove. Na primjer, { = NetoZarada \#.###.### kn } prikazat će 2.456.800 kn.

 Napomena   Koristite razdjelnik tisućica određen u regionalnim postavkama na kontrolnoj ploči.

 • - (znak minus)    Ova stavka oblika dodaje znak minus negativnom rezultatu ili dodaje razmak kada je rezultat pozitivan ili jednak nuli (0). Na primjer, { = 10 - 90 \# -## } prikazat će -80.
 • + (znak plus)    Ova stavka oblika dodaje znak plus pozitivnom rezultatu, znak minus negativnom rezultatu, a razmak kada je rezultat jednak nuli (0). Na primjer, { = 100 - 90 \# +## } prikazat će +10, a { = 90 - 100 \# +## } prikazat će -10.
 • %, $, * i tako dalje    Ova stavka oblika uključuje određene znakove u rezultat. Na primjer, { = NetoZarada \# "##%" } prikazat će 33%.
 • "primjer oblikovanja za pozitivne; negativne"    Ova stavka oblika određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate, a oblici su odijeljeni točkom-zarezom. Na primjer, ako je knjižna oznaka (knjižna oznaka: Mjesto ili odabir teksta u datoteci kojem dodajete naziv zbog referenciranja. Knjižne oznake identificiraju mjesto unutar vaše datoteke koje kasnije možete referencirati ili se s njim povezati.) Prodaja95 pozitivna vrijednost, polje { Prodaja95 \# "#,##0.00 kn;-#,##0.00 kn" } prikazat će vrijednost uobičajenim oblikom, na primjer, "1,245.65 kn". Negativna će se vrijednost prikazati podebljana te sa znakom minus,  na primjer, -345.56 kn.
 • "primjer oblikovanja za pozitivne; negativne; nulu"    Ova stavka oblika određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate te rezultat jednak nuli (0), a oblici su odijeljeni točkom-zarezom. Na primjer, ovisno o vrijednosti knjižne oznake Prodaja95, { Prodaja95 \# "#,##0.00 kn;(#,##0.00 kn);0 kn" } prikazat će pozitivne vrijednosti, negativne vrijednosti i 0 (nulu) ovako: 1,245.65 kn, (345.56 kn), 0 kn.
 • 'tekst'    Ova stavka oblika dodaje tekst rezultatu. Tekst stavite u jednostruke navodnike. Na primjer, { = { Cijena } *8.1% \# "##0.00 kn 'je porez na promet' " } prikazat će 347.44 kn je porez na promet.
 • `numeriranastavka`    Ova stavka oblika prikazat će broj prethodne stavke koju ste numerirali pomoću naredbe Opis (kartica Reference, grupa Opisi) ili umetanjem polja SEQ. Stavite identifikator stavke, primjerice “tablica” ili “slika” u znakove dugouzlaznog naglaska (`). Redni će broj biti prikazan arapskim brojkama. Na primjer, { = SUM(A1:D4) \# "##0.00 'je ukupni zbroj Tablice' `tablica`" } prikazat će se kao 456.34 je ukupni zbroj Tablice 2.

Nazad na skretnice oblikovanja

Skretnica oblika za datum i vrijeme

Skretnica oblika za datum i vrijeme (\@) određuje način prikazivanja datuma ili vremena.

Na primjer, skretnica \@ "dddd, MMMM d, gggg" u polju { DATE \@ "dddd, MMMM d, gggg" } će prikazati "Petak, 23 studeni, 2007." Koristite sljedeće upute za datum i vrijeme  — dan (d), mjesec (M), i godina (g); sati (h) i minute (m) — kako biste izgradili oblik za datum i vrijeme. Možete dodati i tekst, interpunkciju te razmake.

Upute za datum

PokažiMjesec (M)

Slovo M morate napisati velikim slovom kako bi razlikovali mjesece od minuta.

 • M    Ova stavka oblika prikazat će mjesec kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste brojeve mjeseci. Na primjer, srpanj će biti 7.
 • MM    Ova stavka oblika prikazat će mjesec kao broj s vodećom 0 (nula) za jednoznamenkasti broj mjeseca. Na primjer, srpanj će biti 07.
 • MMM    Ova stavka oblika prikazat će mjesec kao troslovnu skraćenicu. Na primjer, srpanj će biti srp.
 • MMMM    Ova stavka oblika prikazat će mjesec punim nazivom.

PokažiDan (d)

Slovo d prikazat će dan mjeseca ili dan tjedna. Slovo d možete pisati velikim ili malim slovom.

 • d    Ova stavka oblika prikazat će dan tjedna ili mjeseca kao broj bez vodeće 0 (nula) za jednoznamenkasti broj dana. Na primjer, šesti dan u mjesecu prikazat će se kao 6.
 • dd    Ova stavka oblika prikazat će dan tjedna ili mjeseca kao broj s vodećom 0 (nula) za jednoznamenkasti broj dana. Na primjer, šesti dan mjesecu prikazat će se kao 06.
 • ddd    Ova stavka oblika prikazat će dan u tjednu ili mjesecu kao troslovnu skraćenicu. Na primjer, utorak će se prikazati kao uto.
 • dddd    Ova stavka oblika prikazat će dan tjedna punim nazivom.

PokažiGodina (g)

Slovo g prikazat će godinu sa dvije ili četiri znamenke. Slovo g možete pisati velikim ili malim slovom.

 • gg    Ova stavka oblika prikazat će godinu kao dvije znamenke sa vodećom 0 (nula) za godine od 01 do 09. Na primjer, 1999. godina će se prikazati kao 99, a 2006 će se prikazati kao 06.
 • gggg    Ova stavka oblika prikazat će godinu kao četveroznamenkasti broj.

Upute za vrijeme

PokažiSati (h)

Malo slovo h određuje prikaz vremena u 12-satnom obliku. Veliko slovo H određuje prikaz vremena u 24-satnom ili vojnom obliku; na primjer, 5 sati poslije podne će se prikazati kao 17.

 • h ili H    Ova stavka oblika prikazat će sat bez vodeće 0 (nula) za jednoznamenkaste sate. Na primjer, 9 prije podne će se prikazati kao 9.
 • hh ili HH    Ova stavka oblika prikazat će sat sa vodećom 0 (nula) za jednoznamenkaste sate. Na primjer, 9 prije podne će se prikazati kao 09.

PokažiMinute (m)

Slovo m morate pisali malim slovom kako bi razlikovali minute od mjeseci.

 • m    Ova stavka oblika prikazat će minute bez vodeće 0 (nula) za jednoznamenkaste minute. Na primjer, { TIME \@ "m" } prikazat će se kao 2.
 • mm    Ova stavka oblika prikazat će minute s vodećom 0 (nula) za jednoznamenkaste minute. Na primjer, { TIME \@ "mm" } prikazat će se kao 02.

PokažiA.M. i P.M. (AM/PM)

Prikazuje oznaku A.M. i P.M. (prije odnosno poslije podne). Kako biste promijenili oznake A.M. odnosno P.M. u programu Microsoft Windows, promijenite regionalne postavke na upravljačkoj ploči.

 • am/pm ili AM/PM    Ova stavka oblika prikazat će oznaku A.M. odnosno P.M. velikim slovima. Na primjer, { TIME \@ "h AM/PM" } i { TIME \@ "h am/pm" } će prikazati 9 AM ili 5 PM.

Ostali tekst i interpunkcija

 • 'tekst'    Ova stavka oblika prikazat će bilo koji određeni tekst u datumu ili vremenu. Tekst stavite u jednostruke navodnike. Na primjer, { TIME \@ "HH:mm 'po zapadnoeuropskom vremenu' " } će se prikazati kao 12:45 po zapadnoeuropskom vremenu.
 • slovo    Ova stavka oblika dodaje određeni znak u datumu ili vremenu, primjerice : (dvotočku), - (crticu), * (zvjezdicu) ili razmak. Na primjer, { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'gg" } će se prikazati kao 11:15 stu-6, '99.
 • `numeriranastavka`    Ova stavka oblika će u datum i vrijeme dodati broj prethodne stavke koju ste numerirali pomoću naredbe Opis u grupi Opisi (na kartici Reference) ili umetanjem polja SEQ. Stavite identifikator stavke, primjerice tablica ili slika u znakove dugouzlaznog naglaska (`). Word će prikazati broj stavke arapskim brojevima. Na primjer, { PRINTDATE \@ "'Tablica' `tablica` 'je ispisana ' M/d/gg" } će prikazati Tablica 2 je ispisana 9/25/02.

 Napomena   Jednostavne oblike datuma i vremena bez razmaka ili teksta ne morate staviti u navodnike, na primjer, { DATE \@ MM/gg }. Kod složenijih oblika datuma i vremena, kao i onih koji imaju razmak i tekst, stavite u navodnike cijeli oblik datuma i vremena, na primjer, { DATE \ @ "dddd MMMM d, gggg', at' h:mm" }. Word će dodati navodnike parametrima oblika datuma i vremena umetnete li polje pomoću naredbe Datum i vrijeme u grupi Tekst na kartici Umetanje ili pomoću dijaloškog okvira Polje.

Vrh stranice Vrh stranice

Upravljanje ažuriranjem polja

Po zadanim postavkama Word automatski ažurira polja čim otvorite dokument. Na taj su način podaci uvijek ažurni. Ipak, ponekad to i ne želite. Na primjer, ponekad nakon otvaranja dokumenta želite u zaglavlju prikazati određeni datum, a ne automatski ažurirati tekući datum.

Polja također možete ažurirati pritisnete li desnom tipkom miša na polje, a zatim pritisnete Ažuriraj polje ili pritisnete li prvo polje a zatim tipku F9.

 Napomena   Za ručno ažuriranje svih polja u tijelu dokumenta, pritisnite tipke CTRL+A, a zatim pritisnite tipku F9. Polja u zaglavljima, podnožjima ili tekstnim okvirima se moraju ažurirati zasebno. Pritisnite unutar zaglavlja, podnožja ili tekstnog okvira, a zatim pritisnite tipke CTRL-A te tipku F9.

Polja možete zaključati kako biste spriječili automatsko ili slučajno ažuriranje polja.

Zaključavanje ili otključavanje određenog polja

Učinite jedno od sljedećeg:

 • Za zaključavanje polja i onemogućavanje ažuriranja rezultata polja, pritisnite polje, a potom pritisnite tipke CTRL+F11.
 • Za otključavanje polja i omogućavanje ažuriranja rezultata polja, pritisnite polje, a potom pritisnite tipke CTRL+SHIFT+F11.

Zaključavanje rezultata polja BOOKMARK, INCLUDETEXT i REF

Parametar polja Zaključavanje rezultata (\!) sprečava ažuriranje polja uključenih u rezultate polja BOOKMARK, INCLUDETEXT ili REF, osim kada se promijeni rezultat polja na izvornoj lokaciji. Nema li ovog parametra, Word će ažurirati polja uključena u rezultate polja uvijek kada se ažuriraju polja BOOKMARK, INCLUDETEXT ili REF.

Na primjer polje { INCLUDETEXT C:\\Prodaja\Prodaja tromjesečja4.doc \! } umeće sadržaj dokumenta “Prodaja tromjesečja4.doc”, koji sadrži polje DATE i polje EMBED. Ažurirate li polje INCLUDETEXT, skretnica \! će onemogućiti Word u ažuriranju polja DATE i EMBED u uvrštenom tekstu, osim ne ažuriraju li se ova polja najprije u izvornom dokumentu ("Prodaja tromjesečja4.doc"). Ova skretnica jamči kako tekst umetnut pomoću polja INCLUDETEXT odgovara tekstu u izvornom dokumentu.

Za ažuriranje polja DATE i EMBED na oba mjesta, ažurirajte polja u izvornom dokumentu (Prodaja tromjesečja4), a potom ažurirajte polje INCLUDETEXT.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007