Umetanje fusnote ili krajnje bilješke

Microsoft Word automatski numerira fusnote i krajnje bilješke, bez obzira koristite li u dokumentu samo jedan oblik brojeva ili različite oblike u svakoj sekciji (sekcija: Dio dokumenta u kojem definirate neke mogućnosti oblikovanja stranice. Novu sekciju stvarate kada želite promijeniti svojstva kao što su numeriranje redaka, broj stupaca ili zaglavlja i podnožja.) dokumenta.

Kod dodavanja, brisanja ili premještanja automatski numeriranih bilješki, Word će ponovno numerirati oznake referenci (oznaka reference bilješke: Broj, znak ili kombinacija znakova koji naznačuju da fusnota ili krajnja bilješka sadrži dodatne informacije.) fusnota i krajnjih bilješki.

Učinite jedno od sljedećeg, ovisno o željenom obliku referentnih oznaka bilješki:

PokažiJedan oblik brojeva za cijeli dokument

 1. U pogledu izgleda ispisa (pogled izgleda ispisa: Pogled dokumenta ili nekog drugog objekta u obliku u kakvom će se pojaviti kad bude ispisan. Primjerice, stavke kao što su zaglavlja, fusnote, stupci i tekstni okviri pojavit će se na svojim stvarnim mjestima.) pritisnite mjesto gdje želite umetnuti oznaku reference bilješke.
 2. Na izborniku Umetanje pritisnite prvo Referenca, a zatim Fusnota.
 3. Pritisnite Fusnote ili Krajnje bilješke.

Po zadanome Word stavlja fusnote na kraj svake stranice, a krajnje bilješke na kraj dokumenta. Položaj fusnota i krajnjih bilješki možete promijeniti tako da odaberete iz okvira Fusnote ili Krajnje bilješke.

 1. U okviru Oblik broja pritisnite željeni oblik.
 2. Pritisnite Umetni.

Word će umetnuti broj bilješke i postaviti točku unosa pored tog broja bilješke.

 1. Upišite tekst bilješke.
 2. Vratite se nazad na mjesto u dokumentu i nastavite pisati.

Kako u dokument umećete dodatne fusnote ili krajnje bilješke, Word automatski primjenjuje ispravni oblik brojeva.

PokažiRazličiti oblici brojeva za različite sekcije dokumenta

Da bi se mogle umetnuti fusnote i krajnje bilješke s različitim oblicima brojeva, dokument mora biti podijeljen u sekcije.

 1. Ako to već niste učinili, umetnite prijelom sekcije (prijelom sekcije: Obilježje koje umećete za prikaz kraja sekcije. Prijelom sekcije sprema parametre oblikovanja sekcije, kao što su margine, usmjerenje stranice, zaglavlja i podnožja i redoslijed brojeva stranice.) na mjesto gdje želite započeti drugi oblik brojeva fusnota ili krajnjih bilješki.

PokažiKako?

 1. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti prijelom sekcije.
 2. Na izborniku Umetanje pritisnite Prijelom.
 3. Pod Vrste prijeloma sekcije pritisnite mogućnost koja opisuje položaj gdje želite započeti novu sekciju (sekcija: Dio dokumenta u kojem definirate neke mogućnosti oblikovanja stranice. Novu sekciju stvarate kada želite promijeniti svojstva kao što su numeriranje redaka, broj stupaca ili zaglavlja i podnožja.).
 1. U pogledu izgleda ispisa (pogled izgleda ispisa: Pogled dokumenta ili nekog drugog objekta u obliku u kakvom će se pojaviti kad bude ispisan. Primjerice, stavke kao što su zaglavlja, fusnote, stupci i tekstni okviri pojavit će se na svojim stvarnim mjestima.) pritisnite mjesto gdje želite umetnuti oznaku reference bilješke.
 2. Na izborniku Umetanje pritisnite prvo Referenca, a zatim Fusnota.
 3. Pritisnite Fusnote ili Krajnje bilješke.

Po zadanome Word stavlja fusnote na kraj svake stranice, a krajnje bilješke na kraj dokumenta. Položaj fusnota i krajnjih bilješki možete promijeniti tako da odaberete iz okvira Fusnote ili Krajnje bilješke.

 1. U okviru Oblik broja pritisnite oblik koji želite koristiti u trenutnoj sekciji.
 2. U okviru Numeriranje pritisnite treba li započeti numeriranje u svakoj sekciji ili na svakoj stranici, ili treba numerirati u neprekinutom nizu kroz sve prijelome stranica i sekcija.
 3. U okviru Primijeni promjene na odaberite u koji dio dokumenta želite umetnuti fusnotu ili krajnju bilješku s navedenim oblikom brojeva.
 4. Pritisnite Umetni.

Word će umetnuti broj bilješke i postaviti točku unosa pored tog broja bilješke.

 1. Upišite tekst bilješke.
 2. Pritisnite mjesto gdje želite umetnuti fusnote ili krajnje bilješke s drugim oblikom broja i ponovite korake od 3 do 9.

Kako u svaku sekciju umećete dodatne fusnote ili krajnje bilješke, Word automatski primjenjuje ispravni oblik brojeva za tu sekciju.

PokažiPrilagođeni oblik

Na istoj stranici možete umetnuti fusnotu ili krajnju bilješku s drugim oblikom, bez unosa prijeloma stranice (prijelom sekcije: Obilježje koje umećete za prikaz kraja sekcije. Prijelom sekcije sprema parametre oblikovanja sekcije, kao što su margine, usmjerenje stranice, zaglavlja i podnožja i redoslijed brojeva stranice.), i to pomoću prilagođenih fusnota ili krajnjih bilješki. Npr. kao prilagođenu referentnu oznaku bilješke možete koristiti zvjezdicu (*). Prilagođene referentne oznake bilješki neće se automatski ponovno numerirati.

 1. Na izborniku Umetanje pritisnite prvo Referenca, a zatim Fusnota.
 2. Pritisnite Fusnote ili Krajnje bilješke.
 3. Odaberite želite li napraviti vlastiti prilagođeni znak ili koristiti simbol za taj znak. Učinite nešto od sljedećeg:
  • U okvir Prilagođena oznaka unesite oznaku.
  • Pritisnite Simbol kako biste umetnuli ugrađeni simbol.
 4. Pritisnite Umetni.

PokažiSavjet

Fusnote i krajnje bilješke možete umetnuti bez korištenja naredbe Fusnota pomoću tipki prečaca. Odaberite oblik brojeva i ostale mogućnosti prema gore opisanim koracima, a zatim pomoću tipki prečaca umetnite sljedeće fusnote i krajnje bilješke.

 • Za umetanje fusnote pritisnite CTRL+ALT+F.
 • Za umetanje krajnje bilješke pritisnite CTRL+ALT+D.

Da biste promijenili oblik broja, ponovno upotrijebite naredbu Fusnota.

 Napomena   Tipke prečaca ne možete koristiti za umetanje prilagođenih fusnota ili krajnjih bilješki.

 
 
Odnosi se na:
Word 2003