Tipkovni prečaci za Microsoft Office Word

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

U temama pomoći programa Microsoft Office Word 2007, za prečace koji zahtijevaju pritisak dvije ili više tipki zajedno razdjelnik je znak plus (+). Za prečace koji zahtijevaju pritisak jedne a zatim druge tipke, razdjelnik je zarez (,).

Za ispisivanje ove teme, pritisnite tipku TAB da odaberete Prikaži sve, zatim tipku ENTER, pa pritisnite CTRL+P.

Sadržaj članka


Osnove paketa Microsoft Office

PokažiPrikaz i korištenje prozora

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak u sljedeći prozor. ALT+TAB
Vraćanje u prethodni prozor. ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora. CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje veličine prozora na onu na kojoj je bio prije maksimiziranja. ALT+F5
Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta. F6
Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu. SHIFT+F6
Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora. CTRL+F6
Vraćanje u prethodni prozor. CTRL+SHIFT+F6
Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu. CTRL+F10
Kopiranje slike zaslona u međuspremnik. PRINT SCREEN
Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik. ALT+PRINT SCREEN

PokažiUpotreba dijaloških okvira

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Za dijaloške okvire koji podržavaju takvo ponašanje, poput okvira Traži i zamijeni, prijeđite iz otvorenog dijaloškog okvira natrag u dokument. ALT+F6
Prelazak na sljedeću mogućnost u grupi mogućnosti. TAB
Vraćanje na prethodnu mogućnost u grupi mogućnosti. SHIFT+TAB
Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru. CTRL+TAB
Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru. CTRL+SHIFT+TAB
Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti. Tipke sa strelicom
Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira. RAZMAKNICA
Odabiranje mogućnosti; uključivanje ili isključivanje potvrdnog okvira. ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti
Otvaranje odabranog padajućeg popisa. ALT+DOWN ARROW
Odabiranje mogućnosti iz padajućeg popisa. Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.
Zatvaranje padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira. ESC
Pokretanje odabrane naredbe. ENTER

PokažiUpotreba okvira za uređivanje u dijaloškom okviru

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Vraćanje na početak unosa. HOME
Prelazak na kraj unosa. END
Prelazak na znak lijevo ili desno. LIJEVA ili DESNA STRELICA
Prelazak na riječ ulijevo. CTRL+LIJEVA STRELICA
Prelazak na riječ udesno. CTRL+DESNA STRELICA
Označavanje znaka s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa njega. SHIFT+STRELICA LIJEVO
Označavanje znaka s desne strane ili uklanjanje označavanja sa njega. SHIFT+STRELICA DESNO
Označavanje riječi s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa nje. CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Označavanje riječi s desne strane ili uklanjanje označavanja sa nje. CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Označavanje od mjesta umetanja do početka unosa. SHIFT+HOME
Označavanje od mjesta umetanja do kraja unosa. SHIFT+END

PokažiUpotreba dijaloških okvira Otvori ili Spremi kao.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prikazivanje dijaloškog okvira Otvori. CTRL+F12 ili CTRL+O
Prikazivanje dijaloškog okvira Spremi kao. F12
Vraćanje na prethodnu mapu. Slika gumba ALT+1
Gumb Vraćanje na nivo iznad Slika gumba : Otvara mapu iznad nivoa sadašnje mape. ALT+2
Gumb Briši Slika gumba : Briše odabranu mapu ili datoteku. DELETE
Gumb Napravi novu mapu Slika gumba : Stvara novu mapu. ALT+4
Gumb Prikazi Slika gumba : Prelazak iz jednog prikaza mape u drugi. ALT+5
Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka. SHIFT+F10
Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru. TAB
Otvaranje popisa Pogledaj u. F4 ili ALT+I
Ažuriranje popisa datoteka. F5

PokažiPoništavanje ili ponavljanje

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Otkazivanje akcije. ESC
Poništavanje akcije. CTRL+Z
Ponavljanje akcije. CTRL+Y

PokažiPristupanje oknima zadatka i galerijama

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.) F6
Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti CTRL+TAB više puta.) CTRL+TAB
Prelazak sa jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka. TAB ili SHIFT+TAB
Prikazivanje seta naredbi na izborniku okna zadatka. CTRL+RAZMAKNICA
Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu. RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje padajućeg izbornika za odrabranu galeriju stavaka. SHIFT+F10
Odabiranje prve ili zadnje stavke u galeriji. HOME ili END
Klizanje prema dolje ili prema gore u odabranom popisu galerije. PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom pritisnite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, zatim pritisnite ENTER.
 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, zatim pritisnite ENTER.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, zatim pritisnite ENTER.
 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, zatim pritisnite ENTER.

PokažiPristupanje pametnim oznakama i njihova upotreba

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku. SHIFT+F10
Prikaz izbornika ili poruke za pametnu oznaku, ili za gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba. Ako ima više od jedne pametne oznake, prelazak sa jedne pametne oznake na drugu, te prikazivanje njenog izbornika ili poruke. ALT+SHIFT+F10
Odabir sljedeće stavke na izborniku pametne oznake. STRELICA DOLJE
Odabir prethodne stavke na izborniku pametne oznake. STRELICA GORE
Izvršavanje radnje za odabranu stavku na izborniku pametne oznake. ENTER
Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake. ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu pri svakom pojavljivanju pametne oznake. Kako biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Također morate na računalo instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.
 • Ako imate pristup na World Wide Web, možete preuzeti dodatak Microsoft Office Sounds sa web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instalacije zvukovnih datoteka, učinite sljedeće u programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, ili programu Microsoft Office Word 2007:
  1. Pritisnite ALT+F za otvaranje izbornika pod gumbom Microsoft Office Slika gumba, zatim pritisnite I za otvaranje Mogućnosti programa.
  2. Pritisnite A za odabir značajke Napredno, zatim pritisnite TAB za prelazak na Napredne mogućnosti za rad sa programom.
  3. Dvaput pritisnite ALT+S za prelazak na potvrdni okvir Zvučna povratna informacija, koji se nalazi pod Općenito, a zatim pritisnite RAZMAKNICU.
  4. Pritisnite TAB više puta za odabir gumba U redu, a zatim pritisnite ENTER.

 Napomena   Kada uključite ili isključite ovaj potvrdni okvir, to će utjecati na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice Vrh stranice

Navigacija na Vrpci Office Fluent

PokažiPristupanje bilo kojoj naredbi pomoću nekoliko pritisaka tipki

 Napomena   Vrpca je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent.

Pristupne tipke omogućavaju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira gdje se u programu nalazili. Svakoj naredbi u programu Office Word 2007 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite ALT.

Savjeti za tipke bit će prikazani preko svake značajke u trenutnom prikazu.

Prikaz vrpce sa savjetima za tipke

Gornja slika uzeta je sa Osposobljavanja na web-mjestu Microsoft Office Online.

 1. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.
 2. Ovisno o slovu koje pritisnete mogu se prikazati dodatni savjeti. Na primjer, ako je kartica Početna aktivna a vi pritisnete I, prikaže se kartica Umetni, zajedno sa savjetima za grupe na kartici.
 3. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

 Napomena   Za otkazivanje radnje i skrivanje savjeta, pritisnite ALT.

PokažiPromjena žarišta tipkovnice bez upotrebe miša

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku Vrpce Office Fluent je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne nađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje načine mijenjanja žarišta tipkovnice bez upotrebe miša.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Odabir aktivne kartice sa Vrpce i aktiviranje pristupne tipke. ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki za vraćanje na dokument i otkazivanje pristupnih tipki.
Prelazak na sljedeću karticu Vrpce. F10 za odabir aktivne karticu, zatim LIJEVA ili DESNA STRELICA.
Skrivanje ili prikaz Vrpce. CTRL+F1
Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu. SHIFT+F10

Premještanje žarišta za odabir nekog od sljedećih područja prozora.

 • Aktivna kartica Vrpce.
 • Bilo koje otvoreno okno zadatka.
 • Traka stanja na dnu prozora.
 • Vaš dokument.
F6
Premještanje žarišta na neku od naredbi na Vrpci, naprijed ili natrag tim redosljedom. TAB ili SHIFT+TAB
Kretanje dolje, gore lijevo ili desno, tim redosljedom, kroz stavke na Vrpci. STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na Vrpci. RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na Vrpci. RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje naredbe ili kontrole na Vrpci, radi uređivanja vrijednosti. ENTER
Završetak uređivanja vrijednosti kontrole na Vrpci, i povratak žarišta na dokument. ENTER
Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program) F1

Vrh stranice Vrh stranice

Brzi vodič kroz program Microsoft Office Word

PokažiUobičajeni zadaci u programu Microsoft Office Word

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje nerastavljajućeg rezmaka CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Umetanje nerastavljajuće spojnice CTRL+POVLAKA
Podebljanje slova. CTRL+B
Kurziv slova. CTRL+I
Podcrtavanje slova. CTRL+U
Smanjivanje veličine slova za jednu vrijednost. CTRL+SHIFT+<
Povećanje veličine slova za jednu vrijednost. CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine slova za jednu točku. CTRL+[
Povećanje veličine slova za jednu točku CTRL+]
Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka. CTRL+RAZMAKNICA
Kopiranje označenog teksta ili objekta. CTRL+C
Izrezivanje označenog teksta ili objekta. CTRL+X
Lijepljenje teksta ili objekta CTRL+V
Posebno lijepljenje. CTRL+ALT+V
Lijepljenje samog oblikovanja. CTRL+SHIFT+V
Poništavanje posljednje radnje. CTRL+Z
Ponavljanje poništenje radnje. CTRL+Y
Otvorite dijaloški okvir Brojanje riječi. CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i web-stranicama

PokažiIzrada, pregledavanje i spremanje dokumenta

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Stvaranje novog dokumenta iste vrste kao trenutni ili zadnji korišten dokument. CTRL+N
Otvaranje dokumenta. CTRL+O
Zatvaranje dokumenta. CTRL+W
Podjela prozora dokumenta. ALT+CTRL+S
Uklanjanje podjele prozora dokumenta. ALT+SHIFT+C
Spremanje dokumenta. CTRL+S

PokažiPronalaženje, zamjena i pregledavanje unutar teksta

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Pronalaženje teksta, oblikovanja i posebnih stavaka. CTRL+F
Ponavljanje traženja (nakon zavaranja prozora traži i zamijeni). ALT+CTRL+Y
Zamjena teksta, određenog oblikovanja i posebnih stavaka. CTRL+H
Odlazak na na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku, ili neku drugu lokaciju. CTRL+G
Prelazak između zadnje četiri lokacije na kojima ste bili. ALT+CTRL+Z
Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim ENTER za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti. ALT+CTRL+HOME
Idite na prethodnu uređivanu lokaciju. CTRL+STRANICA GORE
Idite na sljedeću lokaciju za uređivanje CTRL+STRELICA DOLJE

PokažiPrelaženje u drugi prikaz

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prelaženje na prikaz izgleda ispisa. ALT+CTRL+P
Prelaženje na strukturni prikaz. ALT+CTRL+O
Prelaženje na prikaz skice. ALT+CTRL+N

PokažiStrukturni prikaz

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Dizanje razine odlomka. ALT+SHIFT+LEFT ARROW
Spuštanje razine odlomka. ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
Spuštanje na razinu tijela teksta. CTRL+SHIFT+N
Pomicanje označenih odlomaka prema gore. ALT+SHIFT+STRELICA GORE
Pomicanje označenih odlomaka prema dolje. ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje teksta ispod naslova. ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS
Sužavanje teksta ispod naslova. ALT+SHIFT+ZNAK MINUS
Proširivanje ili sužavanje cijelog teksta ili naslova. ALT+SHIFT+A
Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova. Tipka kosa crta (/) na numeričkoj tipkovnici
Prikazivanje prvog reda tijela teksta ili svog tijela teksta. ALT+SHIFT+L
Prikazivanje svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1. ALT+SHIFT+1
Prikazivanje naslova do naslova n. ALT+SHIFT+n
Umetanje tabulatora CTRL+TAB

PokažiIspisivanje i pregled dokumentata

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Ispisi dokumenta. CTRL+P
Odabir ili izlaz iz pretpregleda ispisa. ALT+CTRL+I
Kretanje po uvećanoj stranici pretpregleda. Tipke sa strelicom
Kretanje po smanjenim stranicama pretpregleda. PAGE UP ili PAGE DOWN
Prelaženje na prvu smanjenu stranicu pretpregleda. CTRL+HOME
Prelaženje na zadnju smanjenu stranicu pretpregleda. CTRL+END

PokažiPregledavanje dokumenata

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje komentara. ALT+CTRL+M
Uključivanje ili isključivanje evidentiranja promjena. CTRL+SHIFT+E
Zatvaranje okna za pregled, ako je otvoren. ALT+SHIFT+C

PokažiPrikaz za čitanje preko cijelog zaslona

 Napomena   Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni sa prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Odlazak na početak dokumenta. HOME
Odlazak na kraj dokumenta. END
Idi na stranicu broj n. n, ENTER
Izlaz iz prikaza izgleda za čitanje. ESC

PokažiReference, fusnote i krajnje bilješke

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Označavanje unosa tablice sadržaja. ALT+SHIFT+O
Označavanje unosa tablice izvora (citata). ALT+SHIFT+I
Označavanje unosa indeksa ALT+SHIFT+X
Umetanje fusnote. ALT+CTRL+F
Umetanje krajnje bilješke. ALT+CTRL+D

PokažiRad sa web-stranicama

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje hiperveze. CTRL+K
Vraćanje na prethodnu stranicu. ALT+LEFT ARROW
Prelaženje na sljedeću stranicu. ALT+RIGHT ARROW
Osvježavanje. F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

PokažiBrisanje teksta i grafika

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Brisanje jednog znaka ulijevo BACKSPACE
Brisanje jedne riječi ulijevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jednog znaka udesno DELETE
Brisanje jedne riječi udesno CTRL+DELETE
Izrezivanje označenog teksta u međuspremnik programa Office. CTRL+X
Poništavanje posljednje akcije. CTRL+Z
Izrezivanje do šiljka. CTRL+F3

PokažiKopiranje i premještanje teksta i grafike

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje međuspremnika programa Office. Pritisnite ALT+H da se pozicionirate na karticu Početna, zatim pritisnite F,O.
Kopiranje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office. CTRL+C
Izrezivanje i premještanje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office. CTRL+X
Lijepljene stavke koja je posljednja dodana u međuspremnik programa Office. CTRL+V
Jednokratno premještanje teksta ili grafike. F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)
Jednokratno kopiranje teksta ili grafike. SHIFT+F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)
Kada ste označili tekst ili grafiku, otvorite dijaloški okvir Stvaranje novog sastavnog bloka. ALT+F3
Kada je označen sastavni blok — na primjer, SmartArt grafika — prikazivanje izbornika prečaca vezanog uz nju. SHIFT+F10
Izrezivanje do šiljka. CTRL+F3
Lijepljenje sadržaja šiljka. CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnoj sekciji dokumenta. ALT+SHIFT+R

PokažiUmetanje posebnih znakova

Da bi umetnuli sljedeće Pritisnite
Polje. CTRL+F9
Prijelom retka. SHIFT+ENTER
Prijelom stranice. CTRL+ENTER
Prijelom stupca. CTRL+SHIFT+ENTER
Duga crtica. ALT+CTRL+ZNAK MINUS
Kratka crtica. CTRL+ZNAK MINUS
Neobavezna spojnica. CTRL+POVLAKA
Nerastavljajuća spojnica. CTRL+SHIFT+POVLAKA
Nerastavljajući razmak. CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Simbol autorskih prava. ALT+CTRL+C
Simbol registriranog zaštitnog znaka. ALT+CTRL+R
Simbol zaštitnog znaka. ALT+CTRL+T
Elipsa. ALT+CTRL+PERIOD
Jednostruki lijevi navodnik. CTRL+`(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)
Jednostruki desni navodnik. CTRL+' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)
Dvostruki lijevi navodnik. CTRL+` (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)
Dvostruki desni navodnik CTRL+' (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)
Unos Automatskog teksta ENTER (nakon što ste upisali prvih nekoliko znakova naziva unosa Automatskog teksta, te kad što se pojavi Zaslonski opis)

PokažiUmetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje Unicode znakova za odabrani Unicode (hexadecimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro (Simbol valute Euro ), upišite 20AC, te držite ptitisnuto ALT i pritisnite X. Znakovni kod, ALT+X
Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak ALT+X
Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro, držite pritisnuto ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici. ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

PokažiOznačavanje teksta i grafika

Označavanje teksta držanjem tipke SHIFT dok koristite strelice za označavanje željenog teksta.

PokažiProširivanje odabira

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje načina proširivanja. F8
Označavanje najbližeg znaka. F8, a zatim pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO
Povećavanje veličine označenog. F8 (pritisnite jednom za označavanje riječi, dvaput za označavanje rečenice itd.)
Smanjivanje veličine označenog. SHIFT+F8
Isključivanje načina proširivanja. ESC
Proširivanje odabira na jedan znak udesno. SHIFT+STRELICA DESNO
Proširivanje odabira na jedan znak ulijevo. SHIFT+STRELICA LIJEVO
Proširivanje odabira do kraja riječi. CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Proširivanje odabira do početka riječi. CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Proširivanje odabira do kraja retka. SHIFT+END
Proširivanje odabira do početka retka. SHIFT+HOME
Proširivanje odabira na sljedeći redak. SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira na prethodni redak. SHIFT+ STRELICA GORE
Proširivanje odabira do kraja odlomka. CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira do početka odlomka. CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE
Proširivanje odabira na sljedeći zaslon. SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje odabira na prethodni zaslon. SHIFT+PAGE UP
Proširivanje odabira do početka dokumenta. CTRL+SHIFT+HOME
Proširivanje odabira do kraja dokumenta. CTRL+SHIFT+END
Proširivanje odabira do kraja prozora. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje odabira na cijeli dokument. CTRL+A
Odabiranje okomitog bloka teksta CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja
Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu. F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

PokažiOznačavanje teksta ili grafike u tablici

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Označavanje sadržaja sljedeće ćelije TAB
Označavanje sadržaja prethodne ćelije SHIFT+TAB
Proširivanje označenog na susjedne ćelije Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta tipku sa strelicom
Označavanje stupca

Upotrijebite strelice da bi se pozicionirali u ćeliju na vrhu ili dnu stupca, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN za označavanje stupca od vrha do dna.
 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP za označavanje stupca od dna do vrha.
Proširivanje označenog (ili bloka) CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja
Odabir cijele tablice ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (s isključenim NUM LOCK)

PokažiKretanje dokumentom

Za premještanje Pritisnite
Jedan znak ulijevo. LEFT ARROW
Jedan znak udesno. RIGHT ARROW
Riječ ulijevo. CTRL+LIJEVA STRELICA
Riječ udesno. CTRL+DESNA STRELICA
Na prethodni odlomak. CTRL+UP ARROW
Na sljedeći odlomak. CTRL+DOWN ARROW
Ćeliju ulijevo (u tablici). SHIFT+TAB
Ćeliju udesno (u tablici). TAB
Redak iznad. STRELICA GORE
Redak ispod. STRELICA DOLJE
Do kraja retka END
Do početka retka HOME
Do vrha prozora. ALT+CTRL+PAGE UP
Do dna prozora. ALT+CTRL+PAGE DOWN
Na prethodni zaslon (klizanjem). PAGE UP
Na sljedeći zaslon (klizanjem). PAGE DOWN
Na vrh sljedeće stranice. CTRL+STRELICA DOLJE
Na vrh prethodne stranice. CTRL+STRANICA GORE
Do kraja dokumenta CTRL+END
Do početka dokumenta CTRL+HOME
Do prethodno pregledanog SHIFT+F5
Nakon otvaranja dokumenta, na mjesto zadnje promjene. SHIFT+F5

PokažiPomicanje po tablici

Za premještanje Pritisnite
Na sljedeću ćeliju u retku. TAB
Na prethodnu ćeliju u retku. SHIFT+TAB
Na prvu ćeliju u retku. ALT+HOME
Na zadnju ćeliju u retku. ALT+END
Na prvu ćeliju u stupcu. ALT+PAGE UP
Na posljednju ćeliju u stupcu. ALT+PAGE DOWN
Na prethodni redak. STRELICA GORE
Na sljedeći redak. STRELICA DOLJE
Redak iznad. ALT+SHIFT+STRELICA GORE
Redak ispod. ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

PokažiUmetanje odlomaka i tabulatora u tablicu

Za umetanje Pritisnite
Novog odlomka u ćeliji. ENTER
Tabulatora u ćeliji. CTRL+TAB

Oblikovanje znakova i odlomaka

PokažiKopiranje odlomaka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Kopiranje oblikovanja iz teksta. CTRL+SHIFT+C
Primjena kopiranog oblikovanja na tekst. CTRL+SHIFT+V

PokažiPromjena fonta ili njegove veličine.

 Napomena   Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u prikazu za čitanje preko cijelog zaslona.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje fonta. CTRL+SHIFT+F
Povećanje veličine fonta. CTRL+SHIFT+>
Smanjenje veličine fonta. CTRL+SHIFT+<
Povećanje veličine slova za jednu točku. CTRL+]
Smanjivanje veličine slova za jednu točku. CTRL+[

PokažiPrimjenjivanje oblikovanja znakova

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje oblikovanja znakova. CTRL+D
Promjena velikih i malih slova. SHIFT+F3
Oblikovanje svih slova kao velikih slova. CTRL+SHIFT+A
Primjena podebljanog oblikovanja. CTRL+B
Primjenjivanje podcrtanog. CTRL+U
Podcrtavanje riječi ali ne i razmaka. CTRL+SHIFT+W
Dvostruko podcrtan tekst CTRL+SHIFT+D
Primjenjivanje skrivenog oblikovanja teksta. CTRL+SHIFT+H
Primjena oblikovanja kurzivom CTRL+I
Oblikovanje slova kao malih velikih slova CTRL+SHIFT+K
Primjena oblikovanja indeks (automatsko podešavanje razmaka). CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI
Primjena oblikovanja eksponent (automatsko podešavanje razmaka). CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova. CTRL+RAZMAKNICA
Promjena označenog u font Symbol. CTRL+"<>"

PokažiPrikaz i kopiranje tekstnih oblika

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz neispisivih znakova. CTRL+SHIFT+* (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)
Pregled oblikovanja teksta. SHIFT+F1 (pritisnite na tekst sa oblikovanjem koje želite pregledati)
Kopiranje oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lijepljenje oblikovanja. CTRL+SHIFT+V

PokažiPostavljanje proreda

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Jednostruki prored. CTRL+1
Dvostruki prored. CTRL+2
Prored od 1.5 jednostrukog proreda. CTRL+5
Uklanjanje ili dodavnaje jednostrukog proreda ispred odlomaka. CTRL+0 (nula)

PokažiPoravnanje odlomaka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak između centriranog i lijevog poravnanja odlomka. CTRL+E
Prelazak između obostranog i lijevog poravnanja odlomka. CTRL+J
Prelazak između desnog i lijevog poravnanja odlomka. CTRL+R
Lijevo poravnanje odlomka. CTRL+L
Lijeva uvlaka odlomka. CTRL+M
Uklanjanje lijeve uvlake. CTRL+SHIFT+M
Stvaranje viseće uvlake. CTRL+T
Smanjivanje viseće uvlake. CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja odlomka. CTRL+Q

PokažiPrimjena stilova odlomaka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje okna zadatka Primjeni stilove. CTRL+SHIFT+S
Otvaranje okna zadatka Stilovi. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pokretanje automatskog oblikovanja. ALT+CTRL+K
Primjena običnog stila. CTRL+SHIFT+N
Primjena stila Naslov 1. ALT+CTRL+1
Primjena stila Naslov 2. ALT+CTRL+2
Primjena stila Naslov 3. ALT+CTRL+3

Zatvori okno zadatka Stilovi.

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da bi ga odabrali.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, zatim pritisnite ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

PokažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, J, a zatim J za otvaranje dijaloškog okvira Objekt.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Pritisnite STRELICU DOLJE za odabir vrste objekta, a zatim pritisnite ENTER za stvaranje objekta.
  • Pritisnite CTRL+TAB da bi prešli na karticu Stvori iz datoteke, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili idite do datoteke.

PokažiUređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta iz vašeg dokumenta, odaberite objekt pritiskom na SHIFT+DESNA STRELICA.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Pritisnite tipku TAB da bi došli do objekta Naziv objekta, dvaput pritisnite ENTER.

PokažiUmetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M za odabir SmartArt.
 2. Upotrijebite strelice za odabir vrste grafike koju želite.
 3. Pritisnite TAB, a zatim strelice za odabir grafike koju želite.
 4. Pritisnite ENTER.

PokažiUmetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite W kako biste odabrali WordArt.
 2. Upotrijebite strelice za odabir željenog WordArt stila, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Upišite željeni tekst.
 4. Pritisnite TAB, a zatim ENTER.

Cirkularna pisma i polja

PokažiRad na cirkularnom pismu

 Napomena   Morate se nalaziti na kartici Pošta za upotrebu sljedećih tipkovnih prečaca.

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Pretpregled cirkularnog pisma ALT+SHIFT+K
Spajanje dokumenta ALT+SHIFT+N
Ispis spojenog dokumenta ALT+SHIFT+M
Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma ALT+SHIFT+E
Umetanje spojnog polja ALT+SHIFT+F

PokažiRad sa poljima

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje polja DATE ALT+SHIFT+D
Umetanje polja LISTNUM ALT+CTRL+L
Umetanje polja PAGE ALT+SHIFT+P
Umetanje polja TIME ALT+SHIFT+T
Umetanje praznog polja. CTRL+F9
Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Office Word CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje odabranih polja F9
Prekidanje veze s poljem. CTRL+SHIFT+F9
Prelazak između odabranog koda polja i njegovog rezultata. SHIFT+F9
Prelazak između svih kodova polja i njihovih rezultata. ALT+F9
Pokretanje GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja. ALT+SHIFT+F9
Prelazak na sljedeće polje. F11
Prelazak na prethodno polje. SHIFT+F11
Zaključavanje polja. CTRL+F11
Otključavanje polja. CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

PokažiPrepoznavanje rukopisa

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prelaženje sa jezika na jezik i između različitih postavki tipkovnice. Left ALT+SHIFT
Prikazivanje popisa alternativnih ispravaka. Tipka sa logom sustava Windows +C
Uključivanje/isključivanje rukopisa. Tipka sa logom sustava Windows +H
Uključivanje/isključivanje japanskog Uređivača unosne metode (IME) na tipkovnici 101. ALT+~
Uključivanje/isključivanje korejskog IME na tipkovnici 101. desni ALT
Uključivanje/isključivanje kineskog IME na tipkovnici 101. CTRL+RAZMAKNICA

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prelazak iz jezika na jezik ili sa jedne postavke tipkovnice na drugu u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Za otvaranje dijaloškog okvira Napredne postavke tipki, pritisnite desnom tipkom miša na traku Jezik, a zatim pritisnite Postavke. Pod Osobne postavke, pritisnite Postavke tipki.
 • Tipka sa logom sustava Windows Tipka sa logom sustava Windows dostupna je na većini tipkovnica, a nalazi se u zadnjem redu tipki.

Vrh stranice Vrh stranice

Upute za funkcijske tipke

PokažiFunkcijske tipke

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Traženje pomoći ili posjeta web-mjestu Microsoft Office Online. F1
Pomicanje teksta ili grafike F2
Poništavanje posljednje akcije. F4
Odabiranje naredbe Idi na (kartica Početno). F5
Idi na sljedeće okno ili okvir. F6
Odabiranje naredbe Pravopis (na kartici Pregledaj). F7
Proširivanje odabira. F8
Ažuriranje odabranih polja F9
Prikazivanje savjeta za tipke. F10
Prelazak na sljedeće polje. F11
Odabir naredbe Spremi kao (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). F12

PokažiSHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja. SHIFT+F1
Kopiranje teksta SHIFT+F2
Promjena velikih i malih slova. SHIFT+F3
Ponavljanje naredbe Nađi ili Idi na. SHIFT+F4
Pomicanje na zadnju promjenu. SHIFT+F5
Vraćanje na prethodno okno ili okvir (poslije pritiska na F6). SHIFT+F6
Odabiranje naredbe Tezaurus (na kartici Pregled, u grupi Provjera). SHIFT+F7
Sužavanje odabira. SHIFT+F8
Prelaženje između kodnog polja i njegovog rezultata. SHIFT+F9
Prikazivanje izbornika prečaca. SHIFT+F10
Prelazak na prethodno polje. SHIFT+F11
Odabir naredbe Spremi kao (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). SHIFT+F12

PokažiCTRL+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Odabir naredbe Pretpregled ispisa (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). CTRL+F2
Izrezivanje do šiljka. CTRL+F3
Zatvaranje aktivnog prozora. CTRL+F4
Prelaženje u sljedeći prozor. CTRL+F6
Umetanje praznog polja. CTRL+F9
Maksimiziranje prozora dokumenta. CTRL+F10
Zaključavanje polja. CTRL+F11
Odabir naredbe Otvori (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). CTRL+F12

PokažiCTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje sadržaja šiljka. CTRL+SHIFT+F3
Uređivanje knjižne oznake. CTRL+SHIFT+F5
Vraćanje u prethodni prozor. CTRL+SHIFT+F6
Ažuriranje povezane informacije sa izvornim dokumentom programa Office Word 2007. CTRL+SHIFT+F7
Proširivanje označene stavke ili bloka CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite stralicu
Prekidanje veze s polja. CTRL+SHIFT+F9
Otključavanje polja. CTRL+SHIFT+F11
Odabir naredbe Ispis (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). CTRL+SHIFT+F12

PokažiALT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Idite na sljedeće polje. ALT+F1
Stvaranje novog Sastavnog bloka. ALT+F3
Izlaz iz programa Office Word 2007. ALT+F4
Vraćanje veličine programskog prozora. ALT+F5
Za dijaloške okvire koji podržavaju takvo ponašanje, poput okvira Traži i zamijeni prijeđite iz otvorenog dijaloškog okvira natrag u dokument. ALT+F6
Nalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke greške. ALT+F7
Pokretanje makronaredbe ALT+F8
Prelaženje između svih kodova polja i njihovih rezultata. ALT+F9
Maksimiziranje programskog prozora. ALT+F10
Prikazivanje Microsoft Visual Basic koda. ALT+F11

PokažiALT+SHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Vraćanje na prethodno polje. ALT+SHIFT+F1
Odabir naredbe Spremi (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). ALT+SHIFT+F2
Prikazivanje okna zadatka Istraživanje. ALT+SHIFT+F7
Pokrenite GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja. ALT+SHIFT+F9
Prikazivanje izbornika ili poruke pametne oznake. ALT+SHIFT+F10

PokažiCTRL+ALT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće Pritisnite
Prikazivanje Microsoft Informacija o sustavu. CTRL+ALT+F1
Odabir naredbe Otvori (Gumb Microsoft Office Slika gumba ). CTRL+ALT+F2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007