Stvaranje novog dokumenta pomoću predloška

Pronađite ili stvorite odgovarajući predložak i nećete morati neprestano ponovno stvarati osnovne podatke o sadržaju i izgledu. Uz to, budući da Word sprema promjene u novi dokument, a ne u predložak, taj predložak možete koristiti za neograničen broj dokumenata.

Kada prvi put pokrenete Word, automatski se pojavljuje popis predložaka. Da biste taj popis vidjeli kad god poželite, kliknite Datoteka > Novo.

Početno sučelje programa Word

 Savjet    Kliknite Prazan dokument ili pritisnite tipku CTRL da biste započeli s praznom stranicom.

Možete potražiti dodatne predloške u okviru u kojem piše Pretražite predloške na internetu. Da biste brzo pristupili popularnim predlošcima, kliknite neku ključnu riječ ispod okvira za pretraživanje.

Okvir za pretraživanja i predložena pretraživanja

Kada pronađete predložak koji vam se sviđa, dvokliknite ga da biste stvorili dokument na temelju tog predloška. Kliknite minijaturu da biste vidjeli veliki pretpregled. Kliknite strelice s obje strane prozora pretpregleda da biste vidjeli srodne predloške.

Pretpregled predloška

U prozoru pretpregleda dvokliknite minijaturu ili kliknite Stvaranje da biste pokrenuli novi dokument na temelju tog predloška.

Ako često koristite predložak, prikvačite ga da bi uvijek bio ondje kada pokrenete Word. Smo kliknite ikonu pribadače koja se nalazi ispod minijature na popisu predloška.

Prikvačivanje predloška

Prikvačeni predlošci nikada neće prikazivati pretpregled. Dvokliknite minijaturu prikvačenog predloška da biste brzo stvorili novi dokument na temelju tog predloška.

Ako često otvarate određene dokumente, mijenjate zastarjele dijelove, a zatim spremate dokument pod novim nazivom, razmislite o spremanju dokumenta kao predloška umjesto toga. Tako ćete imati jedan pregledan i ažuran osnovni dokument iz kojeg ćete raditi.

 
 
Odnosi se na:
Word 2013