Stranica 9 od 10PRETHODNOSLJEDEĆE

Prijelaz na Word 2010

Riješite sljedeći test da biste bili sigurni da ste razumjeli gradivo. Vaši se odgovori ne objavljuju, a rezultati testova ne ocjenjuju.


Ako kliknete ovaj gumb Gumb Pokretač dijaloškog okvira u programu Word 2010 u programu Word 2010, što će se dogoditi?

Privremeno ćete sakriti vrpcu da biste imali više prostora za dokument.

Na tekst ćete primijeniti veći font.

Prikazat će se dodatne mogućnosti.

Naredbu ćete dodati na alatnu traku za brzi pristup.

Gdje se nalazi alatna traka za brzi pristup i kada je koristiti?

Alatna traka za brzi pristup nalazi se u gornjem lijevom kutu zaslona i koristi se za najčešće naredbe.

Pluta iznad teksta, a koristite je kada želite promijeniti oblikovanje.

Alatna traka za brzi pristup nalazi se u gornjem lijevom kutu zaslona i koristi se za brz pristup dokumentu.

Nalazi se na kartici Polazno i koristi se za brzo pokretanje ili započinjanje novog dokumenta.

Mini alatna traka pojavljuje se kada:

dvokliknete aktivnu karticu na vrpci

označite tekst

označite tekst i pokažete na njega

sve navedeno

Popise s grafičkim oznakama možete primijeniti pomoću kartice ____ i grupe _____.

Kartica Izgled stranice, grupa Odlomak.

Kartica Polazno, grupa Odlomak.

Kartica Umetanje, grupa Simboli.

Kartica Umetanje, grupa Tekst.

Kojim se od sljedećih postupaka u novoj verziji programa Word odabiru postavke za značajke kao što su prikaz dokumenta te pravopisna i jezična provjera?

Na izborniku Alati kliknete Mogućnosti.

Na izborniku Datoteka kliknete Mogućnosti.

Desnom tipkom miša kliknete bilo gdje na vrpci, a zatim odaberete Mogućnosti.

Na kartici Prikaz kliknete Svojstva.

Prijatelj vam je poslao dokument programa Word 2000 kao privitak poruke e-pošte. Možete li taj privitak otvoriti u novoj verziji programa Word?

Da, ali ćete dobiti upozorenje da vam je potreban pretvornik.

Da, ali će se dokument otvoriti u načinu kompatibilnosti.

Da, ako najprije uključite način kompatibilnosti s alatnom trakom za brzi pristup.

Ne, u novoj verziji programa Word moguće je otvoriti samo datoteke programa Word 2002 i novijih verzija.

Stranica 9 od 10PRETHODNOSLJEDEĆE