Promjena velikih i malih slova u tekstu

U programima Microsoft Office Word 2007Microsoft Office PowerPoint 2007 moguće je promijeniti velika i mala slova riječi, rečenica ili odlomaka i to na sljedeći način:

 1. Označite tekst u kojem želite promijeniti velika i mala slova.
 2. Na kartici Početna stranica, u grupi Font kliknite VELIKA/mala slovaVELIKA/mala slova, a zatim kliknite željenu mogućnost.

VELIKA/mala slova

  • Da biste stavili veliko početno slovo rečenice, a sva druga slova ostavili mala, kliknite Prvo slovo rečenice veliko.
  • Da biste sva slova pretvorili u mala slova, kliknite mala slova.
  • Da bi sva slova bila velika, kliknite VELIKA SLOVA.
  • Da biste stavili veliko početno slovo svake riječi, a ostala slova ostavili mala, kliknite Prvo Slovo Riječi Veliko.
  • Da biste se prebacivali između dva pogleda velikih i malih slova, na primjer, između Prvo Slovo Riječi Veliko i suprotnog pRVO sLOVO rIJEČI vELIKO, kliknite zAMIJENI vELIKA/mALA sLOVA.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2007, Word 2007