Promjena naslovnice na predlošku čestitke

Da biste promijenili sliku na naslovnici predloška čestitke:

  1. Otvorite prazan dokument tako da Slika gumba na alatnoj traci Standard kliknete Novi prazni dokument .
  2. Na izborniku Umetanje kliknite Slika, a zatim kliknite Isječak crteža da biste izabrali sliku dobavljenu od Microsofta, ili Iz datoteke da biste umetnuli vlastitu sliku.
  3. Pronađite sliku koju želite upotrijebiti i dvokliknite je da biste je umetnuli u prazni dokument.
  4. Kliknite sliku da biste je odabrali.
  5. Kliknite dvaput Zakreni ulijevo Slika gumba na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, pritisnite ALT i zatim SHIFT+F10.) Slika, tako da bude preokrenuta .
  6. Desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim na izborniku prečaca kliknite Kopiraj.
  7. Vratite se na predložak kartice tako da kliknete naslov predloška na izborniku Prozor.
  8. Kliknite područje izvan izvorne slike. Točkasti obrub označava da je odabran tekstualni okvir koji sadrži sliku.
  9. Na izborniku Uređivanje kliknite Zalijepi.
 
 
Odnosi se na:
Word 2003