Označavanje teksta i grafika

Tekst i grafike mogu se označiti ili mišem ili tipkovnicom, uključujući stavke koje se ne nalaze jedna uz drugu. Npr. na prvoj stranici možete označiti cijeli odlomak, a na trećoj stranici jednu rečenicu.

Microsoft Word koristi dodatne postupke za označavanje stavki u tablici, u crtežnim objektima ili u tekstu u strukturnom pogledu (pogled strukture: Pogled koji pokazuje naslove dokumenta uvučeno da bi predstavio njihovu razinu u strukturi dokumenta.Pogled strukture koristite i za rad s glavnim dokumentima.).

Označavanje stavki koje se ne nalaze jedna uz drugu

  1. Označite prvu željenu stavku, primjerice ćeliju (ćelija: Okvir dobiven presjekom retka i stupca u radnom listu ili u tablici u koji upisujete podatke.) tablice ili odlomak.
  2. Držite pritisnutu tipku CTRL.
  3. Odaberite sve dodatne željene stavke i dalje držeći pritisnutom tipku CTRL.

 Napomena   Više objekata koji nisu jedan uz drugoga možete označiti samo ako su iste vrste, primjerice barem dva ili više dijelova teksta ili dvije ili više plutajućih (plutajući objekt: Slika ili drugi objekt koji se umeće u crtežni sloj kako biste ga mogli točno postaviti na stranici ili ispred ili iza teksta ili drugih objekata.) grafika.

PokažiOznačavanje teksta i grafika pomoću miša

Bilo kakav tekst

Povucite preko teksta.

Jedna riječ

Dvaput pritisnite mišem tu riječ.

Redak teksta

Pomaknite pokazivač lijevo od retka sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim pritisnite.

Jedna rečenica

Držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim pritisnite bilo gdje u rečenici.

Jedan odlomak

Pomaknite pokazivač lijevo od odlomka sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim dvaput pritisnite, ili tri puta pritisnite bilo gdje u odlomku.

Više odlomaka

Pomaknite pokazivač lijevo od odlomaka sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim kliknite i povucite gore ili dolje.

Veliki blok teksta

Pritisnite početak označenog dijela i pomaknite se na kraj označenog. Zatim pritisnite držeći pritisnutu tipku SHIFT.

Cijeli dokument

Pomaknite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta u dokumenta sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim pritisnite tri puta.

Zaglavlja i podnožja

U običnom prikazu (obični pogled: Pogled koji pokazuje oblikovanje teksta i pojednostavljeni izgled stranice. Obični pogled prikladan je za većinu zadataka uređivanja i oblikovanja.), na izborniku Prikaz kliknite Zaglavlje i podnožje; u ispisnom pogledu (pogled izgleda ispisa: Pogled dokumenta ili nekog drugog objekta u obliku u kakvom će se pojaviti kad bude ispisan. Primjerice, stavke kao što su zaglavlja, fusnote, stupci i tekstni okviri pojavit će se na svojim stvarnim mjestima.) dvokliknite blijedi tekst zaglavlja ili podnožja. Pomaknite pokazivač lijevo od zaglavlja ili podnožja sve dok se ne pretvori u desnu strelicu, a zatim kliknite.

Fusnote i krajnje bilješke

Kliknite tekst fusnote ili krajnje bilješke, pomaknite pokazivač lijevo od teksta sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim kliknite.

Okomiti blok teksta (osim u ćeliji tablice)

Držite pritisnutu tipku ALT, a zatim povucite preko teksta.

Grafika

Pritisnite tu grafiku.

Tekstualni okvir ili okvir

Pomaknite pokazivač iznad obruba okvira ili tekstualnog okvira sve dok se pokazivač ne pretvori u četverosmjernu strelicu, a zatim pritisnite kako bi se pojavili držači za promjenu veličine (držač za promjenu veličine: Jedan od malih kružića ili kvadratića koji se pojavljuju na uglovima i stranama označenog objekta. Povlačite te držače da biste promijenili veličinu objekta.).

PokažiOznačavanje teksta pomoću tipkovnice

Tekst označite tako da držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite tipku koja pomiče točku unosa. Za odabir više područja koji se ne nalaze jedno uz drugo, označite prvi dio, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim označite sve ostale željene stavke.

Za proširivanje označenog dijela

SHIFT+STRELICA DESNO

Jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Jedan znak ulijevo

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Do kraja riječi

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Do početka riječi

SHIFT+END

Do kraja retka

SHIFT+HOME

Do početka retka

SHIFT+STRELICA DOLJE

Jedan redak prema dolje

SHIFT+ STRELICA GORE

Jedan redak prema gore

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Do kraja odlomka

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Do početka odlomka

SHIFT+PAGE DOWN

Jedan zaslon prema dolje

SHIFT+PAGE UP

Jedan zaslon prema gore

CTRL+SHIFT+HOME

Do početka dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Do kraja dokumenta

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Do kraja prozora

CTRL+A

Za uključivanje cijelog dokumenta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Do okomitog bloka teksta

F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Do određenog mjesta u dokumentu

F8

Uključivanje načina proširivanja

F8, a zatim pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO

Označavanje najbližeg znaka

F8 (pritisnite jednom za označavanje riječi, dvaput za označavanje rečenice itd.)

Povećavanje veličine označenog

SHIFT+F8

Smanjivanje veličine označenog

ESC

Isključivanje načina proširivanja

PokažiSavjet

Znate li kombinaciju tipki za pomicanje točke unosa, tekst općenito možete označiti i tako da držite pritisnutu tipku SHIFT dok koristite istu kombinaciju tipki. Npr. CTRL+STRELICA DESNO pomaknut će točku unosa na sljedeću riječ, a CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO će označiti tekst od točke unosa do početka sljedeće riječi.

PokažiOznačavanje stavki u tablici pomoću miša

Neki dijelovi tablice (tablica: Jedan ili više redaka ćelija koji se obično koriste za prikaz brojeva i drugih stavki za brzo adresiranje i analizu. Stavke su u tablici organizirane u retke i stupce.) mogu se vidjeti samo prikažete li sve oznake oblikovanja tako da kliknete Pokaži/sakrij Oznaka odlomka  Slika gumba na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, pritisnite ALT i zatim SHIFT+F10.) Standard.

Za označavanje:

Ćelije

Pritisnite lijevi rub ćelije (ćelija: Okvir dobiven presjekom retka i stupca u radnom listu ili u tablici u koji upisujete podatke.).

Označavanje ćelije tablice

Retka

Pritisnite lijevo od retka.

Označavanje retka tablice

Stupca

Pritisnite gornju crtu rešetke ili obrub stupca.

Označavanje stupca tablice

Više ćelija, redaka ili stupaca

Povucite miša preko ćelije, retka ili stupca. 

Ili označite više stavki koje nisu nužno jedna pored druge. Pritisnite prvu željenu ćeliju, redak ili stupac, nakon toga tipku CTRL, a zatim ostale željene ćelije, retke ili stupce. 

Teksta u sljedećoj ćeliji

Pritisnite tipku TAB.

Teksta u prethodnoj ćeliji

Pritisnite tipku SHIFT+TAB.

Cijele tablice

Pritisnite držač za premještanje tablice ili povucite miša preko cijele tablice.

 Napomena   Retke, stupce ili cijelu tablicu možete označiti i tako da pritisnete u tablici, a zatim koristite naredbe Odabir na izborniku Tablica ili pomoću tipkovnih prečaca.

PokažiOznačavanje stavki u tablici pomoću tipkovnice

TAB

Označavanje sadržaja sljedeće ćelije

SHIFT+TAB

Označavanje sadržaja prethodne ćelije

Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta tipku sa strelicom

Proširivanje označenog na susjedne ćelije

Pritisnite u gornjoj ili donjoj ćeliji stupca. Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE

Označavanje stupca

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Proširivanje označenog (ili bloka)

SHIFT+F8

Smanjivanje veličine označenog

ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (s isključenim NUM LOCK)

Označavanje cijele tablice

PokažiOznačavanje crtežnog objekta pomoću tipkovnice

Ako je točka unosa u tekstu dokumenta, učinite sljedeće:

  1. Pritisnite F10 kako biste aktivirali traku izbornika.
  2. Pritišćite tipke CTRL+TAB sve dok alatna traka (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, pritisnite ALT i zatim SHIFT+F10.) Crtanje ne postane aktivna.
  3. Pritisnite tipku sa strelicom desno kako biste odabrali Odabir objekata Slika gumba.
  4. Pritisnite tipke CTRL+ENTER kako biste označili prvi crtežni objekt.
  5. Pritisnite tipku TAB za kruženje unaprijed (ili SHIFT+TAB za kruženje unatrag) među objektima dok se držači za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite označiti.

Ako je točka unosa unutar teksta u crtežnom objektu, učinite sljedeće:

  1. Pritisnite SHIFT+F10, a zatim koristite tipkovnicu za odabiranje Izađi iz uređivanja teksta na izborniku prečaca.
  2. Pritisnite TAB tipku za kruženje unaprijed (ili SHIFT+TAB za kruženje unatrag) među objektima dok se držači za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite označiti.

 Napomena   Za prijelaz iz označavanja objekata natrag u uređivanje teksta dokumenta pritisnite ESC.

PokažiOznačavanje teksta u strukturnom pogledu

Naslov, podnaslov i tijelo teksta

Kliknite Simbol naslova s podtekstom pored naslova, ili pomaknite pokazivač lijevo od naslova dok se ne promijeni u strelicu desno, a zatim dvaput pritisnite.

Samo naslov (bez podnaslova i podređenog teksta)

Premjestite pokazivač lijevo od naslova dok se ne promijeni u strelicu desno, a zatim pritisnite.

Odlomak u tijelu teksta

Pritisnite Simbol tijela teksta pored odlomka, ili pomaknite pokazivač lijevo od odlomka dok se ne promijeni u strelicu desno, a zatim pritisnite.

Više naslova ili odlomaka u tijelu teksta

Pomaknite pokazivač lijevo od teksta dok se ne promijeni u strelicu desno, a zatim povucite gore ili dolje.

 Napomene 

 
 
Odnosi se na:
Word 2003