Nastavak numeriranja fusnota i krajnjih bilješki iz jednog dokumenta u drugi.

Kako biste bilješke numerirali slijedno iz jednog dokumenta u drugi, za svaki dokument morate postaviti početni broj bilješki.

  1. Na izborniku Umetanje pritisnite Referenca, a zatim Fusnota.
  2. U okviru Počni od upišite željeni početni broj.
  3. U okviru Numeriranje pritisnite Neprekinuto.
  4. Pritisnite Umetni.

 Napomena   Microsoft Word automatski numerira bilješke slijedno iz jednog dokumenta u drugi ako su ti dokumenti dijelovi glavnog dokumenta (glavni dokument: "Spremnik" za skup odijeljenih datoteka (ili poddokumenata). Glavni dokument možete koristiti za definiranje i rukovanje dokumentom s više dijelova, kao što je knjiga s više poglavlja.) ili ako ste za povezivanje dokumenata koristili polje INCLUDETEXT.

 
 
Odnosi se na:
Word 2003