Korištenje programa Word 2007 za otvaranje dokumenata stvorenih u prethodnim verzijama programa Word

Otvarate li u programu Microsoft Office Word 2007 dokument stvoren u programu Microsoft Office Word 2003, Word 2002 ili Word 2000, uključen je način kompatibilnosti te na naslovnoj traci prozora dokumenta možete vidjeti Način kompatibilnosti. Način kompatibilnosti osigurava nedostupnost novih i unaprijeđenih značajki u programu Office Word 2007 tijekom rada s dokumentom, tako da će korisnici prethodnih verzija programa Word imati potpune mogućnosti uređivanja.

Možete raditi u načinu kompatibilnosti ili dokument možete pretvoriti u format datoteke programa Office Word 2007. Pretvaranje dokumenta omogućuje vam pristup novim i unaprijeđenim značajkama u programu Office Word 2007. Međutim, korisnici prethodnih verzija programa Word mogu biti spriječeni ili mogu imati teškoća pri uređivanju određenih dijelova dokumenta koji su stvoreni korištenjem novih i unaprijeđenih značajki programa Office Word 2007.

 Napomena   Izbornik datoteka zamijenio je Gumb Microsoft OfficeSlika gumba.

Što želite učiniti?


Rad u načinu kompatibilnosti

Prilikom otvaranja dokumenta programa Word 97–2003 u verziji Office Word 2007 uključen je način kompatibilnosti, a u naslovnoj traci prozora dokumenta vidi se Način kompatibilnosti. U načinu kompatibilnosti možete otvoriti, uređivati i spremati dokumente programa Word 97–2003, ali nećete moći koristiti ni jednu novu značajku programa Office Word 2007.

Elementi dokumenta koji se ponašaju drugačije u načinu kompatibilnosti

Sljedeći elementi će se trajno promijeniti prilikom rada u načinu kompatibilnosti i ne možete ih pretvoriti u elemente programa Office Word 2007 čak ni ako naknadno pretvorite dokument.

Element programa Office Word 2007 Ponašanje u načinu kompatibilnosti
Fontovi zaglavlja i tijela Pretvaraju se u statično oblikovanje.
Relativni tekstni okviri Pretvaraju se u apsolutne položaje.
Margine Pretvaraju se u apsolutne tabulatore.
Bibliografija Pretvara se u statični tekst.
Navodi Pretvaraju se u statični tekst.
Tekst rezerviranog mjesta u navodima Pretvara se u statični tekst.
Tekst rezerviranog mjesta u kontrolama sadržaja Pretvara se u statični tekst.
Teme Trajno pretvorene u stilove. Ako se datoteka kasnije otvori u programu Office Word 2007, nije moguće automatski mijenjati stil upotrebom tema.
Boje tema Trajno pretvorene u stilove. Ako se datoteka kasnije otvori u programu Office Word 2007, nije moguće automatski mijenjati stil upotrebom boja tema.
Fontovi tema Trajno pretvoreni u stilove. Ako se datoteka kasnije otvori u programu Office Word 2007, nije moguće automatski mijenjati stil upotrebom fontova tema.
Efekti tema Trajno pretvoreni u stilove. Ako se datoteka kasnije otvori u programuOffice Word 2007, nije moguće automatski mijenjati stil upotrebom efekata tema.
Kontrole sadržaja Trajno pretvorene u statični tekst.

Sljedeći elementi dokumenta će se promijeniti prilikom rada u načinu kompatibilnosti, ali možete ih pretvoriti u elemente programa Office Word 2007 prilikom kasnijeg pretvaranja dokumenta.

Element programa Office Word 2007 Ponašanje u načinu kompatibilnosti
Office Art Dostupan je samo ograničeni skup vrsta dijagrama.
Dijagrami Pretvaraju se u slike koje se ne mogu urediti.
Jednadžbe Pretvaraju se u grafičke elemente i ne mogu se promijeniti.

Vrh stranice Vrh stranice

Pretvaranje dokumenta u Office Word 2007

  1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim kliknite Pretvori.
  1. U dijaloškom okviru Microsoft Office Word pritisnite U redu.
  2. Učinite jedno od sljedećeg:
    • Za zamjenu originalne datoteke datotekom u formatu datoteke programa Office Word 2007 pritisnite gumb Microsoft OfficeSlika gumba, a zatim pritisnite Spremi.
    • Za spremanje originalnog dokumenta u njegovom izvornom formatu datoteke i stvaranje drugog dokumenta u formatu datoteke programa Office Word 2007 pritisnite gumb Microsoft Office, pritisnite Spremi kao, a zatim upišite novi naziv za datoteku.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007