Korištenje formule u tablici programa Word

Izračuni i logičke usporedbe u tablici mogu se izvoditi pomoću formula. Naredba Formula dostupna je na kartici Alati za tablice, Raspored u grupi Podaci.

Grupa Podaci na kartici Alati za tablice, Raspored na vrpci programa Word 2010

Formula u programu Word automatski se ažurira kada otvorite dokument koji sadrži formulu. Možete i ručno ažurirati rezultat formule. Dodatne informacije potražite u odjeljku Ažuriranje rezultata formule.

 Napomena    Formule u tablicama programa Word vrsta su koda polja. Dodatne informacije o kodovima polja potražite u odjeljku Vidi također.

Sadržaj članka


Umetanje formule u ćeliju tablice

 1. Odaberite željenu ćeliju tablice u kojoj će se prikazivati rezultat. Ako ćelija nije prazna, izbrišite njezin sadržaj.
 2. Na kartici Alati za tablice, Raspored u grupi Podaci kliknite Formula.
 3. Stvorite formulu pomoću dijaloškog okvira Formula. Možete upisivati u okvir Formula, odabrati odgovarajući oblik broja s popisa Oblik broja te lijepiti funkcije i knjižne oznake pomoću popisa Zalijepi funkciju i Zalijepi knjižnu oznaku.

Vrh stranice Vrh stranice

Ažuriranje rezultata formule

U programu Word rezultat formule izračunava se kada se ona umetne i kada se otvori dokument koji sadrži formulu.

Uz to, možete ručno ažurirati sljedeće:

 • rezultat jedne ili više konkretnih formula
 • rezultate svih formula u određenoj tablici
 • kodove svih polja u dokumentu, uključujući formule

Ažuriranje rezultata određenih formula

 1. Odaberite formule koje želite ažurirati. Više formula možete odabrati držeći pritisnutu tipku CTRL dok ih odabirete.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
 • Desnom tipkom miša kliknite formulu, a zatim kliknite Ažuriraj polje.
 • Pritisnite F9.

Ažuriranje svih rezultata formula u tablici

 • Odaberite tablicu koja sadrži rezultate formula koje želite ažurirati, a zatim pritisnite F9.

Ažuriranje svih formula u dokumentu

 Važno    Ovim se postupkom ne ažuriraju samo formule, već i svi kodovi polja u dokumentu.

 1. Pritisnite CTRL+A.
 2. Pritisnite F9.

Vrh stranice Vrh stranice

Zaključavanje i otključavanje formule

Formulu možete zaključati da biste spriječili ažuriranje njezina rezultata. Zaključanu formulu možete otključati.

 • Učinite nešto od sljedećeg:
  • Zaključajte formulu    Odaberite formulu, a zatim pritisnite CTRL+F11.
  • Otključajte zaključanu formulu    Odaberite formulu, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+F11.

Vrh stranice Vrh stranice

Primjeri: zbrajanje brojeva u tablici pomoću pozicijskih argumenata

Pozicijske argumente (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) možete koristiti sa sljedećim funkcijama:

 • AVERAGE
 • COUNT
 • MAX
 • MIN
 • PRODUCT
 • SUM

Kao primjer pogledajte sljedeći postupak za dodavanje brojeva pomoću funkcije SUM i pozicijskih argumenata.

 Važno    Da biste izbjegli pogreške prilikom zbrajanja u tablici pomoću pozicijskih argumenata, upišite nulu (0) u sve prazne ćelije koje će biti obuhvaćene izračunom.

 1. Odaberite željenu ćeliju tablice u kojoj će se prikazivati rezultat. Ako ćelija nije prazna, izbrišite njezin sadržaj.
 2. Na kartici Alati za tablice, Raspored u grupi Podaci kliknite Formula.
 3. U dijaloškom okviru Formula učinite nešto od sljedećeg:
Položaj brojeva koji će se zbrojiti Formula koju je potrebno upisati u okvir Formula
Iznad ćelije =SUM(ABOVE)
Ispod ćelije =SUM(BELOW)
Iznad i ispod ćelije =SUM(ABOVE;BELOW)
Lijevo od ćelije =SUM(LEFT)
Desno od ćelije =SUM(RIGHT)
Lijevo i desno od ćelije =SUM(LEFT;RIGHT)
Lijevo od ćelije i iznad nje =SUM(LEFT;ABOVE)
Desno od ćelije i iznad nje =SUM(RIGHT;ABOVE)
Lijevo od ćelije i ispod nje =SUM(LEFT;BELOW)
Desno od ćelije i ispod nje =SUM(RIGHT;BELOW)
 1. Kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Dostupne funkcije

 Napomena    Formule u kojima se koriste pozicijski argumenti (npr. LEFT) ne dodaju vrijednosti u retke zaglavlja.

U formulama u tablicama programa Word moguće je koristiti sljedeće funkcije:

Funkcija Opis Primjer Rezultat
ABS() Izračunava apsolutnu vrijednost vrijednosti u zagradama. =ABS(-22) 22
AND() Utvrđuje je li vrijednost svih argumenata u zagradama istinita (TRUE). =AND(SUM(LEFT)<10;SUM(ABOVE)>=5) Vraća vrijednost 1 ako je zbroj vrijednosti lijevo od formule (u istom retku) manji od 10 i ako je zbroj vrijednosti iznad formule (u istom stupcu, izuzev ćelije zaglavlja) veći od ili jednak 5. U suprotnom vraća vrijednost 0.
AVERAGE() Izračunava prosjek stavki određenih argumentom u zagradama. =AVERAGE(RIGHT) Izračunava prosjek svih vrijednosti desno od formule u istom retku.
COUNT() Izračunava broj stavki određenih argumentom u zagradama. =COUNT(LEFT) Broj vrijednosti lijevo od ćelije s formulom, u istom retku.
DEFINED() Utvrđuje je li argument u zagradama definiran. Vraća vrijednost 1 ako je argument definiran i ne vraća pogrešku. Vraća vrijednost 0 ako argument nije definiran ili vraća pogrešku. =DEFINED(ukupni_prihod) Vraća vrijednost 1 ako je argument ukupni_prihod definiran i ne vraća pogrešku. U suprotnom vraća vrijednost 0.
FALSE Ne koristi argumente. Uvijek vraća vrijednost 0. =FALSE 0
IF()

Procjenjuje prvi argument. Vraća drugi argument ako je vrijednost prvog argumenta istinita (TRUE). Vraća treći argument ako je vrijednost prvog argumenta neistinita (FALSE).

 Napomena    Potrebno je navesti sva tri argumenta.

=IF(SUM(LEFT)>=10;10;0) Vraća vrijednost 10 ako je zbroj vrijednosti lijevo od formule najmanje 10. U suprotnom vraća vrijednost 0.
INT() Zaokružuje vrijednost u zagradama na najbliži manji cijeli broj. =INT(5,67) 5
MAX() Vraća najveću vrijednost stavki određenih argumentom u zagradama. =MAX(ABOVE) Vraća najveću vrijednost u ćelijama iznad formule (izuzev redaka zaglavlja).
MIN() Vraća najmanju vrijednost stavki određenih argumentom u zagradama. =MIN(ABOVE) Vraća najmanju vrijednost u ćelijama iznad formule (izuzev redaka zaglavlja).
MOD() Koristi dva argumenta (moraju biti brojevi ili vraćati brojeve). Vraća ostatak dijeljenja drugog argumenta prvim. Ako je ostatak 0 (nula), vraća 0,0. =MOD(4;2) 0,0
NOT() Koristi jedan argument. Utvrđuje je li vrijednost argumenta TRUE. Vraća vrijednost 0 ako je vrijednost argumenta TRUE. Vraća vrijednost 1 ako je vrijednost argumenta FALSE. Najčešće se koristi u formuli IF. =NOT(1=1) 0
OR() Koristi dva argumenta. Ako je vrijednost bilo kojeg od njih TRUE, vraća vrijednost 1. Ako je vrijednost obaju argumenata FALSE, vraća vrijednost 0. Najčešće se koristi u formuli IF. =OR(1=1;1=5) 1
PRODUCT() Izračunava umnožak stavki određenih argumentom u zagradama. =PRODUCT(LEFT) Izračunava umnožak svih vrijednosti u ćelijama lijevo od formule.
ROUND() Koristi dva argumenta (prvi argument mora biti broj ili vraćati broj, drugi argument mora biti cijeli broj ili vraćati cijeli broj). Zaokružuje prvi argument na broj znamenki određen drugim argumentom. Ako je drugi argument veći od nule (0), prvi se argument zaokružuje na manji broj s navedenim brojem znamenki. Ako je drugi argument nula (0), prvi se argument zaokružuje na najbliži manji cijeli broj. Ako je drugi argument negativan, prvi se argument zaokružuje lijevo od decimalnog zareza.

=ROUND(123,456; 2)

=ROUND(123,456; 0)

=ROUND(123,456; -2)

123,46

123

100

SIGN() Koristi jedan argument koji mora biti broj ili vraćati broj. Utvrđuje je li stavka određena argumentom u zagradama veća od nule, jednaka nuli ili manja od nule (0). Vraća vrijednost 1 ako je veća od nule, vrijednost 0 ako je jednaka nuli i vrijednost -1 ako je manja od nule. =SIGN(-11) -1
SUM() Izračunava zbroj stavki određenih argumentom u zagradama. =SUM(RIGHT) Zbraja vrijednosti ćelija desno od formule.
TRUE() Koristi jedan argument. Utvrđuje je li vrijednost argumenta istinita (TRUE). Vraća vrijednost 1 ako je vrijednost argumenta istinita (TRUE). Vraća vrijednost 0 ako je vrijednost argumenta neistinita (FALSE). Najčešće se koristi u formuli IF. =TRUE(1=0) 0

Vrh stranice Vrh stranice

Korištenje naziva knjižnih oznaka ili referenci na ćelije u formuli

Na ćeliju s knjižnom oznakom možete se pozvati u formuli pomoću njezina naziva knjižne oznake. Ako, primjerice, imate ćeliju s knjižnom oznakom koja sadrži broj ili vraća broj s nazivom knjižne oznake ukupni_prihod, formula =ROUND(ukupni_prihod;0) zaokružuje vrijednost te ćelije na najbliži manji cijeli broj.

U formuli možete koristiti i reference na stupce i retke. Dostupna su dva stila referenci: RnSn i A1.

 Napomena    Ćelija koja sadrži formulu nije obuhvaćena izračunom koji koristi referencu. Ako je ćelija dio reference, ona se zanemaruje.

Reference RnSn

U formuli se možete pozvati na redak, stupac ili ćeliju tablice pomoću konvencije referenci RnSn. U toj se konvenciji Rn odnosi na n-ti redak, a Sn na n-ti stupac. R1S2, primjerice, odnosi se na ćeliju u prvom retku i drugom stupcu. Sljedeća tablica sadrži primjere tog stila referenci.

Element tablice na koji se pozivate Stil reference koji se koristi
Cijeli stupac Sn
Cijeli redak Rn
Određena ćelija RnSn
Redak koji sadrži formulu R
Stupac koji sadrži formulu S
Sve ćelije između dviju navedenih ćelija RnSn:RnSn
Ćelija u tablici s knjižnom oznakom Naziv knjižne oznake RnSn
Raspon ćelija u tablici s knjižnom oznakom Naziv knjižne oznake RnSn:RnSn

Reference A1

Na ćeliju, skup ćelija ili raspon ćelija možete se pozivati pomoću konvencije referenci A1. U toj se konvenciji slovo odnosi na stupac u kojemu se nalazi ćelija, a broj na redak u kojemu se nalazi ćelija. Prvi je stupac u tablici stupac A, a prvi redak redak 1. Sljedeća tablica sadrži primjere tog stila referenci.

Element tablice na koji se pozivate Referenca koja se koristi
Ćelija u prvom stupcu i drugom retku A2
Prve dvije ćelije u prvom retku A1,B1
Sve ćelije u prvom stupcu i prve dvije ćelije u drugom stupcu A1:B2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2010, Word 2007