Stranica 6 od 11PRETHODNOSLJEDEĆE

Word 2010: stvaranje prvog dokumenta I

Vrpca programa Word na kojoj su prikazane grupe odlomaka i stilova


Većinu promjena na tekstu možete izvršiti iz grupe Font, ali oblikovanje teksta na taj način prikladno je kada želite promijeniti oblikovanje samo nekoliko znakova ili riječi. No sve promjene koje smo upravo izvršili možemo izvršiti pomoću jedne naredbe koristeći stilove.

Stilovi se nalaze na kartici Polazno u grupi Stilovi. Samo odaberite željeni stil, a veličina teksta, font, atributi i oblikovanje odlomka automatski se mijenjaju.

I brze stilove ćete koristiti u praktičnoj obuci da biste oblikovali naslov, naslov odlomka ili podnaslov priopćenja za javnost i postigli rezultat koji vidite na slici.

Želite sastaviti popis?    I to možete učiniti na kartici Polazno u grupi Odlomak (odmah pokraj grupe Font). I to ćete učiniti tijekom praktične obuke.

Stranica 6 od 11PRETHODNOSLJEDEĆE