Prilagodba proreda između redova ili paragrafa

Razmak između redova određuje koliki će biti prored između redova teksta u odlomku.

Razmak između odlomaka određuje količinu prostora iznad ili ispod odlomka.

Po zadanome, reci imaju jednostruki prored, a razmak između odlomaka je malo veći.

Ako želite ponovo koristiti postavljeni razmak između odlomka ili redaka, možete napraviti stil. Dodatne informacije o kreiranju stilova koji opetovano koriste korisnikovo oblikovanje potražite pod naslovom Izrada novog brzog stila.

Što želite učiniti?


Promjena proreda

Ako red sadrži veliki tekstni znak, grafiku ili formulu, Microsoft Office Word povećava prored toga reda.

Za postavljanje jednakog proreda između svih redova odlomka, upotrijebite točan prored i odredite prored koji je dovoljno velik kako bi najveći znak ili grafika stao u red.

  1. Označite odlomke kojima želite promijeniti prored.
  2. Na kartici Početna stranica u grupi Odlomak kliknite Prored.

Slika trake programa Word

  1. Učinite nešto od sljedećeg:
    • Za primjenu novih postavki, pritisnite broj proreda koji želite.

Na primjer, ako pritisnete 2.0, označeni tekst dobiva dvostruki prored.

  • Za postavljanje preciznijih mjera proreda, pritisnite Mogućnosti proreda, a zatim odaberite željene mogućnosti pod Razmak.

Mogućnosti proreda

Jednostruko    Ova mogućnost udovoljava najvećem fontu (font: Grafički dizajn primijenjen na sve brojke, simbole i slova. Nazivi su mu i tiskarsko slovo ili oblik znakova. Arial i Courier New primjeri su fontova. Fontovi su obično različitih veličina, primjerice 10 točaka, te različitih stilova, primjerice podebljan.) u tom redu, sa još malo dodatnog razmaka. Veličina dodatnog prostora ovisi o upotrijebljenom fontu.

1.5 redak    Ova mogućnost postavlja prored jedan i pol puta veći od jednostrukog.

Dvostruko    Ova mogućnost postavlja prored dvostruko veći od jednostrukog.

Najmanje    Ova mogućnost postavlja minimalni prored potreban za smještaj najvećeg fonta ili grafike u red.

Točno    Ova mogućnost postavlja točno određen prored koji program Microsoft Office Word ne prilagođava.

Višestruko    Ova mogućnost postavlja prored koji će se povećati ili smanjiti od jednostrukog za navedeni postotak. Npr. postavljanjem proreda na 1.2 povećat će se razmak za 20 posto.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena razmaka ispred ili iza odlomaka

Po zadanome je prored između odlomaka malo veći.

  1. Označite odlomke ispred ili iza kojih želite promijeniti razmak.
  2. Na kartici Izgled stranice u grupi Odlomak kliknite strelicu pored Razmak ispred ili Razmak iza i unesite veličinu željenog razmaka.

Slika trake programa Word

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2007