Tipkovni prečaci u web-aplikaciji PowerPoint Online

U članku se opisuje kako pomoću prečaca koji se sastoje od kombinacije s tipkama Ctrl i ALT te funkcijskih tipki pristupati značajkama u web-aplikacijama PowerPoint Online.

Stvaranje prezentacije pomoću tipkovnih prečaca

 Savjet    Za tipkovne prečace za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Za tipkovne prečace za koje se pritišću jedna tipka za drugom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Prikaz za čitanje

Radnja Tipke
Sljedeći slajd N
Prethodni slajd 1P
Prijelaz na određeni slajd G, upišite broj slajda, tabulator, Enter

Prikaz dijaprojekcije

Radnja Tipke
Sljedeći slajd N
Prethodni slajd 1P
Prijelaz na određeni slajd G, upišite broj slajda, tabulator, Enter
Izlaz iz dijaprojekcije Esc

Prikaz za uređivanje

Kretanje po vrpci i oknima

Da biste se u kretali po oknima zadataka u web-aplikaciji PowerPoint Online, pritisnite Ctrl + F6. Okna zadataka (slijeva nadesno) prikazuju se sljedećim redoslijedom:

 1. Okno slajda
 2. Okno komentara (ako je otvoreno)
 3. Okno bilješki (ako je otvoreno)
 4. Traka stanja
 5. Gornja traka
 6. Vrpca
 7. Okno s minijaturama

Redoslijed prikaza okna zadataka

Radnja Tipke
Premještanje slijeva udesno iz okna minijatura, na vrpcu, u okno slajda i bilješki Ctrl + F6
Obrnuto: premještanje zdesna nalijevo iz okna bilješki, u okno slajda, na vrpcu i u okno minijatura Shift + Ctrl + F6
Prelazak na neku drugu karticu vrpce Tabulator, Enter
Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci Enter
Premještanje po naredbama na vrpci Tabulator
Premještanje po grupama značajki na vrpci Ctrl + strelica lijevo ili desno

Uređivanje slajdova

Radnja Tipke
Stvaranje novog slajda iza trenutno odabrane minijature Ctrl + M
Pomicanje slijeva nadesno po rezerviranim mjestima na slajdu Tabulator
Odabir ili uređivanje trenutnog rezerviranog mjesta Enter ili F2
Kraj uređivanja teksta na rezerviranom mjestu F2
Kopiranje slajda Ctrl + C
Lijepljenje slajda Ctrl + V
Poništavanje Ctrl + Z
Ponavljanje poništenog Ctrl + Y

Promjena rasporeda minijatura dok je okno s minijaturama aktivno:

 • Premještanje slajda za jedno mjesto gore
 • Premještanje slajda za jedno mjesto dolje
 • Premještanje slajda na prvo mjesto
 • Premještanje slajda na posljednje mjesto

Ctrl + strelica gore

Ctrl + strelica dolje

Ctrl + Shift + strelica gore

Ctrl + Shift + strelica dolje

Premještanje točke unosa unutar rezerviranih mjesta i bilješki

Radnja Tipke
Jedan znak udesno Strelica desno
Jedan znak ulijevo Strelica lijevo
Jedna riječ udesno Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Strelica gore
Jedan redak dolje Strelica dolje
Jedan odlomak gore Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Ctrl + strelica dolje
Početak retka Home
Kraj retka Tipka End
Početak rezerviranog mjesta ili bilješki Ctrl + Home
Kraj rezerviranog mjesta ili bilješki Ctrl + End

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Radnja Tipke
Jedan znak udesno Shift + strelica desno
Jedan znak ulijevo Shift + strelica lijevo
Jedna riječ udesno Shift + Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Shift + Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Shift + strelica gore
Jedan redak dolje Shift + strelica dolje
Jedan odlomak gore Shift + Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Shift + Ctrl + strelica dolje
Do početka odlomka Shift + Home
Do kraja odlomka Shift + End
Do početka rezerviranog mjesta ili bilješki Shift + Ctrl + Home
Do kraja rezerviranog mjesta ili bilješki Shift + Ctrl + End
Cijelo rezervirano mjesto ili sve bilješke Ctrl + A

Uređivanje teksta

Radnja Tipke
Izrezivanje Ctrl + X
Kopiranje Ctrl + C
Lijepljenje Ctrl + V
Umetanje hiperveze Ctrl + K
Poništavanje Ctrl + Z
Ponavljanje poništenog Ctrl + Y
Poravnavanje teksta s lijeve strane Ctrl + J

Uređivanje oblika

Radnja Tipke
Premještanje: pomicanje oblika udesno Strelica desno
Premještanje: pomicanje oblika ulijevo Strelica lijevo
Premještanje: pomicanje oblika gore Strelica gore
Premještanje: pomicanje oblika dolje Strelica dolje
Raspoređivanje: slanje oblika u pozadinu Ctrl + Shift + [
Raspoređivanje: slanje oblika prema iza Ctrl + [
Raspoređivanje: slanje oblika u prvi plan Ctrl + Shift + ]
Raspoređivanje: slanje oblika prema naprijed Ctrl + ]

Oblikovanje teksta

Radnja Tipke
Podebljano Ctrl + B
Kurziv Ctrl + I
Podcrtano Ctrl + U
Lijevo poravnanje Ctrl + L
Desno poravnanje Ctrl + R
Poravnanje po sredini Ctrl + E

Komentari

Tipkovni prečaci za komentare funkcioniraju samo kad je aktivno okno komentara i kad je u prvom planu.

Radnja Tipke
Dodavanje novog komentara Alt + N
Odgovaranje na komentar Alt + R
Premještanje s jednog komentara na drugi Tabulator

 Napomena    Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint Online