Tipkovni prečaci u web-aplikaciji OneNote Online

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice s američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Za tipkovne prečace za koje se pritišće jedna tipka odmah nakon druge, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite Ctrl + P.

Da biste pretražili ovu temu, pritisnite tipke Ctrl + F, u okvir unesite tekst za pretraživanje, a zatim pritisnite tipku Enter.

Tipkovni prečaci web-aplikacije Microsoft OneNote Online

Tipkovni prečaci web-aplikacije OneNote Online vrlo su slični tipkovnim prečacima programa Microsoft OneNote. U ovom članku navedeni su tipkovni prečaci za najčešće zadatke u web-aplikaciji OneNote Online. Popis tipkovnih prečaca u programu Microsoft OneNote 2013 potražite u člankuTipkovni prečaci za OneNote 2013.

Prikaz za čitanje

Kretanje po vrpci i oknima

Akcija Tipke
Prijelaz s navigacije bilježnicom na polja preglednika F6
Aktivacija neke druge kartice na vrpci Tabulator, Enter
Kretanje po naredbama na vrpci Tabulator
Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci Tipka Enter
Kretanje prema gore ili dolje na stranici PgUp ili PgDn

Navigacijsko okno

Akcija Tipke
Sljedeća stranica u bilježnici Ctrl + PgDn
Prethodna stranica u bilježnici Ctrl + PgUp
Prijelaz na prvu stranicu sekcije Alt + PgUp
Prijelaz na zadnju stranicu sekcije Alt + PgDn
Sažimanje ili proširenje sekcije Enter na odabranoj sekciji

Prikaz za uređivanje

Kretanje po vrpci i oknima

Akcija Tipke
Aktivacija neke druge kartice na vrpci Tabulator, Enter
Kretanje po naredbama na vrpci Tabulator
Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci Tipka Enter
Premještanje sa sadržaja bilježnice na vrpcu, a zatim kretanje po naredbama na trenutnoj Ctrl + F6, Enter, tabulator

Navigacijsko okno

Akcija Tipke
Sljedeća stranica u bilježnici Ctrl + PgDn
Prethodna stranica u bilježnici Ctrl + PgUp
Prijelaz na prvu stranicu sekcije Alt + PgUp
Prijelaz na zadnju stranicu sekcije Alt + PgDn
Nova sekcija Tabulator do sekcije, Shift + F10, strelica dolje (tri puta, do naredbe Nova sekcija), Enter
Pomicanje trenutne stranice prema gore ili dolje Alt + Shift + strelica gore, Alt + Shift + strelica dolje
Brisanje stranice Tabulator do stranice, Shift + F10, Enter
Brisanje sekcije Tabulator do sekcije, Shift + F10, strelica dolje (do naredbe Izbriši), Enter

Premještanje točke unosa

Akcija Tipke
Od područja naslova do stranice Tabulator ili Enter
Jedan znak udesno Strelica desno
Jedan znak ulijevo Strelica lijevo
Jedna riječ udesno Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Strelica gore
Jedan redak dolje Strelica dolje
Jedan odlomak gore Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Ctrl + strelica dolje
Početak retka Home
Kraj retka End
Početak stranice (ne uključujući područje naslova) Ctrl + Home
Kraj stranice Ctrl + End
Područje naslova PgUp ili Ctrl + A, Ctrl + A, tabulator dok se ne odabere naslov

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija Tipke
Jedan znak udesno Shift + strelica desno
Jedan znak ulijevo Shift + strelica lijevo
Jedna riječ udesno Shift + Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Shift + Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Shift + strelica gore
Jedan redak dolje Shift + strelica dolje
Jedan odlomak gore Shift + Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Shift + Ctrl + strelica dolje
Do početka odlomka Shift + Home
Do kraja odlomka Shift + End
Do početka strukture Shift + Ctrl + Home
Do kraja strukture Shift + Ctrl + End
Cijeli odlomak, zatim struktura pa stranica Ctrl + A za svaku razinu širenja

Uređivanje sadržaja

Akcija Tipke
Izreži Ctrl + X
Kopiraj Ctrl + C
Zalijepi Ctrl + V
Umetanje hiperveze Ctrl + K
Poništi Ctrl + Z
Ponovi poništeno Alt + F7
Pomicanje s jedne nepravilno napisane riječi na drugu Alt + F7
Nova struktura Ctrl + Shift + Q
Pomicanje s jedne strukture na drugu Ctrl + A, Ctrl + A, tabulator

Spremanje promjena

 Napomena    Dok je web-aplikacija OneNote Online otvorena, vaše se bilješke automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilješki nije potrebno.

.

Ctrl + S

Tablice

Akcija Tipke
Stvaranje nove ćelije kada je pokazivač smješten u posljednjoj ćeliji tablice Tabulator
Umetanje retka ispod Ctrl + Enter

 Napomena    Kada je odabrana ćelija, stupac ili redak, poravnanje se primjenjuje na sadržaj odabranih ćelija. Kada je odabrana tablica, poravnanje se primjenjuje na tablicu, no ne utječe na poravnanje unutar ćelija.

Oblikovanje teksta

Akcija Tipke
Podebljano Ctrl + B
Kurziv Ctrl + I
Podcrtano Ctrl + U
Popis s grafičkim oznakama Ctrl + točka
Numerirani popis Ctrl + kosa crta ili Ctrl + Shift + O
Lijevo poravnanje Ctrl + L
Desno poravnanje Ctrl + R
Poravnanje po sredini Ctrl + E
Povećavanje uvlake Alt + Shift + strelica desno
Smanjivanje uvlake Alt + Shift + strelica lijevo

Označavanje bilježaka

Akcija Tipke
Obveza Ctrl + 1
Važno Ctrl + 2
Pitanje Ctrl + 3
Zapamti za kasnije Ctrl + 4
Definicija Ctrl + 5
Isticanje Ctrl + 6
Kontakt Ctrl + 7
Adresa Ctrl + 8
Broj telefona Ctrl + 9

Zamjenske vrijednosti za tipkovnice sustava Windows i Mac

Tipka Modifikator Prozori Mac
Razmaknica Alt Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka End Alt Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture
Tipka Enter Alt Prikaz svojstava stranice u programu Internet Explorer
Tabulator Ctrl-Alt Prebacivanje sa zadatka na zadatak
Tipka Home Alt Povratak na polaznu stranicu Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta ili strukture
Lijevo Alt Povratak u pregledniku Internet Explorer Premještanje ulijevo jednu po jednu riječ
PageDn Alt Prelazak na sljedeću stranicu Prelazak na sljedeću stranicu
PageUp Alt Povratak na prethodnu stranicu Povratak na prethodnu stranicu
Desno Alt Pomicanje naprijed u pregledniku Internet Explorer Pomicanje udesno jednu po jednu riječ
Tabulator Alt Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)
Dolje Alt-Shift Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu Odabir od točke umetanja do kraja odlomka
End Alt-Shift Premještanje na posljednju stranicu u sekciji Premještanje na posljednju stranicu u sekciji
Tipka Enter Alt-Shift Prijelaz na cijeli zaslon u pregledniku Internet Explorer
Tabulator Ctrl-Alt-Shift Prebacivanje sa zadatka na zadatak
Home Alt-Shift Premještanje na prvu stranicu u sekciji Premještanje na prvu stranicu u sekciji
Lijevo Alt-Shift Uklanjanje jedne razine uvlake Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Desno Alt-Shift Uvlaka Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Tabulator Alt-Shift Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)
Gore Alt-Shift Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu Odabir od točke umetanja do kraja odlomka
Tipka Backspace Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka Delete Brisanje jedne po jedne riječi
Dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje
Tipka End Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture
Tipka Home Prijelaz na vrh dokumenta ili strukture (povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari)
Lijevo Premještanje točke umetanja na početak retka (povratak na prethodnu stranicu u pregledniku Firefox)
Desno Premještanje točke umetanja na kraj retka (kretanje unaprijed u pregledniku Firefox)
Tabulator Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)
Gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore
Tipka ESC ⌘-Alt Otvaranje upravitelja zadataka (prisilno zatvaranje aplikacija)
Tipka Home ⌘-Alt Povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari
Lijevo ⌘-Alt Prebacivanje s kartice na karticu u pregledniku Chrome
Tipka Delete ⌘-Shift Brisanje predmemorije u pregledniku Firefox
Dolje ⌘-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje
Tipka End ⌘-Shift Odabir do dna dokumenta ili stranice
Tipka Home ⌘-Shift Odabir do vrha dokumenta ili stranice (povratak na polaznu stranicu preglednika Safari)
Lijevo ⌘-Shift Odabir do početka retka
Desno ⌘-Shift Odabir do kraja retka
Tabulator ⌘-Shift Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)
Gore ⌘-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore
Tipka ESC Ctrl-Shift Otvaranje upravitelja zadataka
Desno Ctrl-Shift Odabir jedne po jedne riječi udesno
Dolje Ctrl Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje Premještanje točke umetanja na kraj retka
Lijevo Ctrl-Shift Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Tipka ESC Ctrl Otvaranje izbornika Start ili početnog zaslona
Tipka Delete Ctrl-Alt Otvaranje izbornika za zaključavanje zaslona
Lijevo Ctrl Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo Prikaz nadzorne ploče za miniaplikacije
PageDn Ctrl Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome
PageUp Ctrl Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome
Tipka End Ctrl Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture
Tabulator Ctrl Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu
Gore Ctrl Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore Premještanje točke umetanja na početak retka
Razmaknica Ctrl-Alt Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Tipka Home Ctrl Premještanje točke umetanja na početak dokumenta ili strukture
Dolje Ctrl-Alt Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer
Tipka End Ctrl-Alt Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer
Tipka Home Ctrl-Alt Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer
PageDn Ctrl-Alt Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer
PageUp Ctrl-Alt Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer
Desno Ctrl Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo
Gore Ctrl-Alt Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer
Razmaknica Ctrl-Alt-Shift Brisanje jedne po jedne riječi Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka End Ctrl-Alt-Shift Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer
Tipka Home Ctrl-Alt-Shift Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer
PageDn Ctrl-Alt-Shift Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer
PageUp Ctrl-Alt-Shift Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer
Tipka ESC Alt Minimiziranje prozora
Dolje Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje Odabir do kraja retka
Tipka ESC Alt-Shift Minimiziranje prozora
Tipka Home Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore Odabir do početka retka
Tipka Insert Nema Pokretanje načina pisanja preko postojećeg teksta
PageDn Ctrl-Shift Prijelaz na sljedeću stranicu
PageUp Ctrl-Shift Prijelaz na prethodnu stranicu
Tabulator Ctrl-Shift Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu
Gore Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore Odabir do početka retka
Razmaknica Nema Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Tipka Delete Nema Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Dolje Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje
Tipka End Nema Premještanje točke umetanja na kraj retka Premještanje točke umetanja na kraj retka
Tipka Enter Nema Umetanje novog retka Umetanje novog retka
Razmaknica Ctrl Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka Home Nema Premještanje točke umetanja na početak retka Premještanje točke umetanja na početak odlomka u preglednicima Safari i Chrome
Lijevo Nema Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo
PageDn Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje
PageUp Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore
Desno Nema Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno
Tabulator Nema Uvlaka ili prijelaz na sljedeću ćeliju tablice Uvlaka, prijelaz na sljedeću ćeliju tablice ili umetanje tablice
Gore Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore
Razmaknica Pomak Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Dolje Pomak Odabir jednog po jednog retka prema dolje Odabir jednog po jednog retka prema dolje
Tipka End Pomak Odabir do kraja retka Odabir do kraja retka
Tipka Enter Pomak Umetanje ručnog prijeloma retka Umetanje ručnog prijeloma retka
Tipka Home Pomak Odabir do početka retka Odabir do početka retka
Lijevo Pomak Odabir jednog po jednog slova ulijevo Odabir jednog po jednog slova ulijevo
Desno Pomak Odabir jednog po jednog slova udesno Odabir jednog po jednog slova udesno
Tabulator Pomak Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice
Gore Pomak Odabir jednog po jednog retka prema gore Odabir jednog po jednog retka prema gore
 
 
Odnosi se na:
OneNote Online, OneNote Web App