Pohranite dokument i pošaljite vezu putem servisa Hotmail

Ako koristite Outlook.com (možda ga još uvijek zovete Hotmail), možete izbjeći komplikacije slanja privitaka e-pošte kad želite razdijeliti dokumente sustava Office ili surađivati na njima. Umjesto toga možete poslati vezu na dokumente koje ste pohranili na servisu OneDrive.

Evo i kako:

  1. Sastavite poruku.
  2. Kliknite Umetanje pa kliknite Zajednički koristi na servisu OneDrive.
    Veza na dokument u e-pošti
  3. Odaberite dokument koji želite zajednički koristiti, kliknite Otvori pa dovršite slanje pošte.

Kad primite dokumente sustava Office kao privitke na servisu Outlook.com, možete ih odmah otvoriti na licu mjesta pomoću preglednikai ne morate ih prethodno preuzeti.

 
 
Odnosi se na:
Office 2013