Tipkovni prečaci u programu Word Online

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Za tipkovne prečace za koje se pritišće jedna tipka odmah nakon druge, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite Ctrl + P.

Da biste pretražili ovu temu, pritisnite tipke Ctrl + F, u okvir unesite tekst za pretraživanje, a zatim pritisnite tipku Enter.

Tipkovni prečaci programa Microsoft Word Online

Tipkovni prečaci programa Word Online vrlo su slični tipkovnim prečacima programa Microsoft Word. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za najčešće zadatke u programu Word Online. Popis tipkovnih prečaca u programu Microsoft Word 2013 potražite u člankuTipkovni prečaci za Microsoft Word.

Prikaz za čitanje

Akcija Tipke
Prijelaz na prikaz kojem može pristupiti softver za čitanje zaslona i označavanje sadržaja putem tipkovnice (potreban je program za čitanje dokumenta u PDF obliku) Tabulatorom idite na naredbu Generiraj prikaz kojemu se može lakše pristupiti (novi prozor), Enter
Traženje teksta Ctrl + F ili F3
Skrivanje okna za pretraživanje Tipka ESC
Prebacivanje na kontrolu zumiranja Ctrl + Z
Prebacivanje na kontrolu broja stranice Ctrl + G
Odlazak na određenu stranicu Unesite broj stranice (u kontrolu broja stranice)
Ispis Ctrl + P

Prikaz za uređivanje

Akcija Tipke
Premještanje s vrpce na sadržaj dokumenta i obrnuto Ctrl + F6
Premještanje s uređivanja dokumenta na karticu Polazno Ctrl + [
Premještanje s uređivanja dokumenta na zadnju korištenu naredbu na vrpci Ctrl + ]
Aktivacija neke druge kartice na vrpci Tabulator, Enter
Kretanje po naredbama na vrpci Tabulator
Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci Tipka Enter
Sažimanje ili širenje vrpce Ctrl + F3

Premještanje točke unosa

Akcija Tipke
Jedan znak udesno Strelica desno
Jedan znak ulijevo Strelica lijevo
Jedna riječ udesno Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Strelica gore
Jedan redak dolje Strelica dolje
Jedan odlomak gore Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Ctrl + strelica dolje
Početak retka Home
Kraj retka Tipka End
Početak stranice Ctrl + Home
Kraj stranice Ctrl + End

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija Tipke
Jedan znak udesno Shift + strelica desno
Jedan znak ulijevo Shift + strelica lijevo
Jedna riječ udesno Shift + Ctrl + strelica desno
Jedna riječ ulijevo Shift + Ctrl + strelica lijevo
Jedan redak gore Shift + strelica gore
Jedan redak dolje Shift + strelica dolje
Jedan odlomak gore Shift + Ctrl + strelica gore
Jedan odlomak dolje Shift + Ctrl + strelica dolje
Do početka retka Shift + Home
Do kraja retka Shift + End
Do početka dokumenta Shift + Ctrl + Home
Do kraja dokumenta Shift + Ctrl + End
Čitav dokument Ctrl + A

Uređivanje sadržaja

Akcija Tipke
Izrezivanje Ctrl + X
Kopiranje Ctrl + C
Zalijepi Ctrl + V
Umetanje hiperveze Ctrl + K
Poništavanje Ctrl + Z
Ponavljanje poništenog Ctrl + Y
Pomicanje s jedne nepravilno napisane riječi na drugu Alt + F7

Oblikovanje teksta

Akcija Tipke
Podebljano Ctrl + B
Kurziv Ctrl + I
Podcrtano Ctrl + U
Popis s grafičkim oznakama Ctrl + točka
Lijevo poravnanje Ctrl + L
Desno poravnanje Ctrl + R
Poravnanje po sredini Ctrl + E

Zamjenske vrijednosti za tipkovnice sustava Windows i Mac

Tipka Modifikator Windows Mac
Razmaknica Alt Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka End Alt Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture
Tipka Enter Alt Prikaz svojstava stranice u programu Internet Explorer
Tabulator Ctrl-Alt Prebacivanje sa zadatka na zadatak
Tipka Home Alt Povratak na polaznu stranicu Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta ili strukture
Lijevo Alt Povratak u pregledniku Internet Explorer Premještanje ulijevo jednu po jednu riječ
PageDn Alt   Premještanje točke umetanja na dno dokumenta
PageUp Alt   Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta
Desno Alt Pomicanje naprijed u pregledniku Internet Explorer Pomicanje udesno jednu po jednu riječ
Tabulator Alt Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)
Dolje Alt-Shift Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu Odabir od točke umetanja do kraja odlomka
Tipka Enter Alt-Shift Prijelaz na cijeli zaslon u pregledniku Internet Explorer
Tabulator Ctrl-Alt-Shift Prebacivanje sa zadatka na zadatak
Lijevo Alt-Shift Uklanjanje jedne razine uvlake Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Desno Alt-Shift Uvlaka Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Tabulator Alt-Shift Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)
Gore Alt-Shift Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu Odabir od točke umetanja do kraja odlomka
Tipka Backspace Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka Delete Brisanje jedne po jedne riječi
Dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje
Tipka End Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture
Tipka Home Prijelaz na vrh dokumenta ili strukture (povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari)
Lijevo Premještanje točke umetanja na početak retka (povratak na prethodnu stranicu u pregledniku Firefox)
Desno Premještanje točke umetanja na kraj retka (kretanje unaprijed u pregledniku Firefox)
Tabulator Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)
Gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore
Tipka ESC ⌘-Alt Otvaranje upravitelja zadataka (prisilno zatvaranje aplikacija)
Tipka Home ⌘-Alt Povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari
Lijevo ⌘-Alt Prebacivanje s kartice na karticu u pregledniku Chrome
Tipka Delete ⌘-Shift Brisanje predmemorije u pregledniku Firefox
Dolje ⌘-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje
Tipka End ⌘-Shift Odabir do dna dokumenta ili stranice
Tipka Home ⌘-Shift Odabir do vrha dokumenta ili stranice (povratak na polaznu stranicu preglednika Safari)
Lijevo ⌘-Shift Odabir do početka retka
Desno ⌘-Shift Odabir do kraja retka
Tabulator ⌘-Shift Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)
Gore ⌘-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore
Tipka ESC Ctrl-Shift Otvaranje upravitelja zadataka
Desno Ctrl-Shift Odabir jedne po jedne riječi udesno
Dolje Ctrl Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje Premještanje točke umetanja na kraj retka
Lijevo Ctrl-Shift Odabir ulijevo jedne po jedne riječi
Tipka ESC Ctrl Otvaranje izbornika Start ili početnog zaslona
Tipka Delete Ctrl-Alt Otvaranje izbornika za zaključavanje zaslona
Lijevo Ctrl Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo Prikaz nadzorne ploče za miniaplikacije
PageDn Ctrl Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome
PageUp Ctrl Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome
Tipka End Ctrl Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture
Tabulator Ctrl Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu
Gore Ctrl Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore Premještanje točke umetanja na početak retka
Razmaknica Ctrl-Alt Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Tipka Home Ctrl Premještanje točke umetanja na početak dokumenta ili strukture
Dolje Ctrl-Alt Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer
Tipka End Ctrl-Alt Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer
Tipka Home Ctrl-Alt Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer
PageDn Ctrl-Alt Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer
PageUp Ctrl-Alt Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer
Desno Ctrl Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo
Gore Ctrl-Alt Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer
Razmaknica Ctrl-Alt-Shift Brisanje jedne po jedne riječi Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka End Ctrl-Alt-Shift Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer
Tipka Home Ctrl-Alt-Shift Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer
PageDn Ctrl-Alt-Shift Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer
PageUp Ctrl-Alt-Shift Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer
Tipka ESC Alt Minimiziranje prozora
Dolje Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje Odabir do kraja retka
Tipka ESC Alt-Shift Minimiziranje prozora
Tipka Home Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore Odabir do početka retka
Tipka Insert Nema Pokretanje načina pisanja preko postojećeg teksta
Tabulator Ctrl-Shift Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu
Gore Ctrl-Shift Odabir jednog po jednog odlomka prema gore Odabir do početka retka
Razmaknica Nema Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Tipka Delete Nema Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Dolje Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje
Tipka End Nema Premještanje točke umetanja na kraj retka Premještanje točke umetanja na kraj retka
Tipka Enter Nema Umetanje novog retka Umetanje novog retka
Razmaknica Ctrl Brisanje jedne po jedne riječi
Tipka Home Nema Premještanje točke umetanja na početak retka Premještanje točke umetanja na početak odlomka u preglednicima Safari i Chrome
Lijevo Nema Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo
PageDn Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje
PageUp Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore
Desno Nema Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno
Tabulator Nema Uvlaka ili prijelaz na sljedeću ćeliju tablice Uvlaka, prijelaz na sljedeću ćeliju tablice ili umetanje tablice
Gore Nema Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore
Razmaknica Pomak Brisanje jednog po jednog slova Brisanje jednog po jednog slova
Dolje Pomak Odabir jednog po jednog retka prema dolje Odabir jednog po jednog retka prema dolje
Tipka End Pomak Odabir do kraja retka Odabir do kraja retka
Tipka Enter Pomak Umetanje ručnog prijeloma retka Umetanje ručnog prijeloma retka
Tipka Home Pomak Odabir do početka retka Odabir do početka retka
Lijevo Pomak Odabir jednog po jednog slova ulijevo Odabir jednog po jednog slova ulijevo
Desno Pomak Odabir jednog po jednog slova udesno Odabir jednog po jednog slova udesno
Tabulator Pomak Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice
Gore Pomak Odabir jednog po jednog retka prema gore Odabir jednog po jednog retka prema gore
 
 
Odnosi se na:
Word Online, Word Web App