Kopiranje i lijepljenje u web-aplikacijama Office Web Apps

Zbog ograničenja tehnologije preglednika, kopiranje i lijepljenje teksta u web-aplikacijama Microsoft Office Online razlikuje se od kopiranja i lijepljenja teksta u stolnim aplikacijama sustava Office. U ovom je članku objašnjeno kako kopirati i lijepiti u svakoj od web-aplikacija Office Online.

Koje web-aplikacije koristite?


 Napomena    Ako web-aplikacije Office Online koristite sa sustavom SharePoint 2010 ili pak ako koristite Internet Explorer 7, pročitajte članak Kopiranje i lijepljenje u web-aplikacijama Office Online .

Web-aplikacija Word Web App

Funkcije kopiranja i lijepljenja ovise o tome čitate li ili uređujete tekst u pregledniku te lijepite li sadržaj s mjesta izvan web-aplikacije Microsoft Word Online.

Prikaz u pregledniku

Kada dokument otvorite u prikazu za čitanje, povlačenjem pokazivača miša (nemojte dvokliknuti) odaberite tekst redak po redak. Zatim pritisnite CTRL+C (Windows) ili ⌘+C (Mac) da biste tekst kopirali. Sadržaj međuspremnika možete zalijepiti na mjesto izvan dokumenta. U tom se slučaju tekst na novo mjesto umeće bez oblikovanja, npr. podebljanog ili ukošenog teksta ili određene boje teksta. Ta oblikovanja možete ponovno primijeniti na novom mjestu.

 Napomena    Dok je dokument otvoren u prikazu za čitanje, možete odabrati najmanje jedan redak teksta. Da biste mogli odabrati riječi ili izraze, kliknite Uredi u pregledniku .

Ako tekst želite zalijepiti na mjesto unutar dokumenta, kliknite Uredi u pregledniku.

Uređivanje u pregledniku

U prikazu za uređivanje tekst i slike u dokumentu možete izrezivati, kopirati i lijepiti tako da ga odaberete baš kao i u stolnoj aplikaciji programa Word. Pritisnite CTRL+C da biste kopirali, CTRL+X da biste izrezali ili CTRL+V da biste zalijepili tekst ili sliku (Windows), odnosno pritisnite ⌘+C, ⌘+X ili ⌘+V (Mac).

 Napomena    Ako koristite Firefox te želite primijeniti naredbe Kopiraj, Izreži i Zalijepi na vrpci web-aplikacije Word Online, morate tehnologiji JavaScript omogućiti korištenje međuspremnika. Ako to ne želite učiniti, koristite tipkovne naredbe -C, -X i -V. Saznajte kako za JavaScript omogućiti pristup međuspremniku.

Lijepljenje s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije Word Online

Kada tekst lijepite s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije Word Online, on se umeće u dokument u obliku običnog teksta. Drugim riječima, oblikovanje teksta, kao što je podebljanje i kurziv ili pak određena veličina ili boja teksta, neće se zadržati pa ga u web-aplikaciji Word Online morate ponovno primijeniti.

U dokument je moguće kopirati slike s weba, ali Word Online ne podržava lijepljenje slika kopiranih iz drugih dokumenata ili programa. Ako u web-aplikaciji Word Online želite koristiti sliku iz nekog drugog dokumenta ili programa, spremite je na računalo pa otvorite odjeljak Umetanje > Slika u web-aplikaciji Word Online.

Tablice i popisi    Kada lijepite tekst koji je izvan web-aplikacije Word Online oblikovan u retke i stupce ili u podstavke popisa, u zalijepljenom tekstu neće se prikazati tablica ni hijerarhijska struktura. Najbolje je takve stavke lijepiti ćeliju po ćeliju ili razinu po razinu. Prilikom lijepljenja popisa možete i ukloniti oblikovanje s brojevima, a zatim ga u web-aplikaciji Word Online ponovno primijeniti pomoću gumba Numeriranje i Povećaj uvlaku(na kartici Polazno) da biste postigli željeni rezultat.

Hiperveze   Hiperveze se lijepe u obliku statičnog teksta. Da biste rekonstruirali vezu, nakon što je zalijepite, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst.
 2. Na kartici Umetanje kliknite Veza.
 3. U okvir Adresa upišite web-adresu (URL) veze.
 4. Tekst u okviru Prikaži tekst nemojte mijenjati, nego kliknite Umetni.

Vrh stranice Vrh stranice

Web-aplikacija Excel Web App

Funkcije kopiranja i lijepljenja ovise o tome čitate li ili uređujete tekst u pregledniku te lijepite li tekst s mjesta izvan web-aplikacije Microsoft Excel Online.

Prikaz u pregledniku

Kada otvorite radnu knjigu u pregledniku, ćelije odaberite kao u stolnoj aplikaciji Excel. Zatim pritisnite CTRL+C (Windows) ili ⌘+C (Mac) da biste kopirali sadržaj ćelije. Sadržaj međuspremnika možete zalijepiti na mjesto izvan radne knjige. Ako ga želite zalijepiti na mjesto u radnoj knjizi, kliknite Uredi u pregledniku.

Uređivanje u pregledniku

Kada radnu knjigu uređujete u pregledniku, tekst u njoj možete izrezivati, kopirati i lijepiti odabirom ćelija baš kao i u stolnoj aplikaciji programa Excel. Pritisnite CTRL+C da biste kopirali, CTRL+X da biste izrezali ili CTRL+V da biste zalijepili tekst (Windows), odnosno ⌘+C, ⌘+X ili ⌘+V (Mac). Kada sadržaj lijepite u ćeliju, on nasljeđuje osobine novog mjesta, na primjer podebljana ili ukošena slova ili pak određenu boju.

Lijepljenje s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije Excel Online

Kada lijepite tekst s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije Excel Online, tekst se umeće u radnu knjigu u obliku običnog teksta. Drugim riječima, oblikovanje teksta, kao što je podebljan ili ukošen tekst ili pak određena veličina ili boja teksta, neće se zadržati pa ga u web-aplikaciji Excel Online morate ponovno primijeniti. Kada lijepite ćelije iz druge radne knjige ili tablice, struktura ćelija u obliku stupaca i redaka sačuvat će se u web-aplikaciji Excel Online.

Hiperveze   Hiperveze se lijepe u obliku statičnog teksta. Da biste rekonstruirali vezu, nakon što je zalijepite, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst.
 2. Na kartici Umetanje kliknite Veza.
 3. U okvir Adresa upišite web-adresu (URL) veze.
 4. U okvir Prikaži tekst upišite tekst veze, a zatim kliknite Umetni.

Vrh stranice Vrh stranice

Web-aplikacija PowerPoint Web App

Tekst u prezentaciji možete izrezivati, kopirati i lijepiti odabirom baš kao i u stolnoj aplikaciji programa PowerPoint. Pritisnite CTRL+C da biste kopirali, CTRL+X da biste izrezali ili CTRL+V da biste zalijepili tekst (Windows), odnosno ⌘+C, ⌘+X ili ⌘+V (Mac).

Na slajd je moguće kopirati slike s weba, ali PowerPoint Online ne podržava lijepljenje slika kopiranih iz drugih prezentacija ili programa. Ako u web-aplikaciji PowerPoint Online želite koristiti sliku iz neke druge prezentacije ili programa, spremite je na računalo pa otvorite odjeljak Umetanje > Slika u web-aplikaciji PowerPoint Online.

Da biste sliku premjestili s jednoga na drugi slajd, kopirajte je i zalijepite na novi slajd pa je izbrišite s prvotnog mjesta.


 Napomene 

 • Tekst ne možete kopirati ni izrezivati ni u prikazu za čitanje ni u prikazu dijaprojekcije. Da biste tekst mogli kopirati ili izrezati, kliknite Uredi u pregledniku.
 • Ako koristite Firefox te želite primijeniti naredbe Kopiraj, Izreži i Zalijepi na vrpci web-aplikacije PowerPoint Online, morate tehnologiji JavaScript omogućiti korištenje međuspremnika. Ako to ne želite učiniti, koristite tipkovne naredbe -C, -X i -V. Saznajte kako za JavaScript omogućiti pristup međuspremniku.

Vrh stranice Vrh stranice

Web-aplikacija OneNote Web App

Funkcije kopiranja i lijepljenja ovise o tome čitate li ili uređujete tekst u pregledniku te lijepite li tekst s mjesta izvan web-aplikacije Microsoft OneNote Online.

Prikaz u pregledniku

Kada bilježnicu otvorite u prikazu za čitanje, tekst odabirete kao i u stolnoj aplikaciji programa OneNote. Zatim pritisnite CTRL+C (Windows) ili ⌘+C (Mac) da biste ga kopirali. Sadržaj međuspremnika možete zalijepiti na mjesto izvan bilježnice. U tom se slučaju tekst na novo mjesto umeće bez oblikovanja, npr. podebljanja, kurziva ili određene boje teksta. Ta oblikovanja možete ponovno primijeniti na novom mjestu.

Ako ga želite zalijepiti na mjesto u bilježnici, kliknite Uredi u pregledniku.

Uređivanje u pregledniku

U prikazu za uređivanje tekst i slike u bilježnici možete izrezivati, kopirati i lijepiti odabirom baš kao i u stolnoj aplikaciji programa OneNote. Pritisnite CTRL+C da biste kopirali, CTRL+X da biste izrezali ili CTRL+V da biste zalijepili tekst ili sliku (Windows), odnosno pritisnite ⌘+C, ⌘+X ili ⌘+V (Mac).

 Napomena    Ako koristite preglednik Firefox te želite primijeniti naredbe Kopiraj, Izreži i Zalijepi na vrpci web-aplikacije OneNote Online, morate tehnologiji JavaScript omogućiti korištenje međuspremnika. Ako to ne želite učiniti, koristite tipkovničke naredbe -C, -X i -V. Saznajte kako za JavaScript omogućiti pristup međuspremniku.

Lijepljenje s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije OneNote Online

Kada lijepite tekst s mjesta koje se nalazi izvan web-aplikacije OneNote Online, tekst se umeće u bilježnicu u obliku običnog teksta. Drugim riječima, oblikovanje teksta, kao što je podebljanje ili kurziv ili pak određena veličina ili boja teksta, neće se zadržati pa ga u web-aplikaciji OneNote Online morate ponovno primijeniti.

U bilježnicu je moguće kopirati slike s weba, ali OneNote Online ne podržava lijepljenje slika kopiranih iz drugih bilježnica ili programa. Ako u web-aplikaciji OneNote Online želite koristiti sliku iz neke druge bilježnice ili programa, spremite je na računalo pa otvorite odjeljak Umetanje > Slika u web-aplikaciji OneNote Online.

Tablice i popisi    Kada lijepite tekst koji je izvan web-aplikacije OneNote Online oblikovan u retke i stupce ili u podstavke popisa, u zalijepljenom tekstu neće se prikazati tablica ni hijerarhijska struktura. Najbolje je takve stavke lijepiti ćeliju po ćeliju ili razinu po razinu. Prilikom lijepljenja popisa možete i ukloniti oblikovanje s brojevima, a zatim ga u web-aplikaciji OneNote Online ponovno primijeniti pomoću gumba Numeriranje i Povećaj uvlaku(na kartici Polazno) da biste postigli željeni rezultat.

Hiperveze   Hiperveze se lijepe u obliku statičnog teksta. Da biste rekonstruirali vezu, nakon što je zalijepite, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst.
 2. Na kartici Umetanje kliknite Veza.
 3. U okvir Adresa upišite web-adresu (URL) veze.
 4. Tekst u okviru Prikaži tekst nemojte mijenjati, nego kliknite Umetni.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel Online, OneNote Online, PowerPoint Online, Word Online