Stvaranje predloška u programu Microsoft Office OneNote 2010

Predložak je stranica, sekcija ili bilježnica programa OneNote dizajnirana pomoću postojećih struktura, stilova i rasporeda, a umjesto stvarnog sadržaja sadrži rezervirana mjesta. Zahvaljujući predlošcima, već je stvoren okvirni izgled stranice, sekcije ili bilježnice, a vi samo morate dodati željene slike, bilješke i tekst. Primjenom predloška za stvaranje okvirnog izgleda bilježnice štedite vrijeme jer ne morate započeti od nule. Umjesto da započinjete od potpuno prazne stranice, sve što morate učiniti jest popuniti rezervirana mjesta na predlošku.

Sadržaj članka


Stvaranje predloška iz stranice programa OneNote 2010

 1. Stvorite ili otvorite stranicu koju želite koristiti kao predložak.
 2. U desnom oknu kliknite strelicu prema dolje pokraj mogućnosti Nova stranica, a zatim kliknite Predlošci stranice.
 3. Pri dnu okna Predlošci kliknite Spremi trenutnu stranicu kao predložak.
 4. Unesite naziv za predložak stranice te kliknite Spremi.

Ako u postojeću sekciju programa OneNote želite dodati novu stranicu utemeljenu na spremljenom predlošku stranice, u desnom oknu kliknite strelicu pokraj mogućnosti Nova stranica, a potom kliknite Predlošci stranice. Kliknite Moji predlošci, a zatim naziv spremljenog predloška.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje predloška iz şekcije programa OneNote 2010

 1. Stvorite ili otvorite sekciju koju želite koristiti kao predložak.
 2. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Spremi kao.
 3. U odjeljku Spremanje trenutne kliknite Sekcija.
 4. U odjeljku Odaberite oblik kliknite Sekcija programa OneNote 2010 (*.one).
 5. Kliknite Spremi kao.
 6. Odaberite naziv i mjesto na koje ćete spremiti predložak sekcije, a zatim kliknite Spremi.

Ako u jednu od bilježnica programa OneNote želite dodati novu sekciju utemeljenu na spremljenom predlošku sekcije, na računalu pronađite predložak i dvokliknite ga da biste ga otvorili u programu OneNote. Kliknite i povucite karticu s naslovom sekcije iz gornjeg lijevog kuta zaslona na jednu od bilježnica na lijevoj strani zaslona da biste u nju dodali novu sekciju utemeljenu na predlošku sekcije.

 Napomena    Ako želite, sekciju možete dodati u bilježnicu i spremanjem kopije datoteke predloška sekcije u mapu na računalu u kojoj se nalazi bilježnica. Po zadanom bilježnice programa OneNote spremaju se u mapu C:\Korisnici\<korisničkoime>\Bilježnice programa OneNote\<naziv bilježnice>.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje predloška iz bilježnice programa OneNote 2010

 1. Stvorite ili otvorite bilježnicu koju želite koristiti kao predložak.
 2. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Spremi kao.
 3. U odjeljku Spremanje trenutne kliknite Bilježnica.
 4. U odjeljku Odaberite oblik kliknite OneNote Package (*.onepkg).
 5. Kliknite Spremi kao.
 6. Odaberite naziv i mjesto na koje ćete spremiti predložak sekcije, a zatim kliknite Spremi.

Ako želite stvoriti potpuno novu bilježnicu utemeljenu na spremljenom predlošku bilježnice, na računalu pronađite predložak i dvokliknite ga da biste ga otvorili u programu OneNote. Unesite naziv za novu bilježnicu i odaberite mjesto na koje ćete je spremiti (po zadanom bilježnice programa OneNote spremaju se u mapu C:\Korisnici\<korisničkoime>\Bilježnice programa OneNote\<naziv bilježnice>), a zatim kliknite Stvori.

Vrh stranice Vrh stranice

Smjernice pri stvaranju predložaka programa OneNote 2010

Slijede savjeti koje treba imati na umu pri stvaranju predložaka programa OneNote 2010. Predloške ćete vjerojatno koristiti više puta, stoga moraju biti što bolje dizajnirani da bi bili što korisniji.

 • Za svaku sekciju odaberite čiste i jasne boje da biste ih lako razlikovali.
 • Ako predložak namjeravate ispisivati, imajte na umu da se boje stranice (kao i crte ravnala) vide samo ako predložak gledate na računalu, dok se na ispisu ne vide. Provjerite hoće li boja fonta koju ste odabrali biti vidljiva bez boje pozadine kad predložak ispišete.
 • Ako predložak namjeravate ispisivati, provjerite jesu li margine stranice najmanje 0,4 inča te jesu li tekst i svi objekti postavljeni unutar margina.
 • Imajte na umu da se primjenom slike kao pozadine veličina datoteke može promijeniti, a ako stranicu šaljete e-poštom, tekst postavljen na vrh može se pretvoriti u sliku. Preporučujemo da za slike koristite JPEG datoteke te da ih postavite na vrh, na dno ili na bočnu stranu stranica, a ne iza teksta, osim ako to nije sastavni dio dizajna.
 • Da biste jednostavnije poravnali tekstne okvire, slike i ostali sadržaj koji umećete na stranice, koristite crte ravnala (pritisnite CTRL+SHIFT+R da bi se pojavile).
 • Ako umećete tekst u rezervirana mjesta na predlošku, neka on bude jasan i čitak da bi onaj tko koristi predložak (uključujući vas, ako ga neko vrijeme niste koristili) znao koje informacije mora sadržavati. Ako, primjerice, umećete tekstni okvir koji mora sadržavati naziv tvrtke, u njega unesite informaciju “[naziv tvrtke]”.
 • Ako koristite tablice, slike i slično, provjerite jesu li postavljene u pravilnom međuodnosu te jesu li im naslovi vidljivo odvojeni od teksta koji ćete na kraju unijeti. Imajte na umu da se objekti kao što su tekstni okviri mogu proširiti kad ih ispunite stvarnim sadržajem na mjestu sadržaja rezerviranih mjesta.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
OneNote 2010