Raspored radnog dana
Excel 2013
Fotoalbum sa zimskih praznika
Fotoalbum sa zimskih praznika
Publisher 2013
Planer zabava
Planer zabava
Excel 2013
Raspored smjena zaposlenika
Raspored smjena zaposlenika
Excel 2013
Prezentacija s brokatnim ružičastim cvjetnim uzorkom (široki zaslon)
Prezentacija s brokatnim ružičastim cvjetnim uzorkom (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Fotoalbum s cvjetnim uzorkom u obliku srca (široki zaslon)
Fotoalbum s cvjetnim uzorkom u obliku srca (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Predložak prezentacije s prozirnim plavim obrubom (široki zaslon)
Predložak prezentacije s prozirnim plavim obrubom (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Raspored za učenike i studente
Raspored za učenike i studente
Excel 2013
Studentski kalendar (ponedjeljak)
Studentski kalendar (ponedjeljak)
Excel 2013
Poslovna prezentacija s crnom trakom (široki zaslon)
Poslovna prezentacija s crnom trakom (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Prezentacija sa zeleno prošaranim metalnim uzorkom (široki zaslon)
Prezentacija sa zeleno prošaranim metalnim uzorkom (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Raspored domaće zadaće
Raspored domaće zadaće
Excel 2013
Vremenska crta projekta
Vremenska crta projekta
Excel 2013
Dnevni raspored
Dnevni raspored
Excel 2013
Tjedni fakultetski raspored
Tjedni fakultetski raspored
Excel 2013
Posjetnice, vodoravan raspored, bez logotipa, ime i prezime pisani velikim slovima
Posjetnice, vodoravan raspored, bez logotipa, ime i prezime pisani velikim slovima
PowerPoint 2013
Posjetnice, vodoravan raspored s logotipom, ime i prezime pisani velikim slovima
Posjetnice, vodoravan raspored s logotipom, ime i prezime pisani velikim slovima
PowerPoint 2013
Posjetnice, vodoravan raspored s logotipom, ime i prezime pisani velikim početnim slovima
Posjetnice, vodoravan raspored s logotipom, ime i prezime pisani velikim početnim slovima
PowerPoint 2013
Predložak prezentacije s prozirnim zelenim obrubom (široki zaslon)
Predložak prezentacije s prozirnim zelenim obrubom (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Znanost i laboratorijska istraživanja
Znanost i laboratorijska istraživanja
PowerPoint 2013
Planer događaja
Planer događaja
Word 2013
Prezentacija na temu kuharice (široki zaslon)
Prezentacija na temu kuharice (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Prezentacija s motivom valova (široki zaslon)
Prezentacija s motivom valova (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Prezentacija u dizajnu sklopovske ploče (široki zaslon)
Prezentacija u dizajnu sklopovske ploče (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Akademski kalendar
Akademski kalendar
Excel 2013
Prezentacija za školske ustanove (za široki zaslon)
Prezentacija za školske ustanove (za široki zaslon)
PowerPoint 2013
Dizajn valute (za široki zaslon)
Dizajn valute (za široki zaslon)
PowerPoint 2013
Prezentacija s plavim trakama i fotografijom izlaska sunca u planinama (široki zaslon)
Prezentacija s plavim trakama i fotografijom izlaska sunca u planinama (široki zaslon)
PowerPoint 2013
Kalendar s fotografijama za 2013. (pon. – ned.)
Kalendar s fotografijama za 2013. (pon. – ned.)
PowerPoint 2013
Prezentacija sa simbolima valuta (široki zaslon)
Prezentacija sa simbolima valuta (široki zaslon)
PowerPoint 2013

Raspored radnog dana

 Raspored radnog dana 

Opis

Jednostavno pratite svoje dnevne i tjedne zadatke pomoću ovog interaktivnog predloška rasporeda. Dodajte događaje na karticu rasporeda događaja, odaberite odgovarajući dan na kartici dnevnog rasporeda i organizirajte dan pomoću programa Excel.

Verzija:
Excel 2013
Preuzimanja:
1.158
Veličina datoteke:
144 kB
Ocjena: