Promjena veličine logotipa ili slike u predlošku

Grafike su u predlošcima često smještene u tekstnim okvirima (tekstni okvir: Spremnik teksta ili slika koju je moguće premještati i mijenjati joj veličinu. Tekstne okvire koristite za smještanje nekoliko blokova teksta na stranicu ili ako želite da određeni tekst ima drukčije usmjerenje od ostalog teksta u dokumentu.)zbog lakšeg smještanja. Tekstualni okviri koji sadrže grafike ili tekst često nemaju prikazane obrube pa možda nije vidljivo da se u njima nalazi neka stavka. Ključ za rad s grafikama unutar tekstnih okvira je u tome, da morate znati kad izabrati stvarnu grafiku, a kad tekstualni okvir u kojem se nalazi..

Da biste promijenili veličinu slike u tekstnom okviru

  1. Kliknite sliku kojoj želite promijeniti veličinu
  2. Pokazivač miša postavite iznad jednog od držača za promjenu veličine (držač za promjenu veličine: Jedan od malih kružića ili kvadratića koji se pojavljuju na uglovima i stranama označenog objekta. Povlačite te držače da biste promijenili veličinu objekta.).
  3. Vucite držač za promjenu veličine sve dok objekt ne poprimi oblik i veličinu koju želite.
  4. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, vucite miš prema centru ili od centra, i pritom radite jedno od sljedećeg.
  • Ako želite da središte objekta ostane na istom mjestu, držite pritisnutu tipku CTRL dok vučete miš.
  • Da biste zadržali razmjere objekta dok povlačite mišem, držite pritisnutu tipku SHIFT.
  • Da biste zadržali razmjere dok držite središte na istom mjestu, dok povlačite mišem držite pritisnute CTRL i SHIFT.

Ako nakon promjene njezine veličine ne možete vidjeti cijelu sliku

  1. Izaberite tekstualni okvir u kojem se nalazi slika (ne samu sliku). To ćete učiniti tako da postavite pokazivač miša iznad obruba tekstnog okvira sve dok se ne pretvori u četverosmjernu strelicu, Četverosmjerna strelica, a zatim pritisnete obrub.
  2. Najprije na izborniku Oblikovanje pritisnite Tekstnog okvira, a zatim karticu Tekstualni okvir.
  3. Uključite potvrdni okvir Veličinu SamoOblika prilagodi tekstu.
 
 
Odnosi se na:
Word 2003