Poslovna prezentacija plana projekta (široki zaslon)

 Poslovna prezentacija plana projekta (široki zaslon) 

Opis

AKo želite da uprava i zainteresirane strane podrže vaš poslovni projekt, potreban vam je dobro osmišljen plan projekta. Ovaj predložak sadrži opis projekta, opseg, ciljeve, rezultate, čimbenike uspjeha, detalje o provedbi, pokazatelje uspješnosti i upravljanje rizikom. Nadopunjuju ga grafike, kao što su grafikon analize troškova, vremenska crta projekta, organizacijski grafikon i dijagram resursa. Koristi se dizajn s plavim trakama i fotografijom izlaska sunca u planinama, a namijenjen je širokom zaslonu (16X9).

Verzija:
PowerPoint 2013
Preuzimanja:
61
Veličina datoteke:
579 kB
Ocjena: