Faktura (klasični dizajn)

 Faktura (klasični dizajn) 

Opis

Pomoću ove standardne fakture sastavljajte račune za prodaju i usluge. Predložak je kompatibilan s temama, a možete ga prilagoditi tako da dodate logotip svoje tvrtke. Ova je faktura podudarna s drugim predlošcima i skupa klasičnog dizajna pa je možete koristiti za sastavljanje usklađenog skupa poslovnih dokumenata.

Verzija:
Word 2013
Preuzimanja:
48
Veličina datoteke:
39 kB
Ocjena: