Animirani naslov koji se pomiče iza slike
Animirani naslov koji se pomiče iza slike
PowerPoint 2010
Animirani brojač na teksturnoj podlozi
Animirani brojač na teksturnoj podlozi
PowerPoint 2010
Animirani okomiti organizacijski grafikon
Animirani okomiti organizacijski grafikon
PowerPoint 2010
Animirano sunce s tekstom koji se okreće
Animirano sunce s tekstom koji se okreće
PowerPoint 2010
Predložak sa slikom dijelova kocke i videozapisom
Predložak sa slikom dijelova kocke i videozapisom
PowerPoint 2010
Predložak sa slikom blještavog tehnološkog motiva i videozapisom
Predložak sa slikom blještavog tehnološkog motiva i videozapisom
PowerPoint 2010
Predložak sa slikom vodenih valova i videozapisom
Predložak sa slikom vodenih valova i videozapisom
PowerPoint 2010
Predložak na temu zdravstva s videozapisom
Predložak na temu zdravstva s videozapisom
PowerPoint 2010
Animirana snježna scena
Animirana snježna scena
PowerPoint 2010
Animirani natpisi koji se pomiču i mijenjaju boju iznad vizure Seattlea
Animirani natpisi koji se pomiču i mijenjaju boju iznad vizure Seattlea
PowerPoint 2010
Animirana slika koja kruži i stišće se s naslovom
Animirana slika koja kruži i stišće se s naslovom
PowerPoint 2010
Animirana slika s natpisom koji postupno ulazi sa strane
Animirana slika s natpisom koji postupno ulazi sa strane
PowerPoint 2010
Animirani gumbi sa slikama koji se povećavaju i zakreću po putanji
Animirani gumbi sa slikama koji se povećavaju i zakreću po putanji
PowerPoint 2010
Animirana slika s postupnim pojačanjem fokusa
Animirana slika s postupnim pojačanjem fokusa
PowerPoint 2010
Animirani tekst koji prelazi preko pozadinske slike prašume
Animirani tekst koji prelazi preko pozadinske slike prašume
PowerPoint 2010
Animirana ponovno obojana slika koja se postupno pojačava iznad crno-bijele kopije
Animirana ponovno obojana slika koja se postupno pojačava iznad crno-bijele kopije
PowerPoint 2010
Animirana slika s panoramskim prikazom u prozoru i natpisima koji se postupno pojačavaju
Animirana slika s panoramskim prikazom u prozoru i natpisima koji se postupno pojačavaju
PowerPoint 2010
Animirani prozirni oblici iznad pozadine slike
Animirani prozirni oblici iznad pozadine slike
PowerPoint 2010
Animirana slika koja se okreće
Animirana slika koja se okreće
PowerPoint 2010
Animirane slike u boji koje se stišću na slajdu
Animirane slike u boji koje se stišću na slajdu
PowerPoint 2010
Animirani natpisi koji se postupno pojačavaju nad šumovitom pozadinom
Animirani natpisi koji se postupno pojačavaju nad šumovitom pozadinom
PowerPoint 2010
Animirana slika planine koja se proširuje i stišće
Animirana slika planine koja se proširuje i stišće
PowerPoint 2010

Animirani naslov koji se pomiče iza slike

 Animirani naslov koji se pomiče iza slike 

Opis

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak sadrži naslov slajda koji se pojavljuje iza slike drveća. Dodatne crte teksta postepeno se pojačavaju.

Verzija:
PowerPoint 2010
Preuzimanja:
29
Veličina datoteke:
118 kB
Ocjena: