Tipkovni prečaci za Microsoft Word

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 Napomene 

 • U ovom se članku ne obrađuje prilagodba tipkovnih prečaca ni stvaranje tipkovnih prečaca za makronaredbe ili automatski tekst. Dodatne informacije možete pronaći pomoću veze u odjeljku Vidi također.
 • Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte na umu da u programu Word Starter nisu podržane sve značajke navedene za Word. Dodatne informacije o značajkama dostupnima u programu Word Starter potražite u članku Podrška za značajke programa Word Starter.
Sadržaj članka


Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

U temama pomoći programa Microsoft Word 2010 za prečace koji zahtijevaju istovremeni pritisak na dvije ili više tipki razdjelnik je znak plus (+). Za prečace koji zahtijevaju pritisak na jednu, a zatim na drugu tipku, razdjelnik je zarez (,).

Proširivanje odjeljaka pomoću tipkovnice

 • Da biste proširili sve odjeljke članka, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi sve odjeljke.
 • Da biste proširili samo jedan odjeljak članka, pritišćite TAB sve dok ne odaberete naslov i znak plus tog odjeljka, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi odjeljak.

Pretraživanje ovog članka

 Važno   Prije nego što započnete pretraživanje, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 1. Pritisnite CTRL+F.

Otvorit će se dijaloški okvir za pretraživanje, a pokazivač će biti spreman za unos.

 1. U okvir unesite tekst koji želite pronaći.
 2. Pritisnite ENTER.

Ispis ovog članka

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku TAB dok ne odaberete Pokaži sve, zatim pritisnite ENTER, a potom CTRL+P.

Vrh stranice Vrh stranice

Osnove sustava Microsoft Office

PokažiPrikaz i korištenje prozora

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz u sljedeći prozor ALT+TAB
Povratak u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje veličine aktivnog prozora na veličinu prije maksimiziranja ALT+F5
Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta. F6
Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu SHIFT+F6
Prijelaz u sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora CTRL+F6
Povratak u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu CTRL+F10
Kopiranje slike zaslona u međuspremnik PRINT SCREEN
Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik ALT+PRINT SCREEN

PokažiUpotreba dijaloških okvira

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti TAB
Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti SHIFT+TAB
Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru CTRL+TAB
Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru CTRL+SHIFT+TAB
Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti Tipke sa strelicom
Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira RAZMAKNICA
Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti
Otvaranje odabranog padajućeg popisa. ALT+STRELICA DOLJE
Odabir mogućnosti s padajućeg popisa Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu
Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; poništavanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira. ESC
Pokretanje odabrane naredbe ENTER

PokažiUpotreba okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje na početak unosa HOME
Pomicanje na kraj unosa END
Pomicanje za jedan znak ulijevo ili udesno STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Pomicanje za jednu riječ ulijevo CTRL+STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jednu riječ udesno CTRL+STRELICA DESNO
Odabir znaka s lijeve strane ili poništavanje odabira SHIFT+STRELICA LIJEVO
Odabir znaka s desne strane ili poništavanje odabira SHIFT+STRELICA DESNO
Odabir riječi s lijeve strane ili poništavanje odabira CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Odabir riječi s desne strane ili poništavanje odabira CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Odabir od mjesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END

PokažiKorištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje CTRL+F12 ili CTRL+O
Prikaz dijaloškog okvira Spremanje u obliku F12
Otvaranje odabrane mape ili datoteke ENTER
Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape BACKSPACE
Brisanje odabrane mape ili datoteke DELETE
Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka SHIFT+F10
Pomicanje kroz mogućnosti prema naprijed TAB
Pomicanje kroz mogućnosti prema natrag SHIFT+TAB
Otvaranje popisa Pogledaj u F4 ili ALT+I

PokažiAkcije poništavanja ili ponavljanja

Akcija Kombinacija tipki
Otkazivanje akcije ESC
Poništavanje akcije CTRL+Z
Ponavljanje akcije CTRL+Y

PokažiPristup oknima zadatka i galerijama te njihovo korištenje

Akcija Kombinacija tipki
Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.) F6
Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti CTRL+TAB više puta.) CTRL+TAB
Prijelaz s jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka TAB ili SHIFT+TAB
Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka CTRL+RAZMAKNICA
Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje padajućeg izbornika za odabranu galeriju stavki SHIFT+F10
Odabir prve ili zadnje stavke u galeriji HOME ili END
Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, a zatim pritisnite ENTER.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite ENTER.

PokažiPristup dostupnim akcijama i njihovo korištenje

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku. SHIFT+F10
Prikaz izbornika ili poruke za dostupnu akciju ili za gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba. Ako postoji više akcija, prijelaz na sljedeću akciju i prikaz njezina izbornika ili poruke. ALT+SHIFT+F10
Pomicanje po mogućnostima izbornika dostupnih akcija Tipke sa strelicom
Izvršavanje akcije za odabranu stavku s izbornika dostupnih akcija ENTER
Zatvaranje izbornika dostupnih akcija ili poruke o njima ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu kad akcija postane dostupna (nije dostupno u programu Word Starter). Da biste čuli zvučna upozorenja, morate imati zvukovnu karticu. Na računalo morate instalirati i dodatak Microsoft Office Sounds.
 • Ako imate pristup internetu, dodatak Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Office.com. Nakon instaliranja zvukovnih datoteka učinite sljedeće:
  1. Pritisnite ALT+F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.
  2. Pritisnite A da biste odabrali Dodatno, a zatim TAB da biste prešli na Dodatne mogućnosti za rad s programom Word.
  3. Dvaput pritisnite ALT+S da biste prešli u potvrdni okvir Zvučna povratna informacija koji se nalazi u odjeljku Općenito, a zatim pritisnite razmaknicu.
  4. Uzastopce pritišćite tipku TAB da biste odabrali U redu, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 Napomena   Kada potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir, ta će postavka utjecati na sve programe sustava Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice Vrh stranice

Navigacija vrpcom

PokažiPristup naredbama pomoću nekoliko pritisaka na tipke

Pristupne tipke omogućuju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira na to gdje se u programu nalazite. Svakoj naredbi u programu Word 2010 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite ALT.

Savjeti za tipke prikazat će se preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu.

 1. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.
 2. Ovisno o slovu koje pritisnete, mogu se prikazati dodatni savjeti. Ako je, primjerice, kartica Polazno aktivna, a vi pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno sa savjetima za grupe na kartici.
 3. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

 Napomena   Da biste otkazali akciju koju izvršavate i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

PokažiPromjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku vrpce sustava Office je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne nađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje načine mijenjanja fokusa tipkovnice bez upotrebe miša.

Akcija Kombinacija tipki
Odabir aktivne kartice s vrpce i aktiviranje pristupnih tipki ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki za vraćanje na dokument i otkazivanje pristupnih tipki.
Prijelaz na sljedeću karticu vrpce Odabir aktivne kartice pomoću tipke F10, a zatim STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Proširivanje ili sažimanje vrpce CTRL+F1
Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku. SHIFT+F10

Premještanje fokusa radi odabira nekog od sljedećih područja prozora:

 • aktivna kartica vrpce
 • otvoreno okno zadatka
 • traka stanja na dnu prozora
 • dokument
F6
Premještanje fokusa na neku od naredbi vrpce, naprijed ili natrag, tim redoslijedom TAB ili SHIFT+TAB
Pomicanje po stavkama vrpce, prema dolje, gore, lijevo ili desno, tim redoslijedom STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti ENTER
Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument ENTER
Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program) F1

Vrh stranice Vrh stranice

Brzi vodič kroz Microsoft Word

PokažiUobičajeni zadaci u programu Microsoft Word

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje nerastavljajućeg razmaka CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Umetanje nerastavljajuće spojnice CTRL+SHIFT+CRTICA
Podebljavanje slova CTRL+B
Primjena kurziva na slova CTRL+I
Podcrtavanje slova CTRL+U
Smanjivanje veličine fonta za jednu vrijednost CTRL+SHIFT+<
Povećavanje veličine fonta za jednu vrijednost CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta za jednu točku CTRL+[
Povećavanje veličine fonta za jednu točku CTRL+]
Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka CTRL+RAZMAKNICA
Kopiranje odabranog teksta ili objekta CTRL+C
Izrezivanje odabranog teksta ili objekta CTRL+X
Lijepljenje teksta ili objekta CTRL+V
Posebno lijepljenje CTRL+ALT+V
Lijepljenje samo oblikovanja CTRL+SHIFT+V
Poništavanje zadnje akcije CTRL+Z
Ponavljanje zadnje akcije CTRL+Y
Otvaranje dijaloškog okvira Brojanje riječi CTRL+SHIFT+G

Rad s dokumentima i web-stranicama

PokažiStvaranje, prikaz i spremanje dokumenta

Akcija Kombinacija tipki
Stvaranje novog dokumenta CTRL+N
Otvaranje dokumenta CTRL+O
Zatvaranje dokumenta CTRL+W
Podjela prozora dokumenta ALT+CTRL+S
Uklanjanje podjele prozora dokumenta ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S
Spremanje dokumenta CTRL+S

PokažiTraženje i zamjena unutar teksta te pregledavanje teksta

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje okna zadataka Navigacija (radi pretraživanja dokumenta) CTRL+F
Ponavljanje akcije traženja (nakon zatvaranja prozora Traženje i zamjena) ALT+CTRL+Y
Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki CTRL+H
Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto CTRL+G
Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili ALT+CTRL+Z
Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim ENTER za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti. ALT+CTRL+HOME
Prijelaz na prethodni objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja) CTRL+PAGE UP
Prijelaz na sljedeći objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja) CTRL+STRELICA DOLJE

PokažiPrijelaz u drugi prikaz

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz u prikaz rasporeda ispisa ALT+CTRL+P
Prijelaz u prikaz strukture ALT+CTRL+O
Prijelaz u prikaz skice ALT+CTRL+N

PokažiPrikaz strukture

Akcija Kombinacija tipki
Povećanje razine odlomka ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Smanjenje razine odlomka ALT+SHIFT+STRELICA DESNO
Smanjenje na razinu tijela teksta CTRL+SHIFT+N
Premještanje odabranih odlomaka prema gore ALT+SHIFT+STRELICA GORE
Premještanje odabranih odlomaka prema dolje ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS
Sažimanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ZNAK MINUS
Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova ALT+SHIFT+A
Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici
Prikaz prvog retka tijela teksta ili cijelog tijela teksta ALT+SHIFT+L
Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1 ALT+SHIFT+1
Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n ALT+SHIFT+n
Umetanje tabulatora CTRL+TAB

PokažiIspis i pretpregled dokumenata

Akcija Kombinacija tipki
Ispis dokumenta CTRL+P
Prijelaz na pretpregled ispisa ALT+CTRL+I
Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu Tipke sa strelicom
Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu PAGE UP ili PAGE DOWN
Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu CTRL+HOME
Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu CTRL+END

PokažiPregled dokumenata

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje komentara ALT+CTRL+M
Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena CTRL+SHIFT+E
Zatvaranje otvorenog okna za pregled ALT+SHIFT+Z

PokažiPrikaz za čitanje preko cijelog zaslona

 Napomena   Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni s prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija Kombinacija tipki
Odlazak na početak dokumenta HOME
Odlazak na kraj dokumenta END
Idi na stranicu broj n n, ENTER
Izlaz iz prikaza rasporeda za čitanje ESC

PokažiReference, fusnote i krajnje bilješke

Akcija Kombinacija tipki
Označavanje unosa u tablicu sadržaja ALT+SHIFT+O
Označavanje unosa u tablicu izvora (citata) ALT+SHIFT+I
Označavanje unosa u indeks ALT+SHIFT+X
Umetanje fusnote ALT+CTRL+F
Umetanje krajnje bilješke ALT+CTRL+D

PokažiRad s web-stranicama

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje hiperveze CTRL+K
Povratak na prethodnu stranicu ALT+STRELICA LIJEVO
Prijelaz na sljedeću stranicu ALT+STRELICA DESNO
Osvježavanje F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

PokažiBrisanje teksta i grafike

Akcija Kombinacija tipki
Brisanje jednog znaka ulijevo BACKSPACE
Brisanje jedne riječi ulijevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jednog znaka udesno DELETE
Brisanje jedne riječi udesno CTRL+DELETE
Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office CTRL+X
Poništavanje zadnje akcije CTRL+Z
Izrezivanje do šiljka CTRL+F3

PokažiKopiranje i premještanje teksta i grafike

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje međuspremnika sustava Office Pritisnite ALT+H da biste otvorili karticu Polazno, a zatim pritisnite F,O.
Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office CTRL+C
Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office CTRL+X
Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office CTRL+V
Jednokratno premještanje teksta ili grafike F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)
Jednokratno kopiranje teksta ili grafike SHIFT+F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)
Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika ALT+F3
Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika  SHIFT+F10
Izrezivanje do šiljka CTRL+F3
Lijepljenje sadržaja šiljka CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta ALT+SHIFT+R

PokažiUmetanje posebnih znakova

Posebni znak Kombinacija tipki
Polje CTRL+F9
Prijelom retka SHIFT+ENTER
Prijelom stranice CTRL+ENTER
Prijelom stupca CTRL+SHIFT+ENTER
Duga crta ALT+CTRL+ZNAK MINUS
Kratka crtica CTRL+ZNAK MINUS
Neobavezna spojnica CTRL+CRTICA
Nerastavljajuća spojnica CTRL+SHIFT+CRTICA
Nerastavljajući razmak CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Simbol autorskih prava ALT+CTRL+C
Simbol registriranog zaštitnog znaka ALT+CTRL+R
Simbol zaštitnog znaka ALT+CTRL+T
Elipsa ALT+CTRL+PERIOD
Jednostruki lijevi navodnik CTRL+`(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)
Jednostruki desni navodnik CTRL+' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)
Dvostruki lijevi navodnik CTRL+` (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)
Dvostruki desni navodnik CTRL+' (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)
Unos automatskog teksta ENTER (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi zaslonski opis)

PokažiUmetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje Unicode znakova za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste, na primjer, umetnuli simbol valute euro (Simbol valute euro ), upišite 20AC, a zatim držite pritisnutu tipku ALT i pritisnite X. Znakovni kod, ALT+X
Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak ALT+X
Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro, držite pritisnuto ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici. ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

PokažiOdabir teksta i grafike

Odaberite tekst držanjem tipke SHIFT i istovremeno koristite tipke sa strelicama kojom se pomiče pokazivač miša.

PokažiProširivanje odabira

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje načina proširivanja F8
Odabir najbližeg znaka F8, a zatim STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Povećanje veličine odabira F8 (jednom za odabir riječi, dvaput za odabir rečenice itd)
Smanjivanje veličine odabira SHIFT+F8
Isključivanje načina proširivanja ESC
Proširivanje odabira jedan znak udesno SHIFT+STRELICA DESNO
Proširivanje odabira jedan znak ulijevo SHIFT+STRELICA LIJEVO
Proširivanje odabira do kraja riječi CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Proširivanje odabira do početka riječi CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Proširivanje odabira do kraja retka SHIFT+END
Proširivanje odabira do početka retka SHIFT+HOME
Proširivanje odabira na sljedeći redak SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira na prethodni redak SHIFT+ STRELICA GORE
Proširivanje odabira do kraja odlomka CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira do početka odlomka CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE
Proširivanje odabira na sljedeći zaslon SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje odabira na prethodni zaslon SHIFT+PAGE UP
Proširivanje odabira do početka dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Proširivanje odabira do kraja dokumenta CTRL+SHIFT+END
Proširivanje odabira do kraja prozora ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje odabira na cijeli dokument CTRL+A
Biranje okomitog bloka teksta CTRL+SHIFT+F8, a zatim tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira
Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu F8+tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira

PokažiOdabir teksta ili grafike u tablici

Akcija Kombinacija tipki
Odabir sadržaja sljedeće ćelije TAB
Odabir sadržaja prethodne ćelije SHIFT+TAB
Proširivanje odabira na susjedne ćelije Pritisnuta tipka SHIFT i uzastopno pritiskanje tipke sa strelicom
Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • SHIFT+ALT+PAGE DOWN za odabir stupca od vrha do dna
 • SHIFT+ALT+PAGE UP za odabir stupca od dna do vrha
Proširivanje odabira (ili bloka) CTRL+SHIFT+F8, a zatim tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira
Odabir cijele tablice ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (uz isključen NUM LOCK)

PokažiKretanje dokumentom

Pomicanje Kombinacija tipki
Jedan znak ulijevo STRELICA LIJEVO
Jedan znak udesno STRELICA DESNO
Jedna riječ ulijevo CTRL+STRELICA LIJEVO
Jedna riječ udesno CTRL+STRELICA DESNO
Na prethodni odlomak CTRL+STRELICA GORE
Na sljedeći odlomak CTRL+STRELICA DOLJE
Jedna ćelija ulijevo (u tablici) SHIFT+TAB
Jedna ćelija udesno (u tablici) TAB
Na prethodni redak STRELICA GORE
Na sljedeći redak STRELICA DOLJE
Na kraj retka END
Na početak retka HOME
Na vrh prozora ALT+CTRL+PAGE UP
Na dno prozora ALT+CTRL+PAGE DOWN
Na prethodni zaslon (pomoću klizača) PAGE UP
Na sljedeći zaslon (pomoću klizača) PAGE DOWN
Na vrh sljedeće stranice CTRL+STRELICA DOLJE
Na vrh prethodne stranice CTRL+PAGE UP
Na kraj dokumenta CTRL+END
Na početak dokumenta CTRL+HOME
Na prethodnu reviziju SHIFT+F5
Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene SHIFT+F5

PokažiPomicanje u tablici

Pomicanje Kombinacija tipki
Na sljedeću ćeliju u retku TAB
Na prethodnu ćeliju u retku SHIFT+TAB
Na prvu ćeliju u retku ALT+HOME
Na zadnju ćeliju u retku ALT+END
Na prvu ćeliju u stupcu ALT+PAGE UP
Na zadnju ćeliju u stupcu ALT+PAGE DOWN
Na prethodni redak STRELICA GORE
Na sljedeći redak STRELICA DOLJE
Redak iznad ALT+SHIFT+STRELICA GORE
Redak ispod ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

PokažiUmetanje odlomaka i tabulatora u tablicu

Umetanje Kombinacija tipki
Novog odlomka u ćeliju ENTER
Tabulatora u ćeliju CTRL+TAB

PokažiKoristi način rada za prebrisivanje teksta

Da biste promijenili postavke prebrisivanja teksta tako da tom načinu rada pristupate pritiskom na tipku INSERT, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite ALT+F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.
 2. Pritisnite A da biste odabrali DODATNO, a zatim pritisnite TAB.
 3. Pritisnite ALT+O da biste se pomaknuli do potvrdnog okvira Za kontrolu načina prebrisivanja teksta koristi tipku Insert.
 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Da biste uključili ili isključili način rada za prebrisivanje teksta, pritisnite tipku INSERT.

Oblikovanje znakova i odlomaka

PokažiKopiranje oblikovanja

Akcija Kombinacija tipki
Kopiranje oblikovanja iz teksta CTRL+SHIFT+C
Primjena kopiranog oblikovanja na tekst CTRL+SHIFT+V

PokažiPromjena vrste i veličine fonta

 Napomena   Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u prikazu za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene fonta CTRL+SHIFT+F
Povećavanje veličine fonta CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta CTRL+SHIFT+<
Povećavanje veličine fonta za jednu točku CTRL+]
Smanjivanje veličine fonta za jednu točku CTRL+[

PokažiPrimjena oblikovanja znakova

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene oblikovanja znakova CTRL+D
Promjena velikih slova u mala i obratno SHIFT+F3
Promjena svih slova u velika slova CTRL+SHIFT+A
Podebljavanje CTRL+B
Podcrtavanje CTRL+U
Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka CTRL+SHIFT+W
Dvostruko podcrtavanje teksta CTRL+SHIFT+D
Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta CTRL+SHIFT+H
Primjena kurziva CTRL+I
Oblikovanje slova kao malih velikih slova CTRL+SHIFT+K
Primjena indeksa (automatska prilagodba razmaka) CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI
Primjena eksponenta (automatska prilagodba razmaka) CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova CTRL+RAZMAKNICA
Promjena odabranog teksta u font Symbol CTRL+"<>"

PokažiPrikaz i kopiranje tekstnih oblika

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz neispisivih znakova CTRL+SHIFT+* (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)
Pregled oblikovanja teksta SHIFT+F1 (kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)
Kopiranje oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lijepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V

PokažiPostavljanje proreda

Akcija Kombinacija tipki
Jednostruki prored CTRL+1
Dvostruki prored CTRL+2
Prored od 1,5 retka CTRL+5
Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka CTRL+0 (nula)

PokažiPoravnavanje odlomaka

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno CTRL+E
Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno CTRL+J
Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno CTRL+R
Lijevo poravnanje odlomka CTRL+L
Primjena lijeve uvlake odlomka CTRL+M
Uklanjanje lijeve uvlake odlomka CTRL+SHIFT+M
Stvaranje viseće uvlake CTRL+T
Smanjivanje viseće uvlake CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja odlomka CTRL+Q

PokažiPrimjena stilova odlomaka

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje okna zadatka Primjena stilova CTRL+SHIFT+S
Otvaranje okna zadatka Stilovi ALT+CTRL+SHIFT+S
Pokretanje automatskog oblikovanja ALT+CTRL+K
Primjena običnog stila CTRL+SHIFT+N
Primjena stila Naslov 1 ALT+CTRL+1
Primjena stila Naslov 2 ALT+CTRL+2
Primjena stila Naslov 3 ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.
 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

PokažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste stvorili objekt.
  • Pritisnite CTRL+TAB da biste prešli na karticu Stvaranje iz datoteke, pritisnite TAB, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili otiđite do datoteke.

PokažiUređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt kombinacijom tipki SHIFT+STRELICA DESNO.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Pritisnite tipku TAB da biste došli do stavke naziv objekta, a zatim dvaput pritisnite ENTER.

PokažiUmetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.
 3. Pritisnite TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali grafiku koju želite umetnuti.
 4. Pritisnite ENTER.

PokažiUmetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 3. Upišite željeni tekst.
 4. Pritisnite ESC da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.
 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite ESC.

Cirkularna pisma i polja

PokažiRad s cirkularnim pismom

 Napomena   Morate se nalaziti na kartici Pošta da biste mogli koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Akcija Kombinacija tipki
Pretpregled cirkularnog pisma ALT+SHIFT+K
Spajanje dokumenta ALT+SHIFT+N
Ispis spojenog dokumenta ALT+SHIFT+M
Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma ALT+SHIFT+E
Umetanje spojnog polja ALT+SHIFT+F

PokažiRad s poljima

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje polja DATE ALT+SHIFT+D
Umetanje polja LISTNUM ALT+CTRL+L
Umetanje polja PAGE ALT+SHIFT+P
Umetanje polja TIME ALT+SHIFT+T
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje odabranih polja F9
Poništavanje veze na polje CTRL+SHIFT+F9
Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno SHIFT+F9
Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno ALT+F9
Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prijelaz na sljedeće polje F11
Povratak na prethodno polje SHIFT+F11
Zaključavanje polja CTRL+F11
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

PokažiPrepoznavanje rukopisa

Akcija Kombinacija tipki
Prebacivanje iz jednog u drugi jezik ili raspored tipkovnice Lijevi ALT+SHIFT
Prikaz popisa alternativnih ispravaka Tipka s logotipom sustava Windows + C
Uključivanje/isključivanje rukopisa Tipka s logotipom sustava Windows + H
Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101 ALT+~
Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta na tipkovnici 101 Desni ALT
Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta na tipkovnici 101 CTRL+RAZMAKNICA

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prijelaz s jednog jezika na drugi ili s jednog rasporeda tipkovnice na drugi u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Da biste otvorili dijaloški okvir Napredne postavke tipki, desnom tipkom miša kliknite traku Jezik, a zatim kliknite Postavke. U odjeljku Osobne postavke kliknite Postavke tipki.
 • Tipka s logotipom sustava Windows Tipka s logotipom sustava Windows na većini se tipkovnica nalazi u donjem redu tipki.

Vrh stranice Vrh stranice

Upute za funkcijske tipke

PokažiFunkcijske tipke

Akcija Kombinacija tipki
Pomoć ili otvaranje web-mjesta Microsoft Office.com. F1
Pomicanje teksta ili grafike F2
Poništavanje zadnje akcije F4
Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno) F5
Prijelaz u sljedeće okno ili okvir F6
Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled) F7
Proširivanje odabira F8
Ažuriranje odabranih polja F9
Prikaz savjeta za tipke F10
Prijelaz na sljedeće polje F11
Odabir naredbe Spremi kao F12

PokažiSHIFT+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja SHIFT+F1
Kopiranje teksta SHIFT+F2
Promjena velikih slova u mala i obratno SHIFT+F3
Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na SHIFT+F4
Pomicanje na zadnju promjenu SHIFT+F5
Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6) SHIFT+F6
Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera) SHIFT+F7
Smanjivanje veličine odabira SHIFT+F8
Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno SHIFT+F9
Prikaz izborničkog prečaca SHIFT+F10
Povratak na prethodno polje SHIFT+F11
Odabir naredbe Spremi SHIFT+F12

PokažiCTRL+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Proširivanje ili sažimanje vrpce CTRL+F1
Odabir naredbe Pretpregled ispisa CTRL+F2
Izrezivanje do šiljka CTRL+F3
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+F4
Prijelaz u sljedeći prozor CTRL+F6
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Maksimiziranje prozora dokumenta CTRL+F10
Zaključavanje polja CTRL+F11
Odabir naredbe Otvori CTRL+F12

PokažiCTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje sadržaja šiljka CTRL+SHIFT+F3
Uređivanje knjižne oznake CTRL+SHIFT+F5
Povratak u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
Proširivanje odabira ili bloka CTRL+SHIFT+F8, a zatim strelica
Poništavanje veze na polje CTRL+SHIFT+F9
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11
Odabir naredbe Ispis CTRL+SHIFT+F12

PokažiALT+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeće polje ALT+F1
Stvaranje novog sastavnog bloka ALT+F3
Izlaz iz programa Word 2010 ALT+F4
Vraćanje veličine programskog prozora ALT+F5
Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju ALT+F6
Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške ALT+F7
Pokretanje makronaredbe ALT+F8
Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno ALT+F9
Prikaz okna zadatka Odabir i vidljivost ALT+F10
Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic ALT+F11

PokažiALT+SHIFT+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Povratak na prethodno polje ALT+SHIFT+F1
Odabir naredbe Spremi ALT+SHIFT+F2
Prikazivanje okna zadatka Istraživanje ALT+SHIFT+F7
Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj ALT+SHIFT+F10
Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan ALT+SHIFT+F12

PokažiCTRL+ALT+funkcijska tipka

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu CTRL+ALT+F1
Odabir naredbe Otvori CTRL+ALT+F2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Word 2010