Pogledajte i ovo:
Rezultati web-mjesta Office.com
Pozivnica na zabavu (s dizajnom božićnog ukrasnog drvca)
Ovo je predložak sustava Microsoft Office.
Pozivnica za proslavu praznika
Ovo je predložak sustava Microsoft Office.
Zahvalnica (s dizajnom božićnog ukrasnog drvca)
Ovo je predložak sustava Microsoft Office.