Prelazak na rezultate pretraživanja
Rezultati web-mjesta Office.com
Brisanje prilagođene teme
Članak Prilikom prilagodbe i spremanja teme dokumenta kako bi ona bila dostupna drugim dokumentima, prilagođena tema se sprema u mapu Teme dokumenta i automatski se do...
Excel 2007, PowerPoint 2007...
Dodavanje broja slajda ili vremena i datuma na bilo kojem dijelu slajda
Članak Pokaži sve Sakrij sve Možete dodati broj slajda ili datum i vrijeme na bilo kojem dijelu slajda dodavanjem rezerviranog mjesta (rezervirana mjesta: Okviri s toč...
PowerPoint 2007
Primjena ugrađene teme na matricu slajda
Članak Pokaži sve Sakrij sve Kada primijenite temu (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) na matricu slaj...
PowerPoint 2007
Primjena predloška na novu prezentaciju
Članak Pokaži sve Sakrij sve U prezentacijama programa Microsoft Office PowerPoint 2007 možete primijeniti predloške (predložak: Datoteka ili skup datoteka koji sadrže...
PowerPoint 2007
Što se dogodilo s matricom naslova?
Članak Pokaži sve Sakrij sve Matrica naslova (matrica naslova: Slajd koji sprema informacije iz predloška dizajna, a odnosi se na stilove na slajdovima naslova, uključ...
PowerPoint 2007
Šta je master slajda?
Članak Pokaži sve Sakrij sve Master slajda je najviši slajd u hijerarhiji slajdova u kojem su uskladištene sve informacije o temi i rasporedima slajdova u prezentaciji...
PowerPoint 2007
Preuzmite besplatne gotove predloške s web-mjesta office.com
Članak S web-mjesta office.com preuzmite korisne predloške za kalendare, posjetnice, pisma, čestitke, biltene, životopise i još mnogo toga. Za Microsoft Office Word, E...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Što se dogodilo s Čarobnjakom za automatski sadržaj?
Članak Pokaži sve Sakrij sve Čarobnjak za automatski sadržaj nije dostupan u programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Međutim, svoju prezentaciju možete stvoriti brz...
PowerPoint 2007
Promjena matrice brošure
Članak Pokaži sve Sakrij sve Promjene koje možete napraviti na matrici (matrica: Pogled prezentacije ili stranica na kojoj definirate oblikovanje za sve slajdove ili s...
PowerPoint 2007
Umetanje ili brisanje pozadinske slike ili boje pozadine
Članak Umetnite ili izbrišite pozadinske slike ili boju pozadine.
PowerPoint 2007
Oblikovanje, smještanje i promjena veličine zaglavlja i podnožja u prezentaciji
Članak Pokaži sve Sakrij sve Rezervirano mjesto (rezervirana mjesta: Okviri s točkastim obrubima koji su dijelovi većine slajdova. Ti okviri sadrže naslov i tijelo tek...
PowerPoint 2007
Preimenovanje matrice slajda
Članak Na kartici Pogled u grupi Prezentacijski prikazi pritisnite Matrica slajda . Među minijaturama slajdova s lijeve strane pritisnite matricu slajda koju želite pr...
PowerPoint 2007
Stvaranje predloška
Članak Pokaži sve Sakrij sve Kada stvarate predložak, stvarate datoteku (.potx) koja će spremiti sve prilagodbe koje ste napravili na kombinaciji matrice slajda (matri...
PowerPoint 2007
Primjena ili prilagodba teme dokumenta
Članak Pokaži sve Sakrij sve Primjenom teme (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) dokumenta možete brzo ...
Excel 2007, Outlook 2007...
Želim primijeniti predložak na postojeću prezentaciju
Članak Pokaži sve Sakrij sve U verzijama programa PowerPoint starijima od verzije Microsoft Office PowerPoint 2007 za promjenu izgleda prezentacije — poput vrsta i vel...
PowerPoint 2007
Dodavanje matrice slajda
Članak Pokaži sve Sakrij sve Matrica slajda dio je predloška (predložak: Datoteka ili datoteke koje sadrže strukturu i alate za oblikovanje elemenata poput stila i izg...
PowerPoint 2007
Niste pronašli to što tražite?Pretraži cijeli Office.com