Preuzimanje, instalacija, postavljanje i aktivacija pretplate na sustav Office 365 Home ili Office 2013

Korisnici ponekad mogu naići na probleme prilikom instaliranja sustava Office. U nastavku slijede pojedinosti koje će vam pomoći da uspješno dovršite instalaciju kao i popis poznatih problema i njihova rješenja.

Instalacija

Da biste provjerili je li sustav Office uspješno instaliran, prijavite se na Office.com pomoću Microsoftova računa koji ste koristili prilikom kupnje sustava Office. Na stranici Moj račun vidjet ćete pojedinosti svoje instalacije sustava Office:

Ako ste kupili Office 365 Home, možete ga instalirati na najviše pet PC ili Mac računala:

Nadogradnja

Koristite li verziju pretpregleda sustava Office?