Umetanje slike ili crtežnog isječka

Slike i isječke crteža možete umetnuti ili kopirati u dokument iz brojnih različitih izvora, primjerice preuzimanjem s web-mjesta davatelja usluge za isječke crteža, s web-stranice ili umetanjem iz mape u koju ste spremili slike.

Možete i mijenjati položaj slike ili isječka crteža u odnosu na tekst dokumenta korištenjem naredbi Položaj i Omotaj tekst.

 Savjet   Da biste umetnuli sliku iz skenera ili kamere, iz skenera ili kamere je prenesite na računalo pomoću softvera koji ste dobili uz uređaj. Spremite sliku, a zatim je umetnite slijedeći upute za umetanje slike iz datoteke.

Što vas zanima?


Umetanje crtežnog isječka

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Isječak crteža.

Traka sustava Office 2010

 Napomena   Neke prikazane naredbe nisu dostupne u programu Word Starter.

 1. U oknu zadatka Crtežni isječak u tekstnom okviru Traži, upišite riječ ili frazu koja opisuje željeni crtežni isječak ili upišete dio ili cijeli naziv datoteke koja sadrži crtežni isječak.
 2. Da biste izmijenili pretraživanje, učinite jedno ili oboje od sljedećeg:
  • Da biste proširili pretraživanje tako da obuhvaća i isječke crteža na webu, potvrdite okvir Obuhvati sadržaj web-mjesta Office.com.
  • Da biste ograničili rezultate pretraživanja na određenu vrstu medijskog sadržaja, kliknite strelicu u okviru Očekivani rezultati i potvrdite okvir pokraj stavki Ilustracije, Fotografije, Videozapisi ili Audiozapisi.
 3. Kliknite Idi.
 4. Kliknite isječak crteža na popisu rezultata da biste ga umetnuli.

Da biste promijenili veličinu isječka crteža, odaberite isječak crteža koji ste umetnuli u dokument. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, povucite ručicu za promjenu veličine od središta objekta ili prema njemu, a uz to učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste središte objekta zadržali na istom mjestu, pritisnite i držite pritisnutom tipku CTRL dok povlačite ručku za promjenu veličine.
 • Da biste zadržali razmjer objekta, pritisnite i držite pritisnutom tipku SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
 • Da biste zadržali razmjer objekta i njegovo središte na istom mjestu, istodobno pritisnite i držite pritisnutom tipke CTRL i SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike sa web-stranice

 1. Otvorite dokument.
 2. Povucite željenu sliku sa web-stranice u dokument programa Word.

Provjerite nije li odabrana slika veza na drugu web-stranicu. Povučete li povezanu sliku, u dokument ćete umetnuti vezu umjesto slike.

Umetanje slike koja sadrži hipervezu s web-stranice

 1. Otvorite dokument programa Word.
 2. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite željenu sliku te zatim kliknite Kopiraj.
 3. U dokumentu programa Word desnom tipkom miša kliknite mjesto na koje želite umetnuti sliku, a zatim kliknite Zalijepi.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike iz datoteke

Da biste umetnuli sliku iz skenera ili kamere, iz skenera ili kamere je prenesite na računalo pomoću softvera koji ste dobili uz uređaj. Spremite sliku, a zatim je umetnite prateći sljedeće korake:

 1. Kliknite mjesto u dokumentu na koje želite umetnuti sliku.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Slika.

Traka sustava Office 2010

 Napomena   Neke prikazane naredbe nisu dostupne u programu Word Starter.

 1. Pronađite sliku koju želite umetnuti. Možete, primjerice, imati datoteku slike u mapi Moji dokumenti.
 2. Dvokliknite sliku koju želite umetnuti.

 Napomena   Prema zadanim postavkama Microsoft Word ulaže (ulaganje: Umetanje informacija napravljenih u jednom programu, kao što je grafikon ili jednadžba, u drugi program. Nakon što je objekt uložen, informacija postaje dio dokumenta. Sve promjene koje napravite na objektu odražavaju se i u dokumentu.) slike u dokument. Želite li smanjiti veličinu datoteke, povežite (veza: Koristi se za umetanje kopije podataka napravljenih u jednom programu u Microsoft Wordov dokument, održavajući vezu između dvije datoteke. Kada se podaci promijene u izvorišnoj datoteci, promjene se odražavaju i u odredišnom dokumentu.) je sa slikom. U dijaloškom okviru Umetanje slike kliknite strelicu pored Umetni, a zatim kliknite Poveži s datotekom.

Da biste promijenili veličinu slike, odaberite sliku koju ste umetnuli u dokument. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, povucite ručicu za promjenu veličine od središta objekta ili prema njemu, a uz to učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste središte objekta zadržali na istom mjestu, pritisnite i držite pritisnutom tipku CTRL dok povlačite ručku za promjenu veličine.
 • Da biste zadržali razmjer objekta, pritisnite i držite pritisnutom tipku SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
 • Da biste zadržali razmjer objekta i njegovo središte na istom mjestu, istodobno pritisnite i držite pritisnutom tipke CTRL i SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

Vrh stranice Vrh stranice

Držanje slike pored teksta koji ide uz nju ili na određenom mjestu na stranici

Slika u istoj razini zadržava relativan položaj u odnosu na dio teksta. U programu Word slike se prema zadanom umeću kao slike u istoj razini.

Položaj plutajuće slike relativan je u odnosu na stranicu te njen položaj ovisi o tijeku teksta oko nje. Ako, primjerice, sliku postavite s lijeve strane na polovici stranice te zatim na vrhu stranice dodate dva odlomka, slika će i dalje biti smještena s lijeve strane na polovici stranice.

Da biste bili sigurni da će položaj slike pratiti položaj teksta na koji se odnosi, primjerice opis iznad slike, smjestite je kao sliku u istoj razini. Ako iznad opisa dodate dva odlomka, slika će se zajedno s opisom pomaknuti niz stranicu.

 1. Ako se slika ne nalazi u području crtanja (područje crtanja: Područje u kojem možete crtati različite oblike. Budući da se oblici nalaze unutar područja crtanja, moguće ih je premještati i mijenjati im veličinu kao cjelini.), označite je. Ako se nalazi u području crtanja, označite područje.
 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Položaj.

Dizajn trake

Ako mogućnost Položaj nije prikazana, kliknite Rasporedi, a zatim Položaj.

 1. Učinite jedno od sljedećeg:

Vrh stranice Vrh stranice

Zadržavanje slike s oblačićem ili tekstnim okvirom

Slika u istoj razini zadržava relativan položaj u odnosu na dio teksta. U programu Word slike se prema zadanom umeću kao slike u istoj razini. Da biste bili sigurni da će položaj slike pratiti položaj teksta na koji se odnosi, primjerice opis iznad slike, smjestite je kao sliku u istoj razini. Ako iznad opisa dodate dva odlomka, slika će se zajedno s opisom pomaknuti niz stranicu.

Položaj plutajuće slike je relativan u odnosu na stranicu te njen položaj ovisi o toku teksta oko nje. Ako, primjerice, sliku postavite s lijeve strane na polovici stranice te zatim na vrhu stranice dodate dva odlomka, slika će i dalje biti smještena s lijeve strane na polovici stranice.

 Napomena   Da biste oblačić ili tekstni okvir zadržali uz sliku, slika ili tekstni okvir moraju biti plutajući te grupirani s oblačićem ili nekim drugim oblikom.

 1. Ako se slika ne nalazi u području crtanja (područje crtanja: Područje u kojem možete crtati različite oblike. Budući da se oblici nalaze unutar područja crtanja, moguće ih je premještati i mijenjati im veličinu kao cjelini.), označite je. Ako se nalazi u području crtanja, označite područje.
 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Raspored kliknite Položaj.

Dizajn trake

Ako Položaj nije prikazan, kliknite Rasporedi, a zatim Položaj.

 1. Da biste promijenili umetnutu (umetnuti objekt: Slika ili drugi objekt smješten izravno u tekst dokumenta Microsoft Worda na točci umetanja). sliku u plutajuću (plutajući objekt: Slika ili drugi objekt koji se umeće u crtežni sloj kako biste ga mogli točno postaviti na stranici ili ispred ili iza teksta ili drugih objekata.), odaberite neku od mogućnosti položaja na stranici S prelamanjem teksta, npr. Zbijeno.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Tekstni okvir, a zatim Nacrtaj tekstni okvir.
 3. Kliknite mjesto na kojem želite opis slike i nacrtajte tekstni okvir odgovarajuće veličine.
 4. Upišite opis u tekstni okvir.
 5. Odaberite tekstni okvir.
 6. Na kartici Oblikovanje u grupi Raspored kliknite Položaj.

Dizajn vrpce

Ako mogućnost Položaj nije prikazana, kliknite Rasporedi, a zatim Položaj.

 1. Da biste promijenili umetnuti (umetnuti objekt: Slika ili drugi objekt smješten izravno u tekst dokumenta Microsoft Worda na točci umetanja). tekstni okvir u plutajući (plutajući objekt: Slika ili drugi objekt koji se umeće u crtežni sloj kako biste ga mogli točno postaviti na stranici ili ispred ili iza teksta ili drugih objekata.), odaberite neku od mogućnosti položaja na stranici S prelamanjem teksta, npr. Zbijeno.
 2. Odaberite sliku i opis, a zatim na kartici Oblikovanje u grupi Rasporedi kliknite Grupiraj.

Ako želite premjestiti stvorenu grupu s tekstom, odaberite grupu, a zatim na kartici Oblikovanje u grupi Rasporedi kliknite Prelamanje teksta, a potom U retku s tekstom.

Vrh stranice Vrh stranice