Alat za kalendar u programu SharePoint Workspace 2010

Alat za kalendar članovima radnog prostora omogućuje da tijekom sastanka upravljaju zakazivanjem pojedinačnih ili ponavljajućih sastanaka, postavljanjem dnevnog reda sastanaka, upravljanjem sudionicima sastanka, stvaranjem bilješki sa sastanka te stvaranjem sažetka sastanka.

Što vas zanima?

 
 
Odnosi se na:
SharePoint Workspace 2010