Dodavanje slike ili slikovne datoteke web-stranici

Svakoj web-stranici koja sadrži kontrolu polja Sadržaj stranice možete dodati sliku odabirom slike u biblioteci. Nakon promjene slike pohranjene u biblioteci, stranice koje su koristile staru sliku će automatski početi koristiti novu.

Stranici koja sadrži kontrolu polja Sadržaj stranice možete dodavati slike i korištenjem HTML uređivača. Prilikom korištenja HTML uređivača za dodavanje slike kontroli polja Sadržaj stranice, slika se također pohranjuje u biblioteci i nakon ažuriranja slike u biblioteci stranice koje su koristile staru sliku će automatski početi koristiti novu.

Želite li da novostvorena web-stranica sadrži sliku, stranicu možete stvoriti korištenjem izgleda stranice koji sadrži kontrolu polja Slika stranice.

U ovom članku


Izgledi stranica koji sadrže kontrolu polja Slika stranice

Sljedeći izgledi stranica uključeni u Microsoft Office SharePoint Server 2007 sadrže kontrolu polja Slika stranice:

 • Stranica članka sa slikom s lijeve strane
 • Stranica članka sa slikom s desne strane
 • Početna intranet stranica
 • Stranica dobrodošlice sa zbirnim vezama
 • Stranica dobrodošlice s tablicom sadržaja
 • Uvodna stranica dobrodošlice

Vaše web-mjesto može sadržavati i dodatne izglede stranica koji sadrže kontrolu polja Slika stranice.

 Savjet   Način na koji možete utvrditi sadrži li stranica kontrolu polja Slika stranice je uređivanje stranice. Prilikom uređivanja stranice, svaka kontrola polja na toj stranici prikazuje se s natpisom. Kontrole polja Slika stranice na stranicama koje su stvorene korištenjem izgleda stranica uključenim u Office SharePoint Server 2007 imaju natpis Slika stranice. To možda neće biti slučaj kod stranica koje su stvorene pomoću prilagođenih izgleda stranica dizajniranih od strane korisnika koji na vašem web-mjestu imaju dozvole za dizajniranje. Više informacija o prilagođenim izgledima stranice dostupnima za korištenje na vašem web-mjestu zatražite od administratora zbirke web-mjesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Izgledi stranica koji sadrže kontrolu polja Sadržaj stranice

Sljedeći izgledi stranica uključeni u Office SharePoint Server 2007 sadrže kontrolu polja Sadržaj stranice:

 • Početna intranet stranica
 • Stranica dobrodošlice sa zbirnim vezama
 • Stranica dobrodošlice s tablicom sadržaja

Vaše web-mjesto može sadržavati i dodatne izglede stranica koji sadrže kontrolu polja Sadržaj stranice.

 Savjet   Način na koji možete utvrditi sadrži li stranica kontrolu polja Sadržaj stranice je uređivanje stranice. Prilikom uređivanja stranice, svaka kontrola polja na toj stranici prikazuje se s natpisom. Kontrole polja Sadržaj stranice na stranicama koje su stvorene korištenjem izgleda stranica uključenim u Office SharePoint Server 2007 imaju natpis "Sadržaj stranice". To možda neće biti slučaj kod stranica koje su stvorene pomoću prilagođenih izgleda stranica dizajniranih od strane korisnika koji na vašem web-mjestu imaju dozvole za dizajniranje. Više informacija o prilagođenim izgledima stranice dostupnima za korištenje na vašem web-mjestu zatražite od administratora zbirke web-mjesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje slike korištenjem kontrole polja Slika stranice

 1. Prijeđite na stranicu na koju želite dodati sliku i zatim na alatnoj traci Uređivanje stranice pritisnite Uredi stranicu.

 Napomena   Ne pojavi li se alatna traka Uređivanje stranice, na izborniku Akcije web-mjesta pritisnite Prikaz alatne trake za uređivanje stranice.

 1. U kontroli polja Slika stranice pritisnite Uredi sliku. Otvorit će se dijaloški okvir web-stranice Uredi svojstva slike.
 2. U sekciji Općenito dijaloškog okvira web-stranice Uredi svojstva slike pritisnite gumb Pregled koji se nalazi pokraj okvira Odabrana slika. Otvorit će se Biblioteka slika u novom prozoru.
 3. Pritisnite na sliku koju želite koristiti i zatim pritisnite U redu. Biblioteka slika će se zatvoriti, a adresa odabrane slike će se pojaviti u okviru Odabrana slika.
 4. Možete postaviti i preostala svojstva slike:
  • Zamjenski tekst     Upišite kratki opis slike. Taj tekst će se prikazivati umjesto slike ne prikaže li preglednik posjetitelja stranice sliku. Zamjenski tekst čitaju i uređaji za čitanje sa zaslona.
  • Hiperveza     Slika može biti i hiperveza. Željeno odredište hiperveze upišite u ovaj okvir. Za određivanje odredišta hiperveze možete koristiti i gumb Pregled. Želite li da se hiperveza otvara u novom prozoru preglednika, odaberite potvrdni okvir Otvori vezu u novom prozoru.

U sekciji Izgled možete postaviti sljedeća svojstva:

 • Poravnanje     Smještaj slike unutar kontrole polja možete mijenjati odabirom s popisa Poravnanje. Budući da je kontrola polja Slika stranice veličinom prilagođena veličini slike, efekti ove mogućnosti neće biti primjetni kad se ona primijeni na sliku koja se nalazi u kontroli polja Slika stranice.
 • Debljina obruba     Slici možete dodati obrub određivanjem njegove debljine. Debljina obruba se mjeri u pikselima.
 • Vodoravni razmak     S obje strane slike možete dodati razmak, određivanjem veličine prostora u pikselima.
 • Okomiti razmak     Iznad i ispod slike možete dodati razmak, određivanjem veličine prostora u pikselima.

U sekciji Veličina možete postaviti ova svojstva:

 • Koristi zadanu veličinu slike     Odaberite ovu mogućnost želite li da se slika prikazuje u zadanoj veličini koja je određena svojstvima datoteke slike.
 • Odredi veličinu     Odaberite ovu mogućnost želite li odrediti veličinu slike na objavljenoj stranici. To će zaobići svojstva datoteke slike. Odaberete li ovu mogućnost, morate postaviti širinu, visinu ili oboje korištenjem svojstava Širina i Visina.
 • Širina (pikseli)     Odaberete li Odredi veličinu, za određivanje širine slike u pikselima koristite Širina (pikseli).
 • Visina (pikseli)     Odaberete li Odredi veličinu, za određivanje visine slike u pikselima koristite Visina (pikseli).
 • Održi razmjer     Ovu mogućnost možete koristiti za održavanje omjera širine i visine slike. Odaberete li ovu mogućnost, moći ćete postaviti samo visinu ili širinu slike, a ta će postavljena vrijednost odrediti vrijednost druge dimenzije, temeljem omjera veličina izvorne slike.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje slike kontroli polja Sadržaj stranice korištenjem HTML uređivača

 1. Prijeđite na stranicu na koju želite dodati sliku i zatim na alatnoj traci Uređivanje stranice pritisnite Uredi stranicu.

 Napomena   Ne pojavi li se alatna traka Uređivanje stranice, na izborniku Akcije web-mjesta pritisnite Prikaz alatne trake za uređivanje stranice.

 1. Za pokretanje HTML uređivača pritisnite Uredi sadržaj u kontroli polja Sadržaj stranice. HTML uređivač se može pojaviti na istoj razini ili u dijaloškom okviru web-stranice, u novom prozoru.
 2. Pokazivač smjestite u kontrolu polja Sadržaj stranice, na mjesto gdje želite dodati sliku.
 3. Na alatnoj traci HTML uređivača pritisnite gumb Umetni slikuSlika gumba.

Tipkovni prečac  Za umetanje slike pritisnite CTRL+SHIFT+G.

Otvorit će se dijaloški okvir web-stranice Uredi svojstva slike.

 1. U sekciji Općenito dijaloškog okvira web-stranice Uredi svojstva slike pritisnite gumb Pregled koji se nalazi pokraj okvira Odabrana slika. Otvorit će se Biblioteka slika u novom prozoru.
 2. Pritisnite na sliku koju želite koristiti i zatim pritisnite U redu. Biblioteka slika će se zatvoriti, a adresa odabrane slike će se pojaviti u okviru Odabrana slika.
 3. Možete postaviti i preostala svojstva slike:
  • Zamjenski tekst     Upišite kratki opis slike. Taj tekst će se prikazivati umjesto slike ne prikaže li preglednik posjetitelja stranice sliku. Zamjenski tekst čitaju i uređaji za čitanje sa zaslona.
  • Hiperveza     Slika može biti i hiperveza. Željeno odredište hiperveze upišite u ovaj okvir. Za određivanje odredišta hiperveze možete koristiti i gumb Pregled. Želite li da se hiperveza otvara u novom prozoru preglednika, odaberite potvrdni okvir Otvori vezu u novom prozoru.

U sekciji Izgled možete postaviti sljedeća svojstva:

 • Poravnanje     Smještaj slike unutar kontrole polja možete mijenjati odabirom s popisa Poravnanje.
 • Debljina obruba     Slici možete dodati obrub određivanjem njegove debljine. Debljina obruba se mjeri u pikselima.
 • Vodoravni razmak     S obje strane slike možete dodati razmak, određivanjem veličine prostora u pikselima.
 • Okomiti razmak     Iznad i ispod slike možete dodati razmak, određivanjem veličine prostora u pikselima.

U sekciji Veličina možete postaviti ova svojstva:

 • Koristi zadanu veličinu slike     Odaberite ovu mogućnost želite li da se slika prikazuje u zadanoj veličini, koja je određena svojstvima datoteke slike.
 • Odredi veličinu     Odaberite ovu mogućnost želite li odrediti veličinu slike na objavljenoj stranici. To će zaobići svojstva datoteke slike. Odaberete li ovu mogućnost, morate postaviti širinu, visinu ili oboje korištenjem svojstava Širina i Visina.
 • Širina (pikseli)     Odaberete li Odredi veličinu, za određivanje širine slike u pikselima koristite Širina (pikseli).
 • Visina (pikseli)     Odaberete li Odredi veličinu, za određivanje visine slike u pikselima koristite Visina (pikseli).
 • Održi razmjer     Ovu mogućnost možete koristiti za održavanje omjera širine i visine slike. Odaberete li ovu mogućnost, moći ćete postaviti samo visinu ili širinu slike, a ta će postavljena vrijednost odrediti vrijednost druge dimenzije, temeljem omjera veličina izvorne slike.

 Napomene 

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
SharePoint Server 2007