Promjena datuma u kalendaru

Pomoću mogućnosti kalendara programa Publisher možete prilagoditi kalendar tako da uključuje raspone datuma od 1900. do 2200. i također prikazuje jedan mjesec ili čitavu godinu na svakoj stranici.

Ako ste već stvorili kalendar, možete ga ažurirati  — na primjer, od 2008. do 2009. ili od listopada 2008. do listopada 2009.

Ako želite zadržati rođendane i druge događaje u godišnjem kalendaru nakon što ga ažurirate za sljedeću godinu, možete upotrijebiti Microsoft Outlook za stvaranje i ispis kalendara.

 Važno   Nakon što promijenite datume u kalendaru, kalendar koji nastaje smatra se novim kalendarom i njegovo oblikovanje se vraća na zadane postavke. Kalendar prikazuje izvorne slike, boje i fontove. Svi događaji i tekst koji su ranije dodani kalendaru više će neće prikazivati u novom kalendaru. (Isto vraćanje na izvorno oblikovanje događa se kad primijenite novi dizajn na prilagođenu publikaciju kalendara).

Što želite učiniti?


Promjena mjeseca ili godine u publikaciji kalendara

 1. Otvorite publikaciju kalendara koju želite ažurirati.
 2. U oknu zadatka Oblikovanje publikacije, pod Mogućnosti kalendara pritisnite Promjena predloška.
 3. U dijaloškom okviru Promjena predloška, pod Mogućnosti pritisnite Postavljanje datuma u kalendaru.
 4. U dijaloškom okviru Postavljanje datuma u kalendaru unesite nove datume u okvire Datum početka i Datum završetka.

 Napomena   Ako promijenite datume u kalendaru (bilo da promijenite sve datume ili dodate datume), kalendar koji nastaje smatra se novim kalendarom i vaše prilagođeno oblikovanje i sadržaj neće se zadržati. Ako ste odabrali određenu shemu boja, ta će se shema boja zadržati.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena dana u tjednu kojim kalendar započinje

Dan u tjednu kojim kalendar započinje pod kontrolom je jezičnih postavki koje određuju Regionalne odrednice vašeg računala. Za postavku Engleski (SAD), tjedan kalendara počinje u nedjeljku. Za postavku Engleski (Velika Britanija), tjedan kalendara počinje u ponedjeljak. Za promjenu dana u tjednu kojim kalendar započinje, slijedite ove korake za operacijski sustav koji koristite.

 1. U izborniku Start sustava Windows pritisnite Upravljačka ploča.
 2. Ako se ne nalazite u prikazu kategorija, prebacite se u njega.
 3. Pritisnite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice.
 4. Pritisnite Regionalne i jezične odrednice i zatim pritisnite karticu Regionalne odrednice.
 5. Pod Standardi i oblikovanja učinite nešto od sljedećeg:
  • Za početak tjedna kalendara u nedjelju, pritisnite Engleski (SAD).
  • Za početak tjedna kalendara u ponedjeljak, pritisnite Engleski (Velika Britanija).

 Napomene 

 • Ova mogućnost upravlja i prikazom datuma, vremena, brojeva i valuta na vašem računalu.
 • Nova postavka neće se primijeniti na postojeće kalendare programa Publisher sve dok ne promijenite datume u tom kalendaru. Novi kalendari koriste novu postavku automatski.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Publisher 2007