Obrezivanje slika

Dva su načina na koje možete promijeniti veličinu slike – promjenom veličine ili obrezivanjem. Promjenom veličine mijenjaju se dimenzije slike tako da je se rasteže ili smanjuje, dok se obrezivanjem smanjuje veličina slike uklanjanjem okomitih ili vodoravnih rubova. Obrezivanje se često koristi za skrivanje ili izrezivanje nekog dijela slike radi isticanja ili uklanjanja neželjenih dijelova.

Microsoft Publisher 2010 nudi napredne mogućnosti obrezivanja koje obuhvaćaju:

 • obrezivanje
 • prilagodbu
 • ispunu
 • kretanje po slici
 • rotiranje
sadržaj članka


Obrezivanje

Kada odaberete sliku u programu Publisher 2010, na vrpci postaje dostupna nova kartica Alati za slike. Alat Obrezivanje nalazi se u grupi Veličina na krajnjoj desnoj strani nove kartice.
Alat za obrezivanje u programu Publisher 2010

Da biste obrezali sliku, učinite sljedeće:

 1. Odaberite sliku koju želite obrezati.
 2. Pokažite na karticu Alati za slike koja se nalazi na vrpci.
 3. Kliknite gumb Obreži.
 4. Postavite ručicu za obrezivanje iznad ruba ili kuta.
  Slika s ručicama za obrezivanje
  Ručice za obrezivanje, prikaz ručice na rubu
 5. Učinite jedno od sljedećeg:
 • Da biste obrezali s jedne strane, povucite središnju ručicu s te strane.
 • Da biste jednomjerno obrezali s dvije strane odjedanput, držite tipku CTRL dok povlačite središnju ručicu.
 • Da biste obrezali sve četiri strane istovremeno i zadržali proporcije slike, držite CTRL+SHIFT dok povlačite kutnu ručicu.

   Napomene 


  Kada pustite tipku miša, slika će biti obrezana.
  Kada poništite odabir alata za obrezivanje, slika će prikazivati samo obrezani odjeljak. Međutim, ako odaberete sliku i ponovno kliknete alat za obrezivanje, prikazuje se cijela slika s jasno prikazanim obrezanim dijelom i ispranim, prozirnim ostatkom slike.

Prilagodba

Ako je slika veća ili manja od područja slike, Publisher 2010 omogućuje brzu promjenu veličine slike da bi se prilagodila području, a pritom zadržala izvorne proporcije.

 1. Odaberite sliku.
 2. Pokažite na karticu Alati za slike koja se nalazi na vrpci.
 3. U grupi Obrezivanje kliknite gumb Prilagodba.
 1. Slici se mijenja veličina radi prilagodbe području slike.

   Napomena    Budući da slika zadržava izvorne proporcije, mogu se pojaviti rubovi oko slike.

Ispuna

Da biste brzo ispunili područje slike te pritom zadržali izvorne proporcije, koristite alat Ispuna.

 1. Odaberite sliku.
 2. Pokažite na karticu Alati za slike koja se nalazi na vrpci.
 3. U grupi Obrezivanje kliknite gumb Ispuna.
 1. Slici se mijenja veličina da bi se ispunilo područje slike.

   Napomena   Budući da slika zadržava izvorne proporcije pri ispunjavanju područja slike, svi dijelovi slike koji izlaze izvan područja slike obrezuju se.

Kretanje po slici

Pri korištenju alata za obrezivanje možete premještati sliku unutar obrezanog područja slike da biste bili sigurni da je slika centrirana na željeni način.

 1. Odaberite sliku.
 2. Pokažite na karticu Alati za slike koja se nalazi na vrpci.
 3. Kliknite gumb Obreži.
 4. Držite pokazivač miša iznad objekta dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje.
 1. Kliknite i povucite sliku da biste je smjestili unutar ručica za obrezivanje.

   Napomena   Nakon toga fokus će biti na slici, a ne na okviru za obrezivanje. Vratite se na obrezivanje i ponovno kliknite ručice za obrezivanje da bi se fokus vratio na njih.

Rotiranje

Sliku možete i rotirati pri korištenju alata za obrezivanje.

 1. Odaberite sliku.
 2. Pokažite na karticu Alati za slike koja se nalazi na vrpci.
 3. Kliknite gumb Obreži.
 4. Pokažite na zelenu ručicu za rotiranje.
 1. Povucite miš u smjeru u kojem želite da se objekt rotira.

   Napomena    Da biste objekt rotirali u koracima od 15 stupnjeva, držite tipku SHIFT dok povlačite držač.

 
 
Odnosi se na:
Publisher 2010