Pronađite ključ proizvoda sustava Office 2010

Da biste saznali koji se licencni uvjeti odnose na vas, provjerite licencne oznake otisnute na ključu proizvoda, pokraj naziva proizvoda na certifikatu o autentičnosti ili na stranici za preuzimanje ako ste ključ proizvoda nabavili putem interneta.

  • Ako je vaša oznaka FPP, na vas se odnose licencni uvjeti za maloprodaju priloženi softveru.
  • Ako je vaša oznaka OEM, na vas se odnose licencni uvjeti za OEM-ove priloženi softveru.
  • Ako ste kupili karticu s ključem proizvoda, na vas se odnose uvjeti za karticu s ključem proizvoda priloženi paketu.

U nastavku su navedeni primjeri i informacije kao pomoć pri pronalaženju licencne oznake. Licence oznake u dolje navedenim primjerima služe samo kao smjernice.

Sadržaj članka


Zapakirani proizvod

Klasični disk: ako ste potpunu zapakiranu verziju kupili od Microsofta, u maloprodajnoj trgovini, od dobavljača ili od internetskog prodavača, a disk sa softverom isporučen je u zapakiranoj kutiji, ključ proizvoda nalazi se u paketu na naljepnici na kartici nasuprot držača diska na lijevoj strani kutije DVD medija.

Mjesto ključa proizvoda na kutiji s DVD-om

Kartica s ključem proizvoda: ako ste karticu s ključem proizvoda kupili od Microsofta, u maloprodajnoj trgovini, od dobavljača ili od internetskog prodavača, ključ proizvoda nalazi se u paketu na naljepnici s lijeve strane kutije.

Mjesto ključa proizvoda na kutiji s DVD-om

U nastavku su navedeni primjeri mjesta na kojima možete naći licencnu oznaku za verzije na engleskom, francuskom i japanskom jeziku, označeni strelicom. Licencna oznaka slična je i za ostale jezike.


Ključ proizvoda za verziju na engleskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na engleskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na francuskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na francuskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na japanskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na japanskom jeziku

Vrh stranice Vrh stranice

Preuzeti softver

Ako ste softver kupili od Microsofta putem interneta i preuzeli ga na računalo (pa niste primili disk sa softverom), licencna oznaka od tri slova mora se nalaziti uz ključ proizvoda od 25 znakova na stranici za potvrdu narudžbe preuzimanja. U nastavku je naveden primjer mjesta na kojem možete pronaći licencnu oznaku za engleski jezik, a mjesto licencne oznake trebalo bi biti slično i za druge jezike.

Snimka zaslona

Ključ proizvoda za verziju na engleskom jeziku


Vrh stranice Vrh stranice

Računalo s predučitanim proizvodom

Ako ste osobno računalo kupili sa softverom koji je uključen u cijenu računala, licencna oznaka trebala bi se nalaziti uz ključ proizvoda od 25 znakova. Mjesto ključa proizvoda ovisi o vrsti licence. Ključ proizvoda i licencnu oznaku potražite prema ilustracijama u nastavku.

OEM: licencna oznaka može se naći:

1. na certifikatu o autentičnosti (softver za OEM-ove)

Certifikat o autentičnosti (softver za OEM-ove)

2. klikom na Datoteka pa na Pomoć u softveru, gdje ćete pronaći oznaku za OEM-ove u ID-u proizvoda

Ključ proizvoda za verziju na engleskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na engleskom jeziku


PIPC: ako se nalazite u Japanu, a softver je isporučen na disku u kutiji uz računalo, ključ proizvoda i licencna oznaka mora se nalaziti s dokumentacijom koja je isporučena uz softver u kutiji.

Ključ proizvoda za verziju na japanskom jeziku

Ključ proizvoda za verziju na japanskom jeziku


Vrh stranice Vrh stranice