Umetanje slike ili isječka crteža

U radnu knjigu programa Excel ili prezentaciju programa PowerPoint možete umetati i kopirati slike i isječke crteža (isječak crteža: Dio gotove slike, često u obliku bitmape ili kombinacije nacrtanih oblika.) iz niza različitih izvora, na načine koji obuhvaćaju preuzimanje s web-mjesta davatelja usluge za isječke crteža, kopiranje s web-stranice i umetanje iz mape u koju ste spremili slike. Slike i isječke crteža možete u programu PowerPoint koristiti i kao pozadinu slajdova.

U ovom se članku objašnjava umetanje slika i isječaka crteža u programe Excel i PowerPoint. Informacije o načinu umetanja slika i isječaka crteža u programu Word potražite u odjeljku Umetanje slike ili isječka crteža. Informacije o umetanju snimke zaslona potražite u odjeljku Umetanje snimke zaslona.

Što vas zanima?


Umetanje isječka crteža

Koji program sustava Office koristite?


Excel

 1. Otvorite proračunsku tablicu u koju želite dodati isječak crteža.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Isječak crteža.

Slika vrpce programa Excel

 1. U oknu zadatka (okno zadatka: Prozor unutar programa Office koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.)Isječak crteža u tekstni okvir Traži upišite riječ ili izraz koji opisuje željeni isječak crteža ili upišite čitav ili dio naziva isječka crteža.

Da biste suzili pretraživanje, na popisu Rezultati bi trebali biti potvrdite okvire uz Ilustracije, Fotografije, Videozapisi ili Audiozapisi da biste pretraživali navedene vrste medijskih datoteka.

 1. Kliknite Kreni.
 2. Kliknite isječak crteža na popisu rezultata da biste ga umetnuli.

PowerPoint

 1. Kliknite slajd u koji želite dodati isječak crteža.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Isječak crteža.

Slika vrpce programa PowerPoint

 1. U oknu zadatka (okno zadatka: Prozor unutar programa Office koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.)Isječak crteža u tekstni okvir Traži upišite riječ ili izraz koji opisuje željeni isječak crteža ili upišite čitav ili dio naziva isječka crteža.

Da biste suzili pretraživanje, na popisu Rezultati bi trebali biti potvrdite okvire uz Ilustracije, Fotografije, Videozapisi ili Audiozapisi da biste pretraživali navedene vrste medijskih datoteka.

 1. Kliknite Kreni.
 2. Kliknite isječak crteža na popisu rezultata da biste ga umetnuli.

 Savjet   Da biste isječak crteža umetnuli u stranice bilješki svoje prezentacije, prijeđite u prikaz Stranica bilješki, a zatim slijedite gore navedene korake.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike iz datoteke

 Napomena   Da biste umetnuli sliku sa skenera ili iz fotoaparata, prenesite je na računalo sa skenera ili iz fotoaparata pomoću softvera za taj uređaj. Spremite sliku, a zatim je umetnite slijedeći dolje navedene upute. Dodatne informacije o načinima prijenosa slikovnih datoteka iz fotoaparata ili sa skenera na računalo potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz fotoaparat ili skener.

Koji program sustava Office koristite?


Excel

 1. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti sliku.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Slika.

Slika vrpce programa Excel

 1. Pronađite sliku koju želite umetnuti, a zatim je dvokliknite. Slikovna datoteka može se, primjerice, nalaziti u mapi Moji dokumenti.

Da biste dodali više slika, pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate slike koje želite umetnuti, a zatim kliknite Umetni.

 1. Da biste promijenili veličinu slike, odaberite sliku koju ste umetnuli u proračunsku tablicu. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, povucite ručicu za promjenu veličine od središta objekta ili prema njemu, a uz to učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste središte objekta zadržali na istom mjestu, pritisnite i držite tipku CTRL dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
  • Da biste zadržali proporcije objekta, pritisnite i držite tipku SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
  • Da biste zadržali proporcije objekta te njegovo središte zadržali na istom mjestu, istodobno pritisnite tipke CTRL i SHIFT i držite ih dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

 Napomene 

 • Dodavanjem slike možete znatno povećati veličinu datoteke radne knjige. Veličinu datoteke možete kontrolirati odabirom razlučivosti (razlučivost: Profinjenost pojedinosti u slici ili tekstu prikazanom na monitoru ili ispisanom na pisaču.) slike i njezine kvalitete ili kompresije. Dodatne informacije potražite u odjeljku Smanjivanje veličine slikovne datoteke.
 • Ako sliku umetnete pomoću mogućnosti Poveži s datotekom ili Umetni i poveži, unesete promjene (kao što je dodavanje umjetničkih efekata), u odjeljku Veličina i kvaliteta slike odaberete Odbaci uređivanje podataka (u odjeljku Mogućnosti na kartici Dodatno), a zatim spremite datoteku, kada ponovno otvorite datoteku, vidjet ćete izvornu sliku. To je zato što su podaci o uređivanju slike izbrisani. Da biste zadržali vezu i uređivanje, nemojte potvrditi okvir Odbaci uređivanje podataka.

Pomoću mogućnosti Poveži s datotekom dodaje se veza na sliku i to je jedini izvor slike. Ako radnu knjigu otvorite dok nemate pristup mjestu na kojem je pohranjena ta datoteka, umjesto slike prikazat će vam se crveni znak X. Pomoću mogućnosti Umetni i poveži dodaje se veza na sliku, ali i kopija datoteke. Ako radnu knjigu otvorite dok nemate pristup mjestu na kojem je slika pohranjena, prikazat će se ugrađena slika.

PowerPoint

 1. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti sliku.
 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Slika.

Slika vrpce programa PowerPoint

 1. Pronađite sliku koju želite umetnuti, a zatim je dvokliknite. Slikovna datoteka može se, primjerice, nalaziti u mapi Moji dokumenti.

Da biste dodali više slika, pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate slike koje želite umetnuti, a zatim kliknite Umetni.

 1. Da biste promijenili veličinu slike, odaberite sliku koju ste umetnuli u slajd. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, povucite ručicu za promjenu veličine od središta objekta ili prema njemu, a uz to učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste središte objekta zadržali na istom mjestu, pritisnite i držite tipku CTRL dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
  • Da biste zadržali proporcije objekta, pritisnite i držite tipku SHIFT dok povlačite ručicu za promjenu veličine.
  • Da biste zadržali proporcije objekta te njegovo središte zadržali na istom mjestu, istodobno pritisnite tipke CTRL i SHIFT i držite ih dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

 Napomene 

 • Dodavanjem slike možete znatno povećati veličinu datoteke prezentacije. Veličinu datoteke možete kontrolirati odabirom razlučivosti (razlučivost: Profinjenost pojedinosti u slici ili tekstu prikazanom na monitoru ili ispisanom na pisaču.) slike i njezine kvalitete ili kompresije. Dodatne informacije potražite u odjeljku Smanjivanje veličine slikovne datoteke.
 • Ako sliku umetnete pomoću mogućnosti Poveži s datotekom ili Umetni i poveži, unesete promjene (kao što je dodavanje umjetničkih efekata), u odjeljku Veličina i kvaliteta slike odaberete Odbaci uređivanje podataka (u odjeljku Mogućnosti na kartici Dodatno), a zatim spremite datoteku, kada ponovno otvorite datoteku, vidjet ćete izvornu sliku. To je zato što su podaci o uređivanju slike izbrisani. Da biste zadržali vezu i uređivanje, nemojte potvrditi okvir Odbaci uređivanje podataka.

Pomoću mogućnosti Poveži s datotekom dodaje se veza na sliku i to je jedini izvor slike. Ako prezentaciju otvorite dok nemate pristup mjestu na kojem je pohranjena ta datoteka, umjesto slike prikazat će vam se crveni znak X. Pomoću mogućnosti Umetni i poveži dodaje se veza na sliku, ali i kopija datoteke. Ako prezentaciju otvorite dok nemate pristup mjestu na kojem je slika pohranjena, prikazat će se ugrađena slika.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike s web-stranice

Koji program sustava Office koristite?


Excel

 1. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite željenu sliku, a zatim na izborničkom prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.)kliknite Spremi sliku kao.
 2. Unesite željeni naziv u okvir Naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.
 3. U proračunskoj tablici na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Slika.

Slika vrpce programa Excel

 1. Pronađite sliku koju ste spremili u drugom koraku, a zatim kliknite Umetni.

 Savjet   Sliku možete kopirati i zalijepiti s web-stranice. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite željenu sliku, a zatim na izborničkom prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) kliknite Kopiraj. U proračunskoj tablici desnom tipkom miša kliknite mjesto na koje želite umetnuti sliku, a zatim kliknite Zalijepi. Provjerite nije li slika koju ste odabrali povezana hipervezom (hiperveza: Obojeni i podcrtani tekst ili slika koje trebate kliknuti za odlazak na datoteku, mjesto u datoteci, web-stranicu na World Wide Webu ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze mogu voditi i do interesnih grupa te Gopher, Telnet i FTP mjesta.) s nekom drugom web-stranicom. Ako odaberete sliku koja je hipervezom povezana s drugom web-stranicom, u vaš će se dokument umjesto slike umetnuti hiperveza na tu web-stranicu.

PowerPoint

 1. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite željenu sliku, a zatim na izborničkom prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.)kliknite Spremi sliku kao.
 2. Unesite željeni naziv u okvir Naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.
 3. Na slajdu na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Slika.

Slika vrpce programa PowerPoint

 1. Pronađite sliku koju ste spremili u drugom koraku, a zatim kliknite Umetni.

 Savjet   Sliku možete kopirati i zalijepiti s web-stranice. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite željenu sliku, a zatim na izborničkom prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) kliknite Kopiraj. U prezentaciji desnom tipkom miša kliknite mjesto na koje želite umetnuti sliku, a zatim kliknite Zalijepi. Provjerite nije li slika koju ste odabrali povezana hipervezom (hiperveza: Obojeni i podcrtani tekst ili slika koje trebate kliknuti za odlazak na datoteku, mjesto u datoteci, web-stranicu na World Wide Webu ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze mogu voditi i do interesnih grupa te Gopher, Telnet i FTP mjesta.) s nekom drugom web-stranicom. Ako odaberete sliku koja je hipervezom povezana s drugom web-stranicom, u vaš će se dokument umjesto slike umetnuti hiperveza na tu web-stranicu.

Vrh stranice Vrh stranice

Primjena stila slike

Odnosi se i na Excel i na PowerPoint

Na sliku možete primijeniti stil da biste u proračunskoj tablici ili prezentaciji istaknuli sliku ili isječak crteža. Stilovi slika kombinacije su različitih mogućnosti oblikovanja, kao što su efekti obruba i slike, te se u obliku minijatura prikazuju u galeriji Stilovi slika. Kada položite pokazivač na minijaturu, možete vidjeti kako Stil slike izgleda prije no što ga primijenite.

 1. Kliknite sliku ili isječak crteža na koji želite primijeniti stil slike.
 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi slika kliknite željeni stil slike.

Slika vrpce programa PowerPoint

Primjer grupe Stilovi slika u programu PowerPoint

Ako se kartice Oblikovanje ili Alati za slike ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvoriti karticu Oblikovanje.

Da biste vidjeli više stilova slika, kliknite gumb DodatnoSlika gumba.

Vrh stranice Vrh stranice

Korištenje slike ili isječka crteža kao pozadine slajda

Odnosi se samo na PowerPoint
 1. Kliknite slajd na koji želite dodati pozadinsku sliku.

Da biste odabrali više slajdova, kliknite prvi slajd, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL dok klikate druge slajdove.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Pozadina kliknite Pokretač dijaloškog okviraSlika gumba.

Slika vrpce programa PowerPoint

 1. Kliknite Ispuna, a zatim Slikovna ili tekstna ispuna.
 2. U odjeljku Umetni iz učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste umetnuli sliku iz datoteke, kliknite Datoteka, a zatim pronađite i dvokliknite sliku koju želite umetnuti.
  • Da biste zalijepili sliku koju ste kopirali, kliknite Međuspremnik.
  • Da biste isječak crteža koristili kao pozadinsku sliku, kliknite Isječak crteža, a zatim u okvir Pretraživanje teksta unesite riječ ili izraz koji opisuje željeni isječak (isječak: Medijska datoteka koja može sadržavati sliku, zvuk, animaciju ili film.) ili unesite cijeli naziv ili dio naziva datoteke isječka, kliknite Kreni, a zatim kliknite isječak crteža da biste ga umetnuli.

Da biste pretraživanjem obuhvatili i isječke crteža dostupne na web-mjestu Office.com, potvrdite okvir Obuhvati sadržaj s web-mjesta Office.com.

 Savjet   Nakon umetanja sliku možete obrezivati, dodavati joj umjetničke efekte, mijenjati svjetlinu ili kontrast, ponovno je obojiti ili joj ukloniti pozadinu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, PowerPoint 2010