Tipkovni prečaci programa PowerPoint 2007

Ključ za korištenje tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi Pomoći odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišću dvije ili više tipki odjednom, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišće jedna tipka neposredno nakon druge tipke, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

 Napomena   Da biste ispisali ovu temu, kliknite najprije TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim pritisnite ENTER i na kraju CTRL+P.

Pomoć na mreži

PokažiTipkovni prečaci za korištenje prozora pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje prozora pomoći. F1
Zatvaranje prozora pomoći. ALT+F4
Kretanje između prozora pomoći i aktivnog programa. ALT+TAB
Povratak na početnu stranicu programa PowerPoint. ALT+HOME
Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći. TAB
Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći. SHIFT+TAB
Izvođenje akcije za označenu stavku. ENTER
U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke. TAB, SHIFT+TAB
U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke. ENTER
Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme. TAB
Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze. SHIFT+TAB
Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu. ENTER
Povratak na prethodnu temu pomoći (gumb Nazad). ALT+STRELICA LIJEVO ili BACKSPACE
Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed). ALT+STRELICA DESNO
Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći. STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći. STRANICA GORE, STRANICA DOLJE
Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (pritisnite u prozoru Pomoć). SHIFT+F10
Zaustavljanje posljednje akcije (gumb Zaustavi). ESC
Osvježavanje prozora (gumb Osvježi). F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

 Napomena   Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P
Promjena stanja veze. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6. F6 (sve dok je žarište u okviru Unesite riječi koje želite pronaći, TAB, STRELICA DOLJE
Unesite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6. F6
Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje. F6
U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke. STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke. STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove Microsoft Officea

PokažiPrikaz i korištenje prozora

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na sljedeći prozor. ALT+TAB
Prelazak na prethodni prozor. ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora. CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje veličine prozora nakon što ste ga maksimizirali. CTRL+F5

Prelazak u okno zadatka (okno zadatka: Prozor unutar programa Office koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) iz drugog okna u u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

 Napomena   Ako pritiskanjem F6 ne dobijete prikaz traženog okna zadatka, pritisnite ALT radi postavljanja žarišta na Vrpcu, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent, a zatim pritisnite CTRL+TAB za prelazak na okno zadatka. Vrpca je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent. Zamjenjuje višestruke izbornike i alatne trake jednim mjestom na kojem lako možete pronaći sve potrebne naredbe.

F6
Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu). SHIFT+F6
Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više od jednog prozora. CTRL+F6
Prelazak na prethodni prozor. CTRL+SHIFT+F6
Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Premjesti (na izborniku Kontrola za prozor). Za premještanje prozora koristite tipke strelica, a po završetku pritisnite ESC. CTRL+F7
Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Veličina (na izborniku Kontrola za prozor). Pritisnite tipke strelica za promjenu veličine prozora, a po završetku pritisnite ESC. CTRL+F8
Minimiziranje prozora na veličinu ikone ikonu (funkcionira samo kod nekih programa paketa Microsoft Office). CTRL+F9
Maksimiziranje ili obnavljanje odabranog prozora. CTRL+F10
Kopiranje slike sa zaslona u međuspremnik. PRINT SCREEN
Kopiranje slike iz odabranog prozora u međuspremnik. ALT+PRINT SCREEN

PokažiMijenjanje fonta ili promjena veličine fonta

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Promjena fonta. CTRL+SHIFT+F
Promjena veličine fonta. CTRL+SHIFT+P
Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu. CTRL+SHIFT+>
Smanjenje veličine fonta u odabranom tekstu. CTRL+SHIFT+<

PokažiKretanje po tekstu ili ćelijama

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje za jedan znak ulijevo. STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jedan znak udesno. STRELICA DESNO
Pomicanje za jedan redak gore. STRELICA GORE
Pomicanje za jedan redak prema dolje. STRELICA DOLJE
Pomicanje za jednu riječ ulijevo. CTRL+STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jednu riječ udesno. CTRL+STRELICA DESNO
Pomicanje na kraj retka. END
Pomicanje na početak retka. HOME
Pomicanje za jedan odlomak gore. CTRL+STRELICA GORE
Pomicanje za jedan odlomak dolje. CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje na kraj tekstualnog okvira. CTRL+END
Pomicanje na početak tekstualnog okvira. CTRL+HOME
U programu Microsoft Office PowerPoint, prelaženje do sljedećeg rezerviranog mjesta teksta naslova ili tijela teksta. Ako ste na posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovom naredbom umetnut će se novi slajd s istim izgledom slajda kao u izvornom slajdu. CTRL+ENTER
Ponavljanje posljednje akcije Traži. SHIFT+F4

PokažiTraženje i zamjena

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Traži. CTRL+F
Otvaranje dijaloškog okvira Zamijeni. CTRL+H
Ponavljanje posljednje akcije Traži. SHIFT+F4

PokažiKretanje po i rad u tablicama

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje na sljedeću ćeliju. TAB
Pomicanje na prethodnu ćeliju. SHIFT+TAB
Pomicanje na sljedeći redak. STRELICA DOLJE
Pomicanje na prethodni redak. STRELICA GORE
Umetanje tabulatora u ćeliju. CTRL+TAB
Početak novog odlomka. ENTER
Dodavanje novog retka na dnu tablice. TAB na kraju posljednjeg retka

PokažiPristupanje i korištenje okna zadataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje u okno zadataka (okno zadatka: Prozor unutar programa Office koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.) F6
Odabir sljedeće, odnosno prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je okno zadatka aktivno. TAB, SHIFT+TAB
Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka. CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje između mogućnosti na odabranom podizborniku; kretanje između određenih mogućnosti u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru. STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu. RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje izbornika prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku iz galerije. SHIFT+F10
Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku. HOME, END
Pomicanje gore, odnosno dolje u odabranom popisu galerije. STRANICA GORE, STRANICA DOLJE
Pomicanje na vrh, odnosno dno odabranog popisa galerije. HOME, END
Zatvaranje okna zadatka. CTRL+RAZMAKNICA, C
Otvaranje međuspremnika. ALT+H, F, O

PokažiPristupanje i korištenje pametnih oznaka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikazivanje izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelaženje na sljedeću pametnu oznaku i prikazivanje njezinog izbornika ili poruke. ALT+SHIFT+F10
Odabir sljedeće stavke na izborniku pametnih oznaka. STRELICA DOLJE
Odabir prethodne stavke na izborniku pametnih oznaka. STRELICA GORE
Izvođenje akcije za odabranu stavku na izborniku pametnih oznaka. ENTER
Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake. ESC
Savjeti
 • Možete postaviti primanje zvučne obavijesti uvijek kada se pojavi pametna oznaka. Da biste mogli čuti zvuk, potrebno je imati zvučnu karticu. Na računalu mora biti instaliran i program Microsoft Office Sounds.
 • Imate li pristup na World Wide Web, možete preuzeti dodatak Microsoft Office Sounds s web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instaliranja zvučnih datoteka, učinite sljedeće u Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, ili Microsoft Office Word 2007:
  1. Pritisnite ALT+F za gumb Microsoft Office Slika gumba, a zatim pritisnite slovo I za Mogućnosti Program.
  2. Pritisnite A za prelaženje do Napredno ili koristite tipke STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE kako biste ga pronašli.
  3. Pod temom Općenito kategorije Napredno pritisnite ALT+F za odabir potvrdnog okvira Zvučna povratna informacija, pritišćite TAB sve dok ne dođete do gumba U redu, a tada pritisnite ENTER.

 Napomena   Prilikom odabira ili čišćenja ovog potvrdnog okvira, ta postavka djeluje na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

PokažiPromijenite veličinu okna zadatka

 1. U oknu zadatka (okno zadatka: Prozor unutar programa Office koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) pritisnite CTRL+RAZMAKNICA kako bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi
 2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

 Napomena   Po završetku promjene veličine, pritisnite ESC.

PokažiKorištenje dijaloških okvira

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti. TAB
Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti. SHIFT+TAB
Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru. CTRL+TAB
Prelazak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru. CTRL+SHIFT+TAB
Otvaranje odabranog padajućeg popisa. ALT+STRELICA PREMA DOLJE
Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na mogućnost na popisu. Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu
Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u grupi mogućnosti. Tipke sa strelicama
Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; odustajanje od naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira. ESC
Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; odabir ili čišćenje odabranog potvrdnog okvira. RAZMAKNICA
Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira. ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti
Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru. ENTER

PokažiKorištenje okvira za uređivanje unutar dijaloških okvira

Okvir za uređivanje je praznina u koju se upisuje ili lijepi unos, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje na početak unosa. HOME
Pomicanje na kraj unosa. END
Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno. STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO
Pomicanje za jednu riječ ulijevo. CTRL + STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jednu riječ udesno. CTRL + STRELICA DESNO
Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo. SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno. SHIFT+STRELICA NADESNO
Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo. CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno. CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Odabir od pokazivača do početka unosa. SHIFT+HOME
Odabir od pokazivača do kraja unosa. SHIFT+END

PokažiKorištenje dijaloških okvira Otvori i Spremi kao

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na prethodnu mapu. Slika gumba ALT+1
Gumb Jednu razinu gore Slika gumba : Otvaranje mape jednu razinu iznad otvorene mape. ALT+2
Gumb Izbriši Slika gumba : Brisanje odabrane mape ili datoteke. ALT+3 ili DELETE
Gumb Napravi novu mapu Slika gumba : Stvaranje nove mape. ALT+4
Gumb Prikazi Slika gumba : Kretanje između dostupnih prikaza mapa. ALT+5
Gumb Alati: Prikaz izbornika Alati. ALT+L
Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke. SHIFT+F10
Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru. TAB
Otvaranje popisa Pogledaj u. F4 ili ALT+I
Osvježavanje popisa datoteka. F5

Navigacija na Vrpci, koja je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Office Fluent

PokažiPristup bilo kojoj naredbi s nekoliko pritisaka na tipke

 1. Pritisnite ALT.

Nazivi tipaka (KeyTips) prikazani su preko svake značajke dostupne u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Microsoft Office Word.

Traka s prikazanim nazivima tipaka

Slika iznad je izvod iz Osposobljavanje na mjestu Microsoft Office Online.

 1. Pritisnite slovo prikazano na nazivu tipke preko značajke koju želite koristiti.
 2. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.
 3. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima najprije morate pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu. Na primjer, ALT+H, F, S će vas odvesti do okvira popisa Veličina u grupi Font.

 Napomena   Za otkazivanje akcije koju izvodite i skrivanje naslova tipaka pritisnite ALT.

PokažiPromjena žarišta tipkovnice bez upotrebe miša

Sljedeći način upotrebe tipkovnice za rad s vrpcom je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne pronađete značajku koju želite koristiti. Sljedeća tablica donosi popis načina za premještanje žarišta tipkovnice bez korištenja miša.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Odabir aktivne kartice trake i aktiviranje pristupnih tipaka (pristupna tipka: Kombinacija tipki, primjerice ALT+F, kojom se bez upotrebe miša žarište premješta na izbornik, naredbu ili kontrolu.). ALT ili F10. Ponovo pritisnite bilo koju od ovih tipaka za povratak na dokument i otkazivanje pristupnih tipaka.
Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake. F10 za odabir aktivne kartice, a zatim LIJEVA STRELICA, DESNA STRELICA
Skrivanje ili pokazivanje trake. CTRL+F1
Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu. SHIFT+F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

F6
Premještanje žarišta za svaku naredbu na traci, naprijed, odnosno natrag. TAB, SHIFT+TAB
Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno između stavki na traci. STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO
Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na traci. RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na traci. RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje naredbe ili kontrole na traci kako biste mogli izmijeniti vrijednost. ENTER
Završetak izmjena vrijednosti u kontroli na traci i vraćanje žarišta na dokument. ENTER
Dobivanje pomoći za odabranu naredbu ili kontrolu na traci. (Ako s odabranom naredbom nije povezana nikakva tema pomoći, umjesto toga prikazat će se opća tema pomoći.) F1

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

PokažiPomicanje između okana

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru kazaljke na satu. F6
Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. SHIFT+F6
Kretanje između kartica Slajdovi i Struktura u oknu Struktura i slajdovi u običnom prikazu. CTRL+SHIFT+TAB

PokažiRad u strukturi

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Podizanje odlomka za jednu razinu. ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Spuštanje odlomka za jednu razinu. ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Premještanje odabranih odlomaka prema gore. ALT+SHIFT+STRELICA PREMA GORE
Premještanje odabranih odlomaka prema dolje. ALT+SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE
Prikazivanje razine naslova 1. ALT+SHIFT+1
Proširivanje teksta ispod naslova. ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Sažimanje teksta ispod naslova. ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

PokažiRad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt oblicima

PokažiUmetanje oblika

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim N, zatim S, zatim H kako biste odabrali Oblik.
 2. Korištenjem tipaka sa strelicama možete se kretati kroz kategorije oblika i odabrati traženi oblik.
 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje odabranog oblika.

PokažiUmetanje okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim pritisnite N.
 2. Pritisnite TAB za prelazak na Tekstualni okvir, koji se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.
 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

PokažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim J kako biste odabrali Objekt.
 2. Korištenjem tipki sa strelicama možete se kretati među objektima.
 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje traženog objekta.

PokažiUmetanje WordArta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.
 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Unesite traženi tekst.

PokažiOznačavanje oblika

 Napomena   Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Za odabir pojedinačnog oblika pritisnite tipku TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT+TAB za kružno kretanje unatrag) kroz objekte sve dok se ručice za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.
 • Za odabir više stavki koristite okno za odabir.

PokažiGrupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Za grupiranje oblika, slika ili WordArt objekata odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite CTRL+G.
 • Za razgrupiranje grupe odaberite grupu, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+G.

PokažiPrikazivanje ili sakrivanje mreže ili vodilica

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pokaz ili skrivanje rešetke. SHIFT+F9
Pokaz ili skrivanje vodilice. ALT+F9

PokažiKopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

Odaberete li oblik s pridruženim tekstom, kopirat ćete izgled i stil teksta kao i atribute oblika.

 1. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.
 2. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB za odabir objekta u koji želite kopirati atribute.
 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

PokažiOznačavanje teksta ili objekata

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Odabir jedan znak udesno. SHIFT+STRELICA NADESNO
Odabir jedan znak ulijevo. SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Odabir do kraja riječi. CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Odabir do početka riječi. CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Odabir jedan redak prema gore. SHIFT+STRELICA PREMA GORE
Odabir jedan redak prema dolje. SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE
Odabir objekta (s označenim tekstom unutar objekta). ESC
Odabir objekta (s označenim objektom). TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt
Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom). ENTER
Odabir svih objekata. CTRL+A (na kartici Slajdovi)
Odabir svih slajdova. CTRL+A (u prikazu razvrstavača slajdova)
Odabir čitavog teksta. CTRL+A (na kartici Struktura)

PokažiBrisanje i kopiranje teksta i objekata

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Brisanje za jedan znak ulijevo. BACKSPACE
Brisanje za jednu riječ ulijevo. CTRL+BACKSPACE
Brisanje za jedan znak udesno. DELETE
Brisanje za jednu riječ udesno. CTRL+DELETE
Izrezivanje odabranog objekta. CTRL+X
Kopiranje odabranog objekta. CTRL+C
Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta. CTRL+V
Poništavanje posljednje akcije. CTRL+Z
Ponavljanje posljednje akcije. CTRL+Y
Kopiranje samo oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lijepljenje samo oblikovanja. CTRL+SHIFT+V
Posebno lijepljenje. CTRL+ALT+V

PokažiKretanje po tekstu

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje za jedan znak ulijevo. STRELICA NALIJEVO
Pomicanje za jedan znak udesno. STRELICA NADESNO
Pomicanje za jedan redak prema gore. STRELICA PREMA GORE
Pomicanje za jedan redak prema dolje. STRELICA PREMA DOLJE
Pomicanje za jednu riječ ulijevo. CTRL+STRELICA NALIJEVO
Pomicanje za jednu riječ udesno. CTRL+STRELICA NADESNO
Pomicanje na kraj retka. END
Pomicanje na početak retka. HOME
Pomicanje za jedan odlomak gore. CTRL+STRELICA GORE
Pomicanje za jedan odlomak dolje. CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje na kraj tekstualnog okvira. CTRL+END
Pomicanje na početak tekstualnog okvira. CTRL+HOME
Pomicanje do sljedećeg rezerviranog mjesta za tekst naslova ili tijela teksta. Radi li se o posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd. CTRL+ENTER
Ponavljanje posljednje akcije Traži. SHIFT+F4

PokažiKretanje po tablicama i rad u njima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje na sljedeću ćeliju. TAB
Pomicanje na prethodnu ćeliju. SHIFT+TAB
Pomicanje na sljedeći redak. STRELICA DOLJE
Pomicanje na prethodni redak. STRELICA PREMA GORE
Umetanje tabulatora u ćeliju. CTRL+TAB
Početak novog odlomka. ENTER
Dodavanje novog retka na dnu tablice. TAB na kraju posljednjeg retka

PokažiUređivanje povezanog ili uloženog objekta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB kako biste odabrali željeni objekt.
 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.
 3. Pritisnite STRELICU DOLJE kako biste odabrali Objekt radnog lista i kako biste zatim odabrali Uređivanje.

PokažiOblikovanje i poravnavanje znakova i odlomaka

Mijenjanje fonta ili mijenjanje veličine fonta

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta. CTRL+SHIFT+F
Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu veličine fonta. CTRL+SHIFT+P
Povećanje veličine fonta. CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta. CTRL+SHIFT+<

Primjena oblikovanja znakova

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova. CTRL+T
Promjena između svih velikih slova, svih malih slova i početnih velikih slova. SHIFT+F3
Primjena oblikovanja "podebljano". CTRL+B
Primjena podcrtavanja. CTRL+U
Primjena oblikovanja "kurziv". CTRL+I
Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak). CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI
Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak). CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta. CTRL+RAZMAKNICA
Umetanje hiperveze. CTRL+K

Kopiranje tekstualnog oblikovanja

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kopiranje oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lijepljenje oblikovanja. CTRL+SHIFT+V

Poravnanje odlomaka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Centriranje odlomka. CTRL+E
Obostrano poravnanje odlomka. CTRL+J
Lijevo poravnanje odlomka. CTRL+L
Desno poravnanje odlomka. CTRL+R

PokažiPrikazivanje prezentacije

Tijekom prikazivanja prezentacije u načinu puni zaslon možete koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikazivanje prezentacije od početka. F5
Izvođenje sljedeće animacije ili prelazak na sljedeći slajd. N, ENTER, STRANICA DOLJE, STRELICA DESNO, STRELICA DOLJE ili RAZMAKNICA
Izvođenje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd. P, PAGE UP, STRELICA NALIJEVO, STRELICA PREMA GORE ili BACKSPACE
Prelazak na slajd broj. broj+ENTER
Prikaz praznog crnog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog crnog slajda. B ili TOČKA
Prikaz praznog bijelog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog bijelog slajda. W ili ZAREZ
Zaustavljanje ili ponovni početak automatske prezentacije. S
Završetak prezentacije ESC ili SPOJNICA
Brisanje zaslonskih primjedbi. E
Prelazak na sljedeći slajd, ako je sljedeći slajd skriven. H
Postavljanje novih vremena tijekom probe. T
Korištenje starih vremena tijekom probe. O
Pomicanje slajdova pritiskom miša tijekom probe. M
Povratak na prvi slajd. 1+ENTER
Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u olovku. CTRL+P
Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u strelicu. CTRL+A
Trenutno skrivanje pokazivača i gumba navigacije. CTRL+H
Skrivanje pokazivača i gumba navigacije za 15 sekundi. CTRL+U
Prikaz izbornika prečaca. SHIFT+F10
Prelazak na prvu ili sljedeću hipervezu na slajdu. TAB
Prelazak na posljednju ili prethodnu hipervezu na slajdu. SHIFT+TAB
Određivanje ponašanja odabrane hiperveze na pritisak mišem. ENTER dok je označena hiperveza

 Savjet   Za prikaz popisa kontrola tijekom prezentacije možete pritisnuti F1.

PokažiPregledavanje web-prezentacija

Pomoću sljedećih tipki možete gledati web-prezentacije u Microsoft Internet Exploreru 4.0 ili novijem.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje naprijed kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza. TAB
Kretanje unatrag kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza. SHIFT+TAB
Određivanje ponašanja odabrane hiperveze na pritisak mišem. ENTER
Prelazak na sljedeći slajd. RAZMAKNICA
Prelazak na prethodni slajd. BACKSPACE

PokažiKorištenje značajke okna odabira

U oknu odabira koristite sljedeće tipkovne prečace.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pokretanje okna odabira. ALT, J, D, A, a zatim P
Kružno premještanje žarišta kroz različita okna. F6
Prikaz izbornika konteksta. SHIFT+F10
Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu. STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu. STRELICA LIJEVO
Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi. CTRL+STRELICA DESNO
Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe. * (samo na numeričkoj tipkovnici)
Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište. + (samo na numeričkoj tipkovnici)
Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište. - (samo na numeričkoj tipkovnici)
Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke. SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE
Odabir stavke na kojoj je žarište. RAZMAKNICA ili ENTER
Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište. SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER
Premještanje odabrane stavke naprijed. CTRL+SHIFT+F
Premještanje odabrane stavke nazad. CTRL+SHIFT+B
Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište. CTRL+SHIFT+S
Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište. F2
Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve. TAB ili SHIFT+TAB
Sažimanje svih grupa. ALT+SHIFT+1
Proširivanje svih grupa. ALT+SHIFT+9

Za dodjeljivanje prilagođenih tipkovnih prečaca stavkama izbornika, snimljenim makronaredbama i Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Verzija jezika makronaredbi Microsoft Visual Basica koja se koristi za programiranje aplikacija Microsoft Windowsa, a uključena je u više Microsoftovih programa.) kodu u programu Office PowerPoint 2007, trebate koristiti dodatke neovisnih proizvođača, poput programa Shortcut Manager for PowerPoint koji je dostupan na web-mjestu Officeove DD-NS for PowerPoint.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2007