Promjena izgleda ili vrste SmartArt grafike

Pri stvaranju SmartArt grafike, iz jedne od kategorija odaberite izgled ili vrstu SmartArt grafike. Svaka vrsta sadrži različite izglede. Na primjer, iz vrste Ciklički možete odabrati izgled Radijalni krug.

Sadržaj članka


Pregled promjene izgleda i vrsta SmartArt grafike

Neki izgledi SmartArt grafika sadrže utvrđen broj oblika. Na primjer, izgled Strelice ravnotežeu vrsti Odnos dizajniran je za prikaz samo dviju suprotnih ideja ili koncepata, te tako samo dva oblika mogu sadržavati tekst.

Strelice ravnoteže s 2 oblika za tekst

Ako želite prenijeti više od dvije ideje, prijeđite na izgled koji ima više od dva oblika dostupna za unos teksta — kao što je izgled Popis piramida. Imajte na umu da promjena izgleda ili vrsta za SmartArt grafiku može izmijeniti prividni smisao vaše informacije. Na primjer, izgled koji prikazuje strelice usmjerene udesno, kao što je izgled Osnovni postupak u vrsti Postupak ima značenje koje se razlikuje od onog koje prikazuje strelicu u obliku kruga, kao što je izgled Neprekinuti ciklus u vrsti Ciklički.

Možete dodavati i brisati oblike u većini SmartArt grafika, te mijenjati položaje različitih oblika. Stoga odaberite izgled koji pruža najbolji vizualni prikaz vaših podataka. Poravnanje i položaj oblika automatski se ažuriraju dok dodajete ili uklanjate oblike ili uređujete tekst temeljem broja oblika i količine teksta unutar oblika.

Ako prilagodite SmartArt grafiku, a zatim promijenite izgled te SmartArt grafike, neke od prilagodbi neće se prenijeti u novi izgled. No, ako se vratite u originalni izgled prije nego što spremite i zatvorite trenutni 2007 Microsoft Office dokument, sve vaše prilagodbe ponovno će se pojaviti u originalnom izgledu.

Neke prilagodbe se ne prenose, jer možda ne bi dobro djelovale u novom izgledu. Sljedeća tablica određuje koje se prilagodbe spremaju, a koje se gube.

Prilagodbe koje se prenose Prilagodbe koje se ne prenose
Boje (uključujući stilove crta i ispune) Rotacija oblika
Stilovi (uključujući one koji se primjenjuju na pojedine oblike i one koji se primjenjuju na cijelu SmartArt grafiku) Zrcaljenje oblika
Efekti (poput sjena, odsjaja, kosina i sjaja) Premještanje oblika
Oblikovanje primijenjeno na tekst Promjena veličine oblika
Promjene u geometriji oblika (na primjer, iz kruga u kvadrat)
Promjene u smjeru zdesna nalijevo ili slijeva nadesno

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena izgleda SmartArt grafike

  1. Pritisnite SmartArt grafiku čiji izgled želite promijeniti.
  2. Pod SmartArt alati, na kartici Dizajn, u grupi Izgledi pritisnite željeni izgled.

Za prikaz svih dostupnih izgleda unutar jedne vrste, u grupi Izgledi pritisnite gumb Više Slika gumba pokraj minijature izgleda. Za prikaz svih vrsta i izgleda pritisnite Više izgleda.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena vrste SmartArt grafike

  1. Pritisnite SmartArt grafiku čiju vrstu želite promijeniti.
  2. Pod SmartArt alati na kartici Dizajn u grupi Izgledi pritisnite gumb Više Slika gumba, a zatim pritisnite Više izgleda.
  3. Pritisnite željenu vrstu i izgled.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007